Výsledky Náboja 2016
Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 23. októbra 2020 dochádza k prerušeniu prezenčnej formy výučby na 2. stupni základných škôl a stredných školách do odvolania. Náboj Junior je preto v školskom roku 2020/2021 zrušený. Budeme sa na vás tešiť v novembri 2021!

Výsledky Náboja 2016, , Česká republika, Sokolov


ŠkolaBody
1 Základní škola, Rokycanova 258, Sokolov, B, ČR
Jakub Krieger (9), Jan Seidl (9), David Václavík (9), Jan Žemlička (9)
20
2 Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, Sokolov, B, ČR
Adam Bauer (9), Simona Krušinková (9), Filip Tříska (9), Kryštof Novák (9)
19
3 Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, Sokolov, A, ČR
Filip Kubát (9), Petra Kulatá (9), Lukáš Pazour (9), Tomáš Pazour (9)
19
4 Základní škola, Křižíkova 1916, Sokolov, B, ČR
Michal Čaban (9), Sarah Neumannová (8), Václav Lokajíček (9), Patrik Štíbr (9)
15
5 Základní škola, Křižíkova 1916, Sokolov, A, ČR
Patrik Dovhaňuk (8), Anna Griesslová (7), Zuzana Maternová (8), Petra Kolenčíková (8)
7
6 Základní škola, Rokycanova 258, Sokolov, A, ČR
Ryvola Jaroslav (8), Wagnerová Magdaléna (8), Vokoun Tomáš (8), Brožová Vendula (8)
5