Kontakt

Centrálny koordinačný tím

Ak sa chcete čokoľvek opýtať, napíšte na nasledujúcu adresu:
junior naboj org alt64 info-sk

Michaela Dlugošová


Koordinátor pre SR
trojsten sk alt64 michaela.dlugosova
+421 908 360 345

Adam Zahradník


IT Support
trojsten sk alt64 adam.zahradnik
+421 904 632 129

TROJSTEN

Trojsten je nezisková organizácia, ktorá usporiadava aktivity v matematike, fyzike a programovaní pre žiakov stredných a základných škôl. Pre všetkých, ktorí radi ostria svoju myseľ, organizujeme dlhodobé súťaže KMS, KSP a FKS, kde pre najúspešnejších riešiteľov pripravujeme týždňové sústredenia s atraktívnym programom. Okrem toho usporiadavame množstvo ďalších akcií - súťaže (Náboj), víkendy s prednáškami a hrami pre stredoškolákov (Klub Trojstenu) a cykly populárnych prednášok osobností z akademického prostredia (Akadémia Trojstenu). Celý chod organizácie zabezpečujú bez nároku na finančnú odmenu študenti VŠ, poväčšine bývalí riešitelia, ktorí takto pomáhajú odovzdať mladším to, čo roky predtým sami vďaka Trojstenu dostávali. Vedomosti, zážitky a chuť klásť otázky a hľadať odpovede. Viac info na www.trojsten.sk.