Kontakt

Centrálny koordinačný tím

Ak sa chcete čokoľvek spýtať, napíšte na nasledujúcu adresu:
junior naboj org alt64 info-sk

Katarína Marčeková


Koordinátor pre SR
naboj org alt64 marcekova
+421 902 433 734

Michaela Santrová


Koordinátor lokálnych organizátorov
naboj org alt64 santrova
+421 908 640 059

Marcel Pecko


IT Support
naboj org alt64 pecko
+421 908 805 510

Patrik Švančara


Koordinátor pre ČR
Ústredná Komisia súťaže
naboj org alt64 svancara
+420 607 064 672

Kontakty na lokálnych organizátorov

Bánovce nad Bebravou

Karolína Pisoňová
Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2
banovcenadbebravou
@junior.naboj.org

Banská Bystrica

Patrik Hlinka
Gymnázium Andreja Sládkoviča
Komenského 18
junior naboj org alt64 banskabystrica

Bratislava

Monika Machalová
UPeCe sv. Jozefa Freinandemetza
Staré Grunty 211/36
Bratislava - Mlynská Dolina
junior naboj org alt64 bratislava

Brezno

Lucia Bušniaková
Gymnázium Jána Chalupku
Štúrova 13
junior naboj org alt64 brezno

Hlohovec

Samuel Řeřicha
Gymnázium Ivana Kupca
Komenského 211/13
junior naboj org alt64 hlohovec

Košice

Ján Richnavský
Gymnázium
Alejová 1
junior naboj org alt64 kosice

Levice

Oto Stanko
Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
junior naboj org alt64 levice

Liptovský Mikuláš

Michal Bohuš
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
Hodžova 860/9
junior naboj org alt64 liptovskymikulas

Lučenec

Marta Öllösová
CVČ Magnet
Ulica Mieru 1702/39
junior naboj org alt64 lucenec

Michalovce

Marcel Polák
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1
junior naboj org alt64 michalovce

Námestovo

Pavol Jurčák
Gymnázium Antona Bernoláka
Ulica Mieru 307/23
junior naboj org alt64 namestovo

Nitra

Matej Hrmo
Gymnázium
Párovská 1
junior naboj org alt64 nitra

Piešťany

Marián Poturnay
Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
junior naboj org alt64 piestany

Poprad

Ing. Mgr. Iveta Šatanková
Gymnázium
Kukučínova 4238/1
junior naboj org alt64 poprad

Prešov

Dávid Pásztor
Gymnázium Jána Adama Raymana
Mudroňova 20
junior naboj org alt64 presov

Prievidza

Róberta Juríková, Štefánia Glevitzká
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského
Matice Slovenskej 16
junior naboj org alt64 prievidza

Púchov

Mária Pastorková
Gymnázium Púchov
Ulica 1. mája 905
junior naboj org alt64 puchov

Šahy

Veronika Máťašová
Gymnázium
Mládežnícka 22
junior naboj org alt64 sahy

Sučany

Marianna Hronská
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215
junior naboj org alt64 sucany

Šurany

Lucia Mikulcová
Gymnázium
Bernolákova 37
junior naboj org alt64 surany

Trenčín

Martin Babača
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2
junior naboj org alt64 trencin

Trnava

Tomáš Ganz
SOŠ Trnava
Sibírska 1
junior naboj org alt64 trnava

Trstená

Veronika Santrová
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278/23
junior naboj org alt64 trstena

Zvolen

Marcel Palaj, Patrik Kriek,
Nina Bortelová
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 3
junior naboj org alt64 zvolen

TROJSTEN

Trojsten je nezisková organizácia, ktorá usporiadava aktivity v matematike, fyzike a programovaní pre žiakov stredných a základných škôl. Pre všetkých, ktorí radi ostria svoju myseľ, organizujeme dlhodobé súťaže KMS, KSP a FKS, kde pre najúspešnejších riešiteľov pripravujeme týždňové sústredenia s atraktívnym programom. Okrem toho usporiadavame množstvo ďalších akcií, ako súťaže Náboj, víkendy s prednáškami a hrami pre stredoškolákov Klub Trojstenu, či cykly populárnych prednášok osobností z akademického prostredia Akadémia Trojstenu. Celý chod organizácie zabezpečujú bez nároku na finančnú odmenu študenti VŠ, poväčšine bývalí riešitelia, ktorí takto pomáhajú odovzdať mladším to, čo roky predtým sami vďaka Trojstenu dostávali. Vedomosti, zážitky a chuť klásť otázky a hľadať odpovede. Viac info na www.trojsten.sk.