Výsledky Náboja 2019

Výsledky Náboja 2019, , Slovensko, Bánovce nad Bebravou


ŠkolaBody
1 Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, A, SR
Noel Vimpeľ (9), Matej Baško (9), Karolína Marušincová (9), Matúš Filo (9)
30
2 Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou, B, SR
Andrej Domovec (9), Šimon Matejička (9), Šimon Mišina (9), Kristián Valjent (9)
28
3 Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou, B, SR
Tímea Drábiková (9), Vanesa Kováčiková (9), Jakub Hudec (9), Samuel Sloboda (9)
25
4 Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou, A, SR
Lívia Bulíková (8), Alexander Halás (8), Martin Ragan (8), Paula Mária Žaťková (8)
25
5 Základná škola, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou, B, SR
Sabina Maděránková (9), Sofia Škerdová (9), Vera Štrbavá (9), Tamara Šubová (9)
24
6 Základná škola, Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou, SR
Karina Halová (8), Martin Košina (9), Veronika Poluchová (8), Ľubomír Sečanský (9)
23
7 Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou, SR
David Gránsky (9), Emanuel Gránsky (8), Lukáš Lehocký (8), Tamara Plášeková (9)
23
8 Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou, A, SR
Mária Berecová (8), Klaudia Hodálová (8), Laura Palkovičová (9), Matúš Reis (7)
21
9 Základná škola, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou, A, SR
Adrián Čuhák (8), Šimon Doležal (9), Ľubor Lukáč (9), Roman Rešetka (9)
21
10 Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, B, SR
Ella Filová (8), Nina Ruráková (8), Magdaléna Mikušová (8), Barbora Žatková (8)
19