Change language

Náboj Junior 2023 je za námi! Těšíme sa na Vás 22. listopadu 2024!

Výsledky

Co je to Náboj?

O Náboji

Náboj Junior je soutěž v matematice a fyzice pro maximálně čtyřčlenné týmy. Tento rok se uskuteční 24. 11. 2023 od 10:00 do 12:00. Soutěž je pro všechny týmy zdarma.

Zadání úloh

Naší snahou je připravit úlohy, které podporují inovativní a logické myšlení. Soutěžící proto dostanou seznam všech potřebných vzorců, aby je nemuseli vědět zpaměti.

Soutěžní místa

Soutěž se tento rok koná mezinárodně v Belgii (online), v České Republice, v Nizozemí (online), v Chorvatsku (online), v Polsku, na Slovensku a ve Španělsku (online).

Ceny

Nejúspěšnější týmy v každém soutěžním městě dostanou diplomy a věcné ceny.

Soutěž založená na logice s množstvím zábavy

Náboj Junior je mezinárodní soutěž v matematice a fyzice určená pro 4-členné týmy žáků primárně 8. a 9. ročníku základních škol a příslušné ročníky osmiletých gymnázií. Soutěž trvá 120 minut. Na začátku soutěže obdrží každý tým 6 úloh. Vždy, když tým nějakou úlohu správně vyřeší, dostane novou úlohu. Vítězem se stává tým, který v daném časovém limitu správně vyřeší nejvíce úloh.

Rozmanité úlohy, které pasují každému

Soutěžní úlohy jsou seřazené ve vzestupném pořadí podle předpokládané náročnosti. Díky tomu je soutěž vhodná pro žáky, kteří jsou v matematických soutěžích méně zkušení a zároveň i pro úspěšné řešitele matematické a fyzikální olympiády.

Úlohy v Náboji Junior se značně liší od běžných školních úloh zaměřených na procvičení některého postupu či vzorce. Žáci tak řeší úlohy, které vyžadují jistou dávku vynalézavosti a kreativity.

Úspěch v soutěži závisí nejen na schopnostech jednotlivých členů týmu, ale také na tom, jak efektivně dokáží spolupracovat. Kromě rozvíjení představivosti a logického myšlení je naším cílem ukázat žákům krásu matematiky a fyziky.

Porovnejte se s žáky z jiných států

Náboj Junior tento rok proběhne v hybridní formě. V České republice, v Polsku a na Slovensku se soutěž bude konat v původní prezenční formě. V jednotlivých soutěžních městech soutěž zabezpečují středoškolští studenti - dobrovolníci. V Belgii, v Chorvatsku, v Nizozemí a ve Španělsku se soutěž bude konat online.

Zadání úloh jsou (až na překlad do jiných jazyků) stejné na všech soutěžních místech ve všech státech. Žáci se tak můžou porovnat se svými vrstevníky na mezinárodní úrovni.

Důležitá data

4. října 2023, 0:00

Začátek registrace

17. listopadu 2023, 23:59

Konec registrace

24. listopadu 2023

Soutěžní den