Výsledky Náboja 2018
Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 23. októbra 2020 dochádza k prerušeniu prezenčnej formy výučby na 2. stupni základných škôl a stredných školách do odvolania. Náboj Junior je preto v školskom roku 2020/2021 zrušený. Budeme sa na vás tešiť v novembri 2021!

Výsledky Náboja 2018, , Slovensko, Šahy


ŠkolaBody
1 Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy, B, SR
Damien Benko (9), Richard Cserman (8), Boglárka Püšpökyová (9), Adrián Šuchter (9)
27
2 Spojená škola - ZŠ s MŠ, Ľ. Štúra 155, Dudince, SR
Viktória Hatalová (8), Max Kunštár (8), Kristína Paulínyová (8), Patrik Straka (9)
19
3 Základná škola s MŠ, Na Parlagu 1, Čebovce, C, SR
Andrej Kalmár (8), Alexa Kováčová (8), Aurel Húšťava (8), Alexandra Zaťková (8)
16
4 Základná škola s MŠ, Na Parlagu 1, Čebovce, A, SR
Dorina Balgová (9), Laura Borošová (9), Barbara Kanalošová (9), Kristína Matúšková (9)
16
5 Základná škola, Plášťovce 634, Plášťovce, SR
Adrián Oszli (9), Viktor Sečkár (9), Daniela Kovácsová (9), Amália Oszliová (9)
14
6 Základná škola Ladislava Balleka, E. B. Lukáča 6, Šahy, B, SR
Adela Kováčová (8), Veronika Mrázová (8), Viktória Bodzsárová (9), Miroslav Snida (8)
14
7 Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy, A, SR
Dávid Kerata (8), Marko Majtán (8), Liliana Rusnáková (8), Veronika Štefaneková (8)
13
8 Základná škola Ladislava Balleka, E. B. Lukáča 6, Šahy, A, SR
Samuel Balla (9), Lucia Slušná (8), Kevin Horányi (8), Tomáš Šťastný (8)
13
9 Základná škola s MŠ, Na Parlagu 1, Čebovce, B, SR
Nikola Huszárová (9), Kevin Pásztor (9), Gábor Sívó (9), Marian Záleha (9)
10
10 Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy, C, SR
Peter Felyó (8), Kornélia Fojtíková (9), Zuzana Fraňová (9), Ľubica Kovalíčková (9)
10