O soutěži

Soutěž

Náboj Junior je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.

Účast v soutěži je v České republice bezplatná.

Náboj Junior je od roku 2015 zařazen do programu Excelence ZŠ a do programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, vyhlašovanými MŠMT ČR.

Soutěžní úlohy

Obtížnost úloh je volena tak, aby se mohli zúčastnit i žáci, kteří se soutěžemi nemají mnoho zkušeností, a přitom si přišli na své i úspěšní řešitelé matematických a fyzikálních olympiád. Úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, ba naopak úlohy zpravidla vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. Snažíme se, aby příklady byly netradiční a aby pomáhaly rozvíjet představivost, logické myšlení a především zájem o matematiku a fyziku.

Soutežní místa

Náboj Junior probíhá současně na mnoha místech v České rapublice, na Slovensku a v Polsku. V jednotlivých místech se klání vyhodnocuje zvlášť; v celkovém závěrečném pořadí pak mohou studenti srovnat své výsledky i s ostatními týmy ve své zemi i v mezinárodním žebříčku.

Ceny

Nejlepší týmy jsou každoročně odměněny diplomy a věcnými cenami.

Ceny pro nejlepší týmy

Termíny


 • Začátek registrace
  14. října 2019
 • Konec registrace
  17. listopadu 2019
 • Termín soutěže
  22. listopadu 2019
 

Jak se zaregistrovat


Do soutěže se lze přihlásit pouze elektronicky, a to vyplněním formuláře v sekci registrace.

Účast v Náboji Junior je v ČR zdarma.

 • Brno
  7 volných míst
 • Česká Lípa
  10 volných míst
 • České Budějovice
  0 volných míst
 • Frýdlant nad Ostravicí
  17 volných míst
 • Hradec Králové
  4 volná místa
 • Kadaň
  0 volných míst
 • Karlovy Vary
  7 volných míst
 • Liberec
  17 volných míst
 • Olomouc
  4 volná místa
 • Ostrava
  9 volných míst
 • Pardubice
  2 volná místa
 • Písek
  26 volných míst
 • Plzeň
  4 volná místa
 • Praha Doppler
  1 volné místo
 • Praha Voděradská
  9 volných míst
 • Sokolov
  1 volné místo
 • Třebíč
  5 volných míst
 • Ústí nad Labem
  15 volných míst
 • Zlín
  6 volných míst
Seznam přihlášených týmů…