O soutěži

Soutěž

Náboj Junior je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce příkladů.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.

Účast v soutěži je v České republice bezplatná.

Náboj Junior je od roku 2015 zařazen do programu Excelence ZŠ a do programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, vyhlašovanými MŠMT ČR.

Soutěžní úlohy

Obtížnost úloh je volena tak, aby se mohli zúčastnit i žáci, kteří se soutěžemi nemají mnoho zkušeností, a přitom si přišli na své i úspěšní řešitelé matematických a fyzikálních olympiád. Úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, ba naopak úlohy zpravidla vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. Snažíme se, aby příklady byly netradiční a aby pomáhaly rozvíjet představivost, logické myšlení a především zájem o matematiku a fyziku.

Soutežní místa

Náboj Junior letos probíhá online, přičemž soutěžit se bude současně v České republice, na Slovensku, v Polsku, ve Francii, ve Švýcarsku a v Nizozemsku. V jednotlivých zemích se klání vyhodnocuje zvlášť; v závěrečném pořadí si pak mohou studenti srovnat své výsledky i v mezinárodním žebříčku.

Ceny

Nejlepší týmy jsou každoročně odměněny diplomy a věcnými cenami.

Ceny pro nejlepší týmy

Termíny


 • Začátek registrace
  20. září 2021
 • Konec registrace
  11. listopadu 2021
 • Termín soutěže
  19. listopadu 2021
 

Jak se zaregistrovat


Do soutěže se lze přihlásit pouze elektronicky, a to vyplněním formuláře v sekci registrace.

Účast v Náboji Junior je v ČR zdarma.

 • Česká republika online
  235 volných míst
Seznam přihlášených týmů…