Change language

Problem statements

Naboj Junior 2023

Download as PDF

Zadatak 1

Skupljači oblutaka

Anamarija i Božo skupljaju kamenčiće na plaži. Anamarija ima 49 kamenčića više nego Božo pa mu je odlučila dati malo svojih. Dala je Boži 11 kamenčića. Koliko više kamenčića Anamarija ima sada u odnosu na Božu?

Rješenje

Rezultat:

27


Kada Anamarija da Boži 11 svojih kamenčića, ona gubi 11 kamenčića, a Božo dobiva 11 kamenčića. Dakle, razlika u broju kamenčića se mijenja za 11 + 11 = 22. Stoga, Anamarija će sada imati 49 22 kamenčića nego Božo.

Statistics
1885
teams received
99.5%
teams solved
00:09:41
average solving time

Zadatak 2

Vozačica taksija

Kleopatra je profesionalna taksistica. Saznala je da je prešla 10800 kilometara tijekom prva tri mjeseca 2023. i da tijekom tog razdoblja nije izlazila iz automobila. Kolika je bila Kleopatrina prosječna brzina u kmh tijekom tog razdoblja?

Rješenje

Rezultat:

5


Prva tri mjeseca 2023. su imali 31, 28 odnosno 31 dan. Zajedno čine 31 + 28 + 31 = 90 dana, što je 90 24 = 2160 sati. Kleopatra je tako prešla 10800 kilometara u 2160 sati. Stoga je njezina prosječna brzina morala biti 10800km 2160h = 5kmh.

Statistics
1885
teams received
96.7%
teams solved
00:20:02
average solving time

Zadatak 3

Kutije
Laura je fascinirana kutijama koje ima u svojoj sobi. Odlučila ih je nacrtati. Možete vidjeti njen crtež na slici. Svaki kvadrat na slici ima duljinu stranice 2cm. Kolika je ukupna duljina svih dužina na Laurinom crtežu u centimetrima?

PIC

Rješenje

Rezultat:

56


Kako bi nacrtala donja četiri kvadrata, Laura treba nacrtati 13 dužina. Kako bi dodala tri kvadrata crta dodatnih 7 dužina. Za iduća dva kvadrata crta još 5 dužina. Konačno, za kvadrat na vrhu, Laura nacrta 3 dužine. Ukupno, nacrtala je 13 + 7 + 5 + 3 = 28 dužina. Svaka je duljine 2cm, pa je ukupna duljina svih dužina jednaka 28 2cm = 56cm.

Statistics
1885
teams received
97.2%
teams solved
00:21:14
average solving time

Zadatak 4

Američki problem
Mihaela je otišla na izlet u SAD. Otkrila je da tamo ljudi koriste drugačije, čudne mjerne jedinice. Kupila je limenku soka volumena 12oz. Američka etiketa naznačuje da sok sadrži 150 kilokalorija po limenki. Koliko će kilokalorija Mihaela konzumirati popije li 100ml Američkog soka?

Neke pretvorbe mjernih jedinica možeš pronaći u korisnim formulama.

Rješenje

Rezultat:

45


Uz pretvorbe dane u formulama, odredimo da je 36oz upravo 1l. Dakle, volumen soka u litrama je 12oz 36ozl = 1 3l. Stoga, sok sadrži 3 150 = 450 kilokalorija po litri, odnosno 450 : 10 = 45 kilokalorija u 100ml.

Statistics
1885
teams received
84.8%
teams solved
00:41:08
average solving time

Zadatak 5

Škrinja s blagom
Jan i njegovi prijatelji gusari otkrili su škrinju s blagom punu novčića. Odlučili su ravnomjerno podijeliti novčiće. Ispostavilo se da kad bi u škrinji bilo 48 novčića manje, svi bi dobili 6 novčića manje. Koliko prijatelja pirata Jan ima (ne računajući samog Jana)?

Rješenje

Rezultat:

7


Kad bi škrinja imala 48 novčića manje, svaki gusar bi dobio 6 novčića manje nego što trenutno ima. Dakle, mora biti 48 : 6 = 8 gusara. Budući da je pitanje koliko Jan ima prijatelja gusara, točan odgovor je 8 1 = 7.

Statistics
1885
teams received
98.9%
teams solved
00:19:34
average solving time

Zadatak 6

Okolo naokolo
Svaki dan Sandra i Blanka odlaze na 18-minutno vježbanje (bez pauze). Sandra trči po kružnoj stazi radijusa 70 metara, a Blanka trči po kružnoj stazi radijusa 35 metara. Za jedan cijeli krug Sandri su potrebne 3 minute, a Blanki 2 minute. Izmjerile su duljinu svog jednog koraka prije trčanja i ispostavilo se da je 1 korak dug 100 centimetara. Koliko će ukupno koraka napraviti tijekom svog dnevnog treninga? Zaokružite rezultat na najbližu deseticu.

