Náboj logo
Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 23. októbra 2020 dochádza k prerušeniu prezenčnej formy výučby na 2. stupni základných škôl a stredných školách do odvolania. Náboj Junior je preto v školskom roku 2020/2021 zrušený. Budeme sa na vás tešiť v novembri 2021!

Súťaž


Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Viac o Náboji…

Organizátori


Súťaž organizujú organizátori korešpondenčného seminára MFF UK z fyziky pre ZŠ Výfuk.


Na slovenských organizáciách zabezpečuje občianské združenie Trojsten, Usporiadateľ korešpondenčných seminárov UFO, KMS, FKS a KSP.


Lokálne organizáciu zabezpečujú priatelia matematiky a fyziky z českých a slovenských gymnázií a vysokých škôl.


V Poľsku súťaž organizujú študenti Jagellovskej univerzity v Krakove.

Viac o nás…