O súťaži

Súťaž

Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia v jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac úloh.

Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich úloh. Akonáhle tím správne vyrieši úlohu, dostane ďalšiu. Tím, ktorý vyrieši v časovom limite najviac úloh, vyhráva.

Súťažné úlohy

Obtiažnosť úloh je volená tak, aby sa mohli zúčastniť aj študenti, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností, a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy - naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Snažíme sa, aby úlohy boli netradičné a aby pomáhali rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku. Obtiažnosť úloh postupne narastá.

Súťažné miesta

Náboj Junior prebieha súčasne na mnohých mestách po celom Slovensku, Česku a Poľsku. V jednotlivých mestách sa súťaž vyhodnocuje osobitne; v celkovom záverečnom poradí potom môžu študenti porovnať svoje výsledky aj s ostatnými tímami vo svojej krajine a tiež v medzinárodnom rebríčku.

Ceny

Najlepšie tímy sú každoročne odmenené diplomami a vecnými cenami.

Termíny


  • Začiatok registrácie
    18. októbra 2021
  • Koniec registrácie
    11. novembra 2021
  • Termín súťaže
    19. novembra 2021