Náboj logo

Súťažit bude 687 tímov!

Súťaž


Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Viac o Náboji…

Aktuálne


 

Program 24. novembra 2017


  • Príjazd a prezencia tímov 8:00 - 9:30
  • Pravidlá a organizačné pokyny 9:30 - 10:00
  • Súťaž 10:00 - 12:00
  • Prestávka 12:00 - 13:00
  • vyhodnotenie 13:00 - 14:00
Pokyny pred súťažou…

Organizátori


Súťaž organizujú organizátori korešpondenčného seminára MFF UK z fyziky pre ZŠ Výfuk.


Na slovenských organizáciách zabezpečuje občianské združenie Trojsten, Usporiadateľ korešpondenčných seminárov UFO, KMS, FKS a KSP.


Lokálne organizáciu zabezpečujú priatelia matematiky a fyziky z českých a slovenských gymnázií a vysokých škôl.


V Poľsku súťaž organizujú študenti Jagellovskej univerzity v Krakove.

Viac o nás…