Výsledky Náboja 2019

Výsledky Náboja 2019, , Slovensko, Levice


ŠkolaBody
1 Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice, SR
Emma Halabuková (9), Michelle Máčajová (9), Danica Ondíková (9), Adrián Horváth (9)
26
2 Gymnázium Andreja Vrábla Levice, Mierová 5, Levice, SR
Hung Tuan Pham Viet (9), Martin Švec (9), Matej Turčok (9), Rastislav Peňažka (8)
24
3 Základná škola sv. Al., Školská 15, Nová Baňa, SR
Dávid Adamec (9), Sebastián Čík (8), Samuel Pauček (7), Martina Štullerová (8)
23
4 Základná škola, Litoměřická 32, Topoľčianky, A, SR
Pavol Benček (9), Andrej Magušín (9), Petra Pružinská (9), Peter Šlosiar (9)
21
5 Základná škola, Litoměřická 32, Topoľčianky, B, SR
Ema Belicová (9), Ema CHrapková (9), Jaromír Koryťák (8), Matej Tencer (8)
20
6 ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Šimkova 40, Žitavany, SR
Sára Solčianska (9), Andrej Mikuš (9), Marek Barát (8), Ivana Cibirová (8)
20