Možete koristiti aproksimaciju π = 22 7 .

Rješenje

Rezultat:

4620


U 18 minuta Sandra otrči 18 : 3 = 6 krugova. Svaki njezin krug ima duljinu od 2π 70m = 140πm. Dakle, ona prijeđe udaljenost od 6 140πm = 840πm i isti taj broj koraka. Slično, Blanka otrči 18 : 2 = 9 krugova duljine 2π 35m = 70πm. Ona prijeđe 9 70πm = 630πm i isti taj broj koraka. Dakle, zajedno naprave 840π + 630π = 1470π koraka. Ako koristimo aproksimaciju π = 22 7 , dobivamo da su napravile 1470 22 7 = 4620 koraka.

Ako koristimo vrijednost π = 3,14, dobit ćemo kao rezultat 4615,8, što će nam dati isto rješenje nakon zaokruživanja na najbližu deseticu.

Statistics
1885
teams received
75.0%
teams solved
00:47:46
average solving time

Zadatak 7

Zatvaranje vrata
Aleksa fasciniraju zatvarači vrata, mehanizmi koji automatski pokušavaju zatvoriti vrata ako ih se otvori. Aleks ima vrata širine 80cm. Zatvarač vrata nalazi se 15cm od šarki vrata i na vrata djeluje silom od 48N. Kolika je minimalna potrebna sila u njutnima da bi se vrata otvorila?

PIC

Rješenje

Rezultat:

9


Za otvoriti vrata uz minimalnu silu, trebamo postići ravnotežu momenta sile na krajevima poluge. Moment sile M zatvarača jednak je sili pomnoženoj s udaljenošću od šarki M = 48N 15cm = 720Ncm. Koristeći istu jednadžbu, dobivamo da je sila potreba za otvoriti vrata s udaljenosti a = 80cm:

F = M a = 720Ncm 80cm = 9N

Statistics
1885
teams received
54.7%
teams solved
00:53:30
average solving time

Zadatak 8

Opasivanje Zemlje
Eva je kupila vrlo dugačko uže kojim bi mogla Zemlju omotati oko ekvatora. Međutim, Adam je odlučio kupiti još dulje uže koje bi oko Zemlje omotao na visini 1m od površine. Koliko bi metara Adamovo uže trebalo biti dulje u usporedbi s Evinim? Odgovor zaokruži na 2 decimalna mjesta.

Pretpostavi da je Zemlja savršena kugla.

Rješenje

Rezultat:

6,28


Uz pretpostavku da je Zemlja savršena kugla, uže omotano oko ekvatora opisat će kružnicu. Označimo li radijus te kružnice s r, Evino će uže biti duljine 2πr. S druge strane, Adamovo će uže činiti kružnicu radijusa r + 1m, stoga mora biti duljine 2π(r + 1m). Razlika u duljinama dvaju užeta je 2π(r + 1m) 2πr = 2πm6,28m.

Statistics
1883
teams received
51.7%
teams solved
00:52:20
average solving time

Zadatak 9

Optička igra
Mario ima optičku igru koja se sastoji od 3 × 4 ploče kao na lijevoj slici. Mario mora staviti obostrano zrcalo s obje strane kvadratića s upitnikom tako da kut između zrcala i stranica ploče bude 45. Zatim Mario uzima laser i emitira svjetlosnu zraku koja se vraća kao što je prikazano na slici. Na desnoj slici nacrtana je jedna moguća situacija. Koliki mora biti najmanji broj refleksija svjetlosne zrake da bi ona ušla i izašla kao što je naznačeno?

PIC

Rješenje

Rezultat:

5


Svaki put kada svjetlosna zraka udari u zrcalo, ona mijenja svoj smjer za 90 udesno ili ulijevo (ovisno o orijentaciji zrcala). Lako je pronaći konfiguraciju zrcala gdje je potrebno samo 5 refleksija (orijentacija zrcala u praznim kvadratima nije bitna):

PIC

S druge strane, lako se vidi da nije moguće imati najkraću rutu kroz 3 kvadratića (zraka ne bi promijenila smjer u nekoliko kvadrata). Nadalje, vidi se da broj refleksija mora biti neparan - nakon svake neparne refleksije, zraka nastavlja vertikalno (nakon parne nastavlja horizontalno).

Dakle broj refleksija je neparan broj veći od 3 pa je jasno da je 5 najmanji takav broj.

Statistics
1870
teams received
91.1%
teams solved
00:25:46
average solving time

Zadatak 10

Čupav problem
Tomica je izumio novu vrstu brojeva koje je nazvao "čupavi" brojevi. Pozitivan cijeli broj naziva čupavim ako su mu sve znamenke iste. Koliko ima čupavih cijelih brojeva većih od deset i manjih od milijun?

