O súťaži

Súťaž

Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich úloh. Akonáhle tím správne vyrieši úlohu, dostane ďalšiu. Tím, ktorý vyrieši v časovom limite najviac úloh, vyhráva.

Súťažné úlohy

Obtiažnosť úloh je volená tak, aby sa mohli zúčastniť aj študenti, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji Junior nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy - naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Snažíme sa, aby úlohy boli netradičné a aby pomáhali rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku. Obtiažnosť úloh postupne narastá.

Súťažné miesta

Náboj Junior tento rok prebieha online, súťažiť sa teda bude na rôznych miestach po celom Česku, Francúzsku, Poľsku a Slovensku. V jednotlivých krajinách sa súťaž vyhodnocuje zvlásť, v záverečnom poradí sa však môžu žiaci porovnať s ostatnými tímami aj v medzinárodnom rebríčku.

Ceny

Najlepšie tímy sú každoročne odmenené diplomami a vecnými cenami.

Termíny


  • Začiatok registrácie
    3. októbra 2022
  • Koniec registrácie
    17. novembra 2022
  • Termín súťaže
    25. novembra 2022