Výsledky Náboja 2017
Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 23. októbra 2020 dochádza k prerušeniu prezenčnej formy výučby na 2. stupni základných škôl a stredných školách do odvolania. Náboj Junior je preto v školskom roku 2020/2021 zrušený. Budeme sa na vás tešiť v novembri 2021!

Výsledky Náboja 2017, , Slovensko, Bánovce nad Bebravou


ŠkolaBody
1 Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, B, SR
Jakub Filo (9), Ján Jakubík (9), Monika Kováčiková (9), Alexandra Rosenbergová (9)
15
2 Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou, B, SR
Benjamin Hlocký (8), Filip Koreň (8), Jakub Straňák (8), Daniel Zdychavský (8)
15
3 Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou, A, SR
Emma Balážová (9), Lenka Krištofová (9), Katarína Ondrušková (9), Martin Országh (9)
15
4 Základná škola, Trenčianske Jastrabie 115, Trenčianske Jastrabie, SR
Sandra Vavrušová (9), Martin Matúš (9), Patrik Sýkora (8), Adela Reháková (8)
14
5 Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou, SR
Martina Hanková (9), Michal Krchlík (9), Adam Kiripolský (9), Dominik Madaj (9)
14
6 Základná škola, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou, SR
Alžbeta Jakalová (9), Natália Malíková (8), Vladimíra Bitarovská (9), Marko Sochora (8)
13
7 Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou, A, SR
Dávid Granský (7), Dominik Hrebíček (9), Lucia Lehocká (9), Matúš Pukanec (8)
13
8 Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, A, SR
Emma Filová (8), Tomáš Mazák (8), Filip Milata (8), Nina Urbanová (8)
13
9 Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou, B, SR
Michal Mikuš (9), Tomáš Janega (9), Michal Hanzlík (9), Lenka Kolenová (9)
8
10 Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, SR
Ignác Balla (8), Samuel Kluvánek (8), Nataša Kováčová (8), Peter Šuchter (8)
5