Change language

Tot ziens op 24.11.2023. De inschrijving is voltooid!

Resultaten

Wat is Naboj?

Over Naboj

Naboj Junior is een wis- en natuurkundewedstrijd voor teams van maximaal 4 leerlingen. Dit jaar zal de wedstrijd plaatsvinden op 24/11/2023 van 10:00 tot 12:00.

Opgaven

Het is ons doel om opgaven voor te bereiden die innovatief en logisch denken bevorderen. Daarom krijgen deelnemers een document met alle formules die nodig zijn, zodat ze die niet uit het hoofd hoeven te leren.

Wedstrijdlocaties

Een internationale wedstrijd die wordt gehouden in Kroatië (online), België (online), Nederland (online), Polen, Slowakije, Spanje (online) en Tsjechië.

Prijzen

De succesvolste teams in elke wedstrijdlocatie ontvangen certificaten en prijzen.

Een wedstrijd gebaseerd op logisch nadenken met veel plezier

Naboj Junior is een internationale wiskunde- en natuurkundewedstrijd voor teams van 4 leerlingen uit voornamelijk klas 2 en 3 (13-14 jaar). De wedstrijd duurt 120 minuten. In het begin krijgt elk team 6 opgaven. Zodra een team een opgave correct oplost, krijgen ze een nieuwe. Het team dat binnen de tijd de meeste opgaven correct oplost wint.

Gevarieerde opgaven voor elk niveau

De problemen zijn gerangschikt op volgorde van moeilijkheidsgraad. Hierdoor is de wedstrijd zowel geschikt voor leerlingen die nog weinig ervaring hebben met wiskundewedstrijden als voor studenten die al met succes hebben meegedaan met de Wiskunde- of Natuurkundeolympiade.

De opdrachten van Naboj Junior verschillen aanzienlijk van gewone schooloefeningen die bedoeld zijn om een specifieke methode of formule aan te leren. We kiezen opgaven die een zekere mate van inventiviteit en vindingrijkheid stimuleren.

Succes in de wedstrijd hangt niet alleen af van de individuele vaardigheden van de teamleden, maar ook van efficiënte samenwerking. Ons doel is niet alleen de verbeelding en het logisch redeneren van leerlingen te stimuleren, maar ook de leerlingen kennis te laten maken met de schoonheid van wiskunde en natuurkunde.

Vergelijk jezelf met leerlingen uit andere landen

Naboj Junior wordt gehouden in een hybride vorm. In Tsjechië, Polen en Slowakije heeft de wedstrijd de oorspronkelijke fysieke vorm. De lokale wedstrijdlocaties worden beheerd door middelbare scholieren (vrijwilligers). In Kroatië, België, Nederland en Spanje vindt de wedstrijd online plaats.

De opgaven zijn op alle locaties en in alle landen identiek (op de vertaling na), zodat de leerlingen zich met hun internationale medeleerlingen kunnen vergelijken.

Belangrijke data

4 oktober 2023, 00:00

Inschrijving begint

17 november 2023, 23:59

Einde van de inschrijving

24 november 2023

Wedstrijddag