Kontakt

Organizatorzy w Polsce

Radek Kusek

Koordynator w Polsce
Uzupełnianie bazy szkół
naboj org alt64 kusek

Białystok


Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45A pok. 37 bud. C
15-351 Białystok

junior naboj org alt64 bialystok

Bielsko-Biała


V Liceum Ogólnokształcące

ul. Józefa Lompy 10
43-300 Bielsko-Biała

junior naboj org alt64 bielsko-biala

Grodzisk Mazowiecki


Szkoła Podstawowa nr 5
im. Leonida Teligi
ul. Lecha Zondka 6
05-825 Grodzisk Mazowiecki

junior naboj org alt64 grodzisk-mazowiecki

Kraków


Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

junior naboj org alt64 kusek

Lublin


II Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Jana Zamoyskiego
ul. Ogrodowa 16
20-075 Lublin

junior naboj org alt64 kusek

Warszawa


V Liceum Ogólnokształcące
im. Księcia Józefa Poniatowskiego
ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa

junior naboj org alt64 kusek

Wrocław


Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
ul. Kamienna 43
53-307 Wrocław
Elżbieta Bąkowska
junior naboj org alt64 wroclaw