Rješenje

Rezultat:

45


Koristimo li samo znamenku 1, imamo 5 čupavih brojeva u danom rasponu, i to 11, 111, 1111, 11111 i 111111. Slično, imamo po 5 čupavih brojeva za svaku od znamenki od 2 do 9, a za znamenku 0 nemamo čupavih brojeva. Stoga imamo 9 5 = 45 čupavih brojeva većih od deset i manjih od milijun.

Statistics
1853
teams received
94.8%
teams solved
00:16:30
average solving time

Zadatak 11

Stara ploča
Danijel je na tavanu pronašao staru ploču. Ploča je prikazana na slici. Danijel je otkrio da u kvadratiće ploče treba upisati brojeve 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 tako da svaki kvadratić sadrži točno jedan broj te da se svaki broj iskoristi točno jednom. Štoviše, treba upisati brojeve tako da zbroj u svakom stupcu bude jednak. Danijel je to učinio na sve moguće načine i svaki put je izračunao umnožak brojeva u srednjem stupcu. Koliko različitih rezultata Danijel može dobiti?

PIC

Rješenje

Rezultat:

1


Zbroj svih brojeva upisanih na ploči je 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21. To znači da zbroj brojeva u svakom stupcu treba biti 21 : 3 = 7. Tada broj 0 ne može biti u prvom ni zadnjem stupcu jer bismo u drugi kvadratić trebali upisati broj 7, ali taj broj ne smijemo koristiti. Dakle, 0 upisujemo u srednji stupac, zbog čega će umnožak u srednjem stupcu uvijek biti 0. Stoga Danijel može dobiti samo 1 rezultat, a to je 0.

Statistics
1840
teams received
82.9%
teams solved
00:27:46
average solving time

Zadatak 12

Vrijeme je za kupanje
Dorijan ima kadu zapremine 150l. Kada se može napuniti iz slavine s protokom 0,2ls. Međutim, kad odvod nije zatvoren, voda iz kade otječe brzinom 0,05ls. Dorijan je otvorio slavinu kako bi se kada napunila, ali je zaboravio zatvoriti odvod. Koliko će se sekundi dulje kada trebati puniti nego da nije zaboravio zatvoriti odvod?

Rješenje

Rezultat:

250


Da Dorijan nije zaboravio zatvoriti odvod, kada bi se napunila u vremenu 150l : 0,2ls = 750s. No, Dorijan je zaboravio zatvoriti odvod, što je smanjilo dotok vode na 0,2ls 0,05ls = 0,15ls. Sada će se kada napuniti za 150l : 0,15ls = 1000s, pa će punjenje kade trajati 1000s 750s = 250s dulje.

Statistics
1821
teams received
71.3%
teams solved
00:26:02
average solving time

Zadatak 13

Kraljeva šetnja
Bruno se igra šahovskim figurama, a najviše ga fascinira kralj. Kralj se može pomaknuti na bilo koje od susjednih polja (polja s kojim dijeli vrh ili stranicu), ali na tom polju ne smije biti druga figura. Bruno je postavio figure kao na desnoj slici. Na koliko polja kralj može završiti nakon što se pomakne točno dva puta?

PIC

Rješenje

Rezultat:

16


Nakon prvog poteza, kralj se može pomaknuti na bilo koje polje prikazano na ovoj slici:

PIC

Sada je pitanje, na koliko polja se kralj može pomaknuti iz bilo koje pozicije s prethodne slike. Lako vidimo da se kralj može pomaknuti na bilo koje od ovih 16 polja.

PIC

Statistics
1770
teams received
89.7%
teams solved
00:16:23
average solving time

Zadatak 14

Izrezani četverokut
Adamu je bilo dosadno na satu matematike, pa je nacrtao četverokut s opsegom 49cm. Zatim je odlučio razrezati četverokut na 2 trokuta po jednoj od njegovih dijagonala. Otkrio je da je zbroj opsega novih trokuta 77cm. Kolika je u centimetrima duljina dijagonale po kojoj je Adam prerezao četverokut?

Rješenje

Rezultat:

14


Dva nova trokuta imaju po dvije stranice iste kao stranice izvornog četverokuta i jednu stranicu duljine dijagonale. To znači da je novi opseg jednak zbroju opsega uvećanom za dvostruku duljinu dijagonale. Budući da se opseg povećao za 77cm 49cm = 28cm, duljina dijagonale je 28cm : 2 = 14cm.

Statistics
1724
teams received
81.3%
teams solved
00:17:29
average solving time

Zadatak 15

Baci i zbriši
Sara vozi skateboard brzinom od 9kmh. Odluči baciti loptu točno iznad sebe i to tako da će lopta pasti na tlo nakon točno 4 sekunde. Odmah nakon ispuštanja lopte, Sara ubrza do 18kmh. Kolika će, u metrima, biti udaljenost između Sarinog skateboarda i lopte u trenutku udara lopte u tlo?

Otpor zraka je zanemariv.

