Kontakt

Centrálny koordinačný tím

Ak sa chcete čokoľvek spýtať, napíšte na nasledujúcu adresu:
junior naboj org alt64 info-sk

Katarína Marčeková


Koordinátor pre SR
naboj org alt64 marcekova
+421 902 433 734

Michaela Santrová


Koordinátor lokálnych organizátorov
naboj org alt64 santrova
+421 908 640 059

Roman Kluvanec


IT Support
naboj org alt64 kluvanec
+44 77 069 094 03

Martina Kudelčíková


Koordinátor médií
naboj org alt64 kudelcikova
+421 918 243 206

Kontakty na lokálnych organizátorov

Bánovce nad Bebravou


Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2
banovcenadbebravou
@junior.naboj.org

Banská Bystrica


Gymnázium Andreja Sládkoviča
Komenského 18
junior naboj org alt64 banskabystrica

Bratislava


UPeCe sv. Jozefa Freinandemetza
Staré Grunty 211/36
Bratislava - Mlynská Dolina
junior naboj org alt64 bratislava

Brezno


Gymnázium Jána Chalúpku
Štúrova 13
junior naboj org alt64 brezno

Dubnica nad Váhom


Gymnázium
Školská 387/2
junior naboj org alt64 dubnicanadvahom

Hlohovec


Gymnázium Ivana Kupca
Komenského 13
junior naboj org alt64 hlohovec

Košice


Gymnázium
Alejová 1
junior naboj org alt64 kosice

Levice


Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
junior naboj org alt64 levice

Liptovský Mikuláš


Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
Hodžova 860/9
junior naboj org alt64 liptovskymikulas

Lučenec


CVČ Magnet
Ulica Mieru 1702/39
junior naboj org alt64 lucenec

Michalovce


Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1
junior naboj org alt64 michalovce

Námestovo


Gymnázium Antona Bernoláka
Ulica Mieru 307/23
junior naboj org alt64 namestovo

Nitra


Gymnázium
Párovská 1
junior naboj org alt64 nitra

Partizánske


Gymnázium
Komenského 2/1074
junior naboj org alt64 partizanske

Piešťany


Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
junior naboj org alt64 piestany

Poprad


Gymnázium
Kukučínova 4239/1
junior naboj org alt64 poprad

Prešov


Gymn. Jána Adama Raymana
Mudroňova 20
junior naboj org alt64 presov

Prievidza


Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského
Matice Slovenskej 16
junior naboj org alt64 prievidza

Púchov


Gymnázium
Ulica 1. mája 905
junior naboj org alt64 puchov

Spišská nová Ves


Gymnázium
Javorová 16
junior naboj org alt64 spisskanovaves

Sučany


Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215
junior naboj org alt64 sucany

Šahy


Gymnázium
Mládežnicícka 22
junior naboj org alt64 sahy

Šurany


Gymnázium
Bernolákova 37
junior naboj org alt64 surany

Trenčín


Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája
junior naboj org alt64 trencin

Trstená


Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278
junior naboj org alt64 trstena

Zvolen


Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
junior naboj org alt64 zvolen

Žilina


Gymnázium
Varšavská cesta 1
junior naboj org alt64 zilina

TROJSTEN

Trojsten je nezisková organizácia, ktorá usporiadava aktivity v matematike, fyzike a programovaní pre žiakov stredných a základných škôl. Pre všetkých, ktorí radi ostria svoju myseľ, organizujeme dlhodobé súťaže KMS, KSP a FKS, kde pre najúspešnejších riešiteľov pripravujeme týždňové sústredenia s atraktívnym programom. Okrem toho usporiadavame množstvo ďalších akcií, ako súťaže Náboj, víkendy s prednáškami a hrami pre stredoškolákov Klub Trojstenu, či cykly populárnych prednášok osobností z akademického prostredia Akadémia Trojstenu. Celý chod organizácie zabezpečujú bez nároku na finančnú odmenu študenti VŠ, poväčšine bývalí riešitelia, ktorí takto pomáhajú odovzdať mladším to, čo roky predtým sami vďaka Trojstenu dostávali. Vedomosti, zážitky a chuť klásť otázky a hľadať odpovede. Viac info na www.trojsten.sk.