Výsledky Náboja 2016

Výsledky Náboja 2016, , Slovensko, Bánovce nad Bebravou


ŠkolaBody
1 Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, B, SR
Ondrej Černuška (9), Inez Escherová (9), Lucia Kajanová (9), Jakub Mazák (9)
15
2 Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, A, SR
Jakub Dobeš (8), Jakub Filo (8), Ján Jakubík (8), Alexandra Rosenbergová (8)
14
3 Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou, SR
Matúš Pukanec (7), Alexander Žikla (7), Nina Danišová (8), Simona Mazourová (9)
13
4 Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou, B, SR
Marek Malina (9), Hana Galková (9), Samuel Petrov (9), Jana Valentová (9)
12
5 Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou, A, SR
Martina Hanková (8), Adam Kiripolský (8), Daniel Kyjac (8), Dominik Madaj (8)
10
6 Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou, SR
Jakub Fidrik (8), Adriána Urbanovská (8), Jakub Junas (8), Jakub Kupka (8)
8