Rješenje

Rezultat:

10


Nakon bacanja, horizontalna komponenta brzine lopte bit će 9kmh = 2,5ms, a Sarina će nova brzina biti 18kmh = 5ms. Dakle, relativna brzina između Sare i lopte bit će 5ms 2,5ms = 2,5ms. Stoga će, nakon 4 sekunde kada lopta padne na tlo, Sara od nje biti udaljena 2,5ms 4s = 10m.

Statistics
1666
teams received
63.1%
teams solved
00:25:53
average solving time

Zadatak 16

Večeras je naša fešta
Ana, Branka, Cvjeta i Dina idu na zabavu, a svaka dolazi u različito vrijeme. Kad su se konačno okupile, svaka je izrekla neistinitu tvrdnju:

Ana reče: "Došla sam druga."

Branka ustvrdi: "Stigla sam prije Ane."

Cvjeta doda: "Ja sam došla poslije Ane."

Dina zaključi: "Došla sam prva."

U kojem su poretku zapravo pristizale?

U rješenju zamijeni imena djevojaka s odgovarajućim slovom (prvim slovom imena). Npr. ako je odgovor Ana, Branka, Cvjeta, Dina, onda unesi ABCD.

Rješenje

Rezultat:

CDAB


U prvom koraku određujemo Aninu poziciju. Budući da su sve tvrdnje lažne, Ana nije mogla doći druga. Branka i Cvjeta su došle nakon i prije Ane, tim redom. Dakle, barem je jedna djevojka stigla prije Ane i barem jedna nakon Ane, pa nije moguće da je Ana stigla prva ili zadnja. Ostaje samo mogućnost da je treća. Brankina lažna tvrdnja da je stigla prije Ane implicira da je stigla nakon nje, pa je Branka zadnja. Dina nije došla prva, dakle došla je druga jer smo već popunili treće i četvrto mjesto. Na kraju, Cvjeta je mogla doći samo prva, a to je u skladu s negacijom njezine tvrdnje. Proredak je CDAB.

Statistics
1587
teams received
93.7%
teams solved
00:08:39
average solving time

Zadatak 17

Zagrebački električni tramvaj
Jakov se jednom prilikom Zagrebom morao voziti tramvajem broj 12. Za vrijeme vožnje, primijetio je tramvaj 12 iz suprotnog smjera u prosjeku svake dvije minute. Pomislio je kako je nepošteno što linija 5 kojom svakog dana putuje u školu dolazi na stanicu samo svakih 6 minuta, dok 12-ica vozi tako često. Koliko više linija 12 stane na stanici u jednom satu u usporedbi s linijom 5?

Rješenje

Rezultat:

5


Izračunajmo interval tramvaja 12. Kad se Jakov vozi u tramvaju, njegova relativna brzina prema suprotnim tramvajima je dvostruko veća od stvarne brzine tih tramvaja. To znači da konstantnu udaljenost između dva uzastopna tramvaja prijeđe dvostruko brže. Dakle, pravi interval pristizanja na stanicu je dvostruko dulji nego što se čini Jakovu kad gleda tramvaje iz suprotnog smjera. Tramvaj 12 staje na stanici svake 2 2 = 4 minute. Po satu je to 60 : 4 = 15 tramvaja broj 12.

Slično, tramvaja broj 5 po satu staje 60 : 6 = 10. Dakle, na stanici u satu staje 15 10 = 5 tramvaja 12 više nego tramvaja 5.

Statistics
1545
teams received
62.1%
teams solved
00:21:46
average solving time

Zadatak 18

Možemo li popraviti?
Bob Graditelj bi želio odnijeti kutiju na viši kat zgrade. Uzeo je koloturnik i napravio mehanizam kao na slici te se zapita. Kutija je mase 25kg, a koeficijent trenja između kutije i zida je 0,2. Kolika je najmanja sila u Newtonima kojom Bob može povući uže da bi se kutija pomaknula prema gore?

PIC

Rješenje

Rezultat:

250


Moramo razmisliti kako trenje utječe na kutiju. Sila trenja djeluje samo između čvrstih tijela koja međusobno na sebe djeluju nekom silom pritiska. No, u našem slučaju kutija ne uzrokuje nikakav pritisak na okomiti zid. Dakle, na kutiju ne djeluje sila trenja. To znači da je jedina sila (osim one od Boba) koja djeluje na kutiju gravitacijska sila Fg = mg, gdje je m = 25kg masa kutije. Bob mora djelovati silom F istog iznosa, pa mora vući uže silom F = mg = 25kg 10Nkg = 250N.

Statistics
1445
teams received
45.9%
teams solved
00:30:51
average solving time

Zadatak 19

Bobičasti pekmezi
Karolina organizira degustaciju svojih pekmeza. U skladištu ima 10 pekmeza od maline, 15 od borovnice, 7 od kupine, 15 od brusnice i 9 od jagode. Želi uzeti pekmeze tako da od svake vrste uzme barem jedan pekmez. Štoviše, zna da njezini prijatelji vole maline i borovnice, pa želi uzeti barem 2 pekmeza od maline i barem 5 od borovnice. No, u skladištu je mračno pa ona ne može prepoznati koji je pekmez koje vrste. Koliko najmanje pekmeza Karolina mora uzeti da bi bila sigurna da je uzela dovoljno pekmeza da zadovolji sve svoje zahtjeve?

Rješenje

Rezultat:

50


Karolinini zahtjevi su da uzme barem 2 pekmeza od maline, 5 od borovnice, 1 od kupine, 1 od brusnice i 1 pekmez od jagode. Razmotrimo što bi se moglo dogoditi kad se neki od ovih zahtjeva ne bi ispunio. Najgori slučaj koji se mogao dogoditi zbog čega Karolina ne bi imala 2 pekmeza od maline je da je uzela sve pekmeze drugih vrsta i 1 pekmez od maline. Ukupno je to 1 + 15 + 7 + 15 + 9 = 47 pekmeza. Međutim, da je uzela 48 pekmeza, taj problem se ne bi dogodio. Slično, problem bi bio da je uzela 4 pekmeza od borovnice i sve pekmeze ostalih vrsta - ukupno 10 + 4 + 7 + 15 + 9 = 45 pekmeza. Dakle, treba uzeti barem 46 pekmeza. Ponavljajući istu ideju za kupine, brusnice i jagode, nema problema ako Karolina uzme redom barem (10 + 15 + 0 + 15 + 9) + 1 = 50, (10 + 15 + 7 + 0 + 9) + 1 = 42 ili (10 + 15 + 7 + 15 + 0) + 1 = 48 pekmeza. Spojimo li sve, saznajemo da će svi zahtjevi biti ispunjeni ako je broj uzetih pekmeza najveći od brojeva 48, 46, 50, 42, 48. Stoga Karolina mora uzeti 50 pekmeza.

Statistics
1331
teams received
59.9%
teams solved
00:22:25
average solving time

Zadatak 20

Tour de Náboj
Tijekom biciklističke utrke, natjecatelji su morali proći stazu isključivo uzbrdica i nizbrdica - jednu trećinu utrke čine uzbrdice, a dvije trećine nizbrdice. Nakon utrke, grupa statističara napravila je statistiku pobjednika. Pobjednik je postigao prosječnu brzinu od 24kmh i potrošio je trostruko više vremena na uzbrdice, nego na nizbrdice. Koliko, u kilometrima na sat, iznosi prosječna brzina pobjednika na nizbrdicama?

Rješenje

Rezultat:

64


Neka je s ukupna duljina staze i t vrijeme koje je trebalo pobjedniku da dođe do cilja. Znamo da je prosječna brzina pobjednika 24kmh pa je s t = 24kmh.

Dvije trećine staze čine nizbrdice, što znači da je duljina nizbrdica ukupno 2 3s. Nadalje, pobjednik je na uzbrdice potrošio 3 puta više više vremena, iz čega slijedi da je na nizbrdice potrošio 1 4t. Prosječna je brzina na nizbrdicama:

v = 2 3s 1 4t = 8 3 s t

Uvrštavanjem s t = 24kmh dobivamo da je prosječna brzina pobjednika na nizbrdicama:

v = 8 3 s t = 8 3 24kmh = 64kmh

Statistics
1213
teams received
30.1%
teams solved
00:33:01
average solving time

Zadatak 21

Magični kvadrat
Katarina se igra takozvanim magičnim kvadratom. Treba popuniti polja 3 × 3 ploče tako da zbroj brojeva u svakom retku, stupcu i na obje dijagonale bude jednak. Katarina je već upisala neke brojeve. Koji je zbroj preostalih 5 brojeva koji nisu upisani u magični kvadrat?

PIC

Rješenje

Rezultat:

95


Pogledajmo zadnji redak i drugi stupac. Oni trebaju imati jednak zbroj, ali imaju jedno zajedničko polje. Dakle, i zbrojevi preostalih polja koja nisu zajednička isto trebaju biti jednaki. Stoga zbroj brojeva 15 i 19 mora biti isti kao zbroj broja 16 i broja u srednjem polju. Ovaj zbroj je 15 + 19 = 34, tako da broj u srednjem kvadratu mora biti 34 16 = 18.

PIC

Sada imamo sve brojeve na jednoj od dijagonala. Dakle, zbroj brojeva u svakom retku, stupcu i na obje dijagonale mora biti 17 + 18 + 19 = 54. Lako sada popunimo cijelu tablicu.

PIC

Na kraju izračunamo da je zbroj brojeva koji nedostaju 21 + 22 + 18 + 14 + 20 = 95.

Statistics
1053
teams received
56.4%
teams solved
00:22:56
average solving time

Zadatak 22

Zavareno
Anja je savila i zavarila lik od žice specifičnog otpora 0,1Ωm. Lik se sastoji od žice duljine 1m, jednakostraničnog trokuta sa stranicom duljine 3m, jednakostraničnog trokuta sa stranicom duljine 6m te žice duljine 1m. Lik je prikazan na slici. Izračunaj, u omima, otpor ovog lika između vrhova A i B.

PIC

Rješenje

Rezultat:

0,8


Možemo zamijeniti svaki 1m žice s otpornikom otpora R0 = 0,1Ω. Na taj način dobivamo sljedeći dijagram:

PIC

Sad koristeći uobičajene formule za otpornike u serijskom i paralelnom spoju nalazimo da je otpor između vrhova A i B:

R = R0 + 1 1 6R0 + 1 3R0 + 1 1 6R0 + 1 12R0 + R0 = 8R0 = 8 0,1Ω = 0,8Ω

Statistics
906
teams received
18.2%
teams solved
00:29:05
average solving time

Zadatak 23

SPA

Ana ne voli hladnu vodu u bazenu pa želi kupiti solarne panele. Njezin je bazen volumena 150hl i željela bi ga zagrijati s 29C na 33C kroz 10 sati na konstantnoj sunčevoj svjetlosti. Zna da 1m2 solarnih panela po takvom suncu daje 1,4kW. Koliko m2 solarnih panela Ani treba da bi zagrijala vodu na željenu temperaturu u zadanom vremenu?

Rješenje

Rezultat:

5


Voda volumena V = 150hl ima masu m = V ρvoda. Da bismo ju zagrijali s t1 = 29C na t2 = 33C trebamo toplinu Q = cvodam(t2 t1) = cvodaV ρvoda(t2 t1). Ova toplina mora biti jednaka radu koji izvrše solarni paneli. Oni imaju snagu P0 = 1,4kWm2 po jedinici površine, stoga paneli, kako je ukupna površina S, imaju snagu P = P0S. Nakon t = 10h, izvršit će rad W = Pt = P0St, a to je rad izvršen na vodi, pa imamo:

W = Q P0St = cvodaV ρvoda(t2 t1) S = cvodaV ρvoda(t2 t1) P0t = 4200J(kgC) 15m3 1000kgm3 (33C 29C) 1400Wm2 36000s = 5m2

Dakle, Ana treba 5m2 solarnih panela.

Statistics
771
teams received
28.3%
teams solved
00:28:42
average solving time

Zadatak 24

Nogometna utakmica

Tim fizičara igra nogometnu utakmicu u Náboj Kupu protiv tima matematičara. Na poluvremenu je rezultat 3 : 2 za fizičare, ali utakmica je završila rezultatom 4 : 5 za matematičare. Na koliko su mogućih načina timovi mogli postići pogotke?

Rješenje

Rezultat:

40


Označimo poredak golova kao niz slova F i M, gdje F označava pogodak fizičara, a M pogodak matematičara. Uz ovu notaciju, vidimo da postoji 10 mogućih redoslijeda postizanja pogodaka u prvom poluvremenu: MMFFF, MFMFF, MFFMF, MFFFM, FMMFF, FMFMF, FMFFM, FFMMF, FFMFM, FFFMM. Slično vidimo da su golovi u drugom poluvremenu mogli biti raspoređeni na 4 načina: FMMM, MFMM, MMFM, MMMF. Prvo i drugo poluvrijeme su nezavisni pa bilo koji poredak prvog poluvremena može biti sparen s bilo kojim poretkom drugog poluvremena. Dakle, ukupni broj mogućnosti je 10 4 = 40.

Statistics
642
teams received
50.3%
teams solved
00:21:07
average solving time

Zadatak 25

Stabilni robot
Znanstvenici žele istražiti duboku rupu koju su iskopali, a čiji je presjek kvadrat. U tu su svrhu u rupu postavili malog robota mase 15kg. Kako bi se stabilizirao, robot rukama gura svaku stranu rupe. Svakom rukom gura silom F. Znanstvenici su brzo odredili da je koeficijent trenja između ruku robota i svake strane 0,3. Nacrtali su skicu robota gledano odozgo kao na slici. Kojom minimalnom silom F u njutnima robot mora gurati strane rupe kako bi ostao stabilan?

PIC

Rješenje

Rezultat:

125


Kako robot svaku stranu gura silom F, sila trenja sa svake strane je Ff = fF i usmjerena je prema gore, gdje je f koeficijent trenja f = 0,3. S druge strane, sila teža Fg = mg djeluje na robota prema dolje. Kako bi robot ostao stabilan, sila teža mora biti jednaka zbroju sve četiri sile trenja. Dakle:

Fg = 4Ff mg = 4fF F = mg 4f

Konačno, sila F je:

F = mg 4f = 15kg 10Nkg 4 0,3 = 125N

Statistics
499
teams received
34.7%
teams solved
00:17:30
average solving time

Zadatak 26

Novi logo

Paula dizajnira novi logo za svoju udrugu. Počela je crtajući paralelogram s jednom stranicom duljine 12cm. Shvatila je da u paralelogram može upisati dva pravilna šesterokuta kao na slici. Kolika je duljina stranice tih šesterokuta u centimentira?

PIC

Rješenje

Rezultat:

3


Svaki šesterokut možemo podijeliti na 6 jednakostraničnih trokuta. Tako preko slike možemo nacrtati mrežu trokuta:

PIC

Odavde odmah vidimo da je duljina stranice šesterokuta (koja je jednaka duljini stranice trokuta) 12cm : 4 = 3cm.

Statistics
418
teams received
88.5%
teams solved
00:07:24
average solving time

Zadatak 27

Na morskom dnu

Pirat Patrik stupio je u bitku s drugim piratom. Njegov je brod pogođen topovskom kuglom i sada 50l vode navire u brod svake sekunde. Patrik želi izračunati koliko vremena ima prije nego što brod potone. U računici je aproksimirao svoj brod kao kvadar dimenzija 10m × 3m × 2m s masom od 5t. Koliko mu je vremena u sekundama ostalo prije nego što brod potone?

Rješenje

Rezultat:

1100


Brod će potonuti kada se gravitacijska sila izjednači sa silom uzgona. Maksimalna sila uzgona koja može djelovati na brod volumena V je Fuzg = V ρvodag. Gravitacijsku silu ćemo podijeliti u ovisnosti o tome djeluje li na sami brod ili na vodu koja u brod navire. Gravitacijska sila na sami brod iznosi Fg1 = mg. Voda navire u brod tokom Q, pa će nakon vremena t u brodu biti volumen vode jednak V = Qt. Gravitacijska sila na tu vodu bit će Fg2 = Qtρvodag. Uvjet za poniranje broda je Fuzg = Fg1 + Fg2, odakle možemo dobiti da je vrijeme t:

V ρvodag = mg + Qtρvodag t = V ρvoda m Qρvoda

Dakle, brod će potonuti nakon vremena:

t = V ρvoda m Qρvoda = (10m 3m 2m) 1000kgm3 5000kg 0,05m3s 1000kgm3 = 1100s

Statistics
385
teams received
38.2%
teams solved
00:18:29
average solving time

Zadatak 28

Zbroj godina
Danas su dvije prijateljice Ana i Ena izračunale zbroj godina u kojima su živjele. Enin zbroj ispao je za 19945 veći od Aninog. U kojoj je godini Ena rođena?

Rješenje

Rezultat:

1990


Obje su djevojke zbrajale godine počevši od onih u kojima su rođene do 2023. Ena je dobila veći rezultat, dakle ona je u svoju sumu dodala neke godine koje Ana nije. Kako svaki pribrojnik iznosi otprilike 2000, broj pribrojnika koji je dodala samo Ena je 19945 : 200010. To znači da su brojevi koje je dodala samo Ena redom x, x + 1, …, x + 9, pri čemu je x godina rođenja Ene. Njihova je suma 10x + 45. Ovime smo dobili jednadžbu 10x + 45 = 19945 iz čega zaključujemo da je Ena rođena godine x = 1994545 10 = 1990.

Statistics
298
teams received
50.7%
teams solved
00:15:34
average solving time

Zadatak 29

Optička igra se vratila
Mario ima optičku igru (opet). Igra uključuje 3 × 4 ploču kao što je prikazano na lijevoj slici. Mario mora staviti obostrano zrcalo na svako polje s upitnikom tako da kut između zrcala i stranica ploče bude 45. Ovaj put Mario uzima laser i emitira svjetlosnu zraku koja se vraća kao što je prikazano na slici. Jedna moguća situacija koja se mogla dogoditi prikazana je na desnoj slici. Mario postavlja drugačije pitanje nego prije: Koliko je različitih putanja (uključujući i onu na desnoj slici) mogla proći svjetlosna zraka da uđe i izađe kao što je naznačeno?

PIC

Rješenje

Rezultat:

11


Isprobavamo mogućnosti na temelju orijentacije prvog i posljednjeg zrcala. Na temelju njih dobivamo retke sljedećih slike (radi boljeg uvida ne crtamo zrake i zrcala čija orijentacija nije bitna):

PIC

Dakle, vidimo da postoji 1 + 3 + 3 + 4 = 11 mogućih putanja svjetlosne zrake.

Statistics
238
teams received
42.0%
teams solved
00:27:56
average solving time

Zadatak 30

Jednakiji četverokut
Andrija je nacrtao pravokutnik ABCD tako da je AB : BC = 9 : 8. Označio je točke E i F redom na dužinama BC, CD, tako da je CE = BE i DF = 2 FC. Na taj je način konstruirao četverokut ABEF. Zamolio je svog prijatelja Jakšu da odredi vrijednost opsega ABEF u centimetrima, a svog prijatelja Ivana vrijednost površine ABEF u kvadratnim centimetrima. Ispostavilo se da su dobili istu brojčanu vrijednost. Izračunajte opseg pravokutnika ABCD u centimetrima. Odgovorite u obliku neskrativog razlomka.

Rješenje

Rezultat:

68 3


Neka su duljine stranica pravokutnika ABCD AB = 9x i BC = 8x za neki x.

Najprije izračunamo opseg četverokuta ABEF. Katete u pravokutnom trokutu ECF imaju duljine 4x i 3x. Dakle, Pitagorin poučak daje EF = (4x)2 + (3x)2 = 5x. Slično, pravokutni trokut FDA ima katete duljina 6x i 8x, pa je FA = (6x)2 + (8x)2 = 10x. Prema tome, opseg četverokuta je 9x + 4x + 5x + 10x = 28x.

Sada izračunajmo površinu četverokuta ABEF. Pravokutni trokuti ECF i FDA imaju površine (4x)(3x) 2 = 6x2 i (6x)(8x) 2 = 24x2. Površina pravokutnika ABCD je (9x) (8x) = 72x2, pa je površina četverokuta ABEF 72x2 6x2 24x2 = 42x2. Znamo da su brojčane vrijednosti opsega i površine četverokuta ABEF iste, što znači:

28x cm = 42x2 cm2 x = 28 42cm = 2 3cm

Preostaje izračunati opseg pravokutnika ABCD koji je 9x + 8x + 9x + 8x = 34x = 34 2 3cm = 68 3 cm.

Statistics
201
teams received
16.4%
teams solved
00:27:13
average solving time

Zadatak 31

Marljivi crvić
Homogeni crv s masom 3g i duljinom 30cm želi se popeti preko kocke s duljinom stranice 10cm koja se nalazi u vrtu. Crv će se popeti na način kao što je prikazano na slici. Koji je rad potreban za to penjanje izražen u mJ

Možete zanemariti trenje između crva i kocke.

PIC

Rješenje

Rezultat:

2


Rad koji crv mora obaviti bit će jednak maksimalnoj potencijalnoj energiji crva tijekom njegovog penjanja preko kocke (s pretpostavkom da je njegova potencijalna energija na početku bila jednaka nuli). Nije teško za vidjeti da će taj maksimum biti postignut točno u trenutku kad će crv biti u poziciji prikazanoj na slici (što je veći dio crva više, to mu je veća potencijalna energija).

"Razdijelimo" crva na 3 dijela- dva vertikalna i jedan horizontalni kao na slici. Svi će oni biti duljine 10cm, što je trećina duljine crva. Kako je on homogen, sva 3 dijela imaju masu m0 = 3g : 3 = 1g. Horizontalni dio ima težište na visini h2 = 10cm, pa je potencijalna energija tog dijela jednaka E2 = m0gh2 = 0,001kg 10Nkg 0,1m = 0,001J = 1mJ. Vertikalni dijelovi imaju svoja težišta na visini h1 = h3 = 5cm, pa je njihova potencijalna energija jednaka E1 = E3 = m0gh1 = m0gh3 = 0,001kg 10Nkg 0,05m = 0,0005J = 0,5mJ.

Dakle, makismalna potencijalna energija na crva bit će E = E1 + E2 + E3 = 0,5mJ + 1mJ + 0,5mJ = 2mJ, što je jednako radu potrebnom za penjanje.

Statistics
160
teams received
25.6%
teams solved
00:21:58
average solving time

Zadatak 32

Zaboravljena lozinka
Tamara ima sve svoje najvrednije stvari u trezoru zaštićenom lozinkom od 5 slova engleske abecede. Nažalost, ona ne koristi upravitelj lozinki i potpuno je zaboravila lozinku za svoj trezor. Međutim, sjeća se da su prva dva slova bila NA i da je koristila samo englesku abecedu od 26 slova. Kako bi otvorila trezor, isprobava sve moguće kombinacije za preostala slova abecednim redom (AAA, AAB, AAC, …). Ako je njezina izvorna kombinacija NABOJ, koliko pokušaja treba napraviti?

Rješenje

Rezultat:

1050


Problem možemo podijeliti na manje, lakše dijelove. Prvo, koliko pokušaja trebamo da dođemo do ABA? Budući da u engleskoj abecedi ima 26 slova, bit će potrebno 26 ponavljanja za promjenu posljednjeg slova. Koliko za BAA? Pa, za svakih 26 ponavljanja posljednjeg slova, drugo slovo će se povećati za 1, prema tome, da bismo došli do BAA od AAA, potrebno nam je 26 26 = 676 pokušaja. Sada da bismo došli do BOA od BAA potrebno nam je 26 14 = 364 pokušaja jer je O 15-to slovo abecede i moramo isprobati svih 14 slova prije njega. Konačno, J je 10-to slovo, stoga nam treba dodatnih 10 pokušaja da dođemo do BOJ-a od BOA. To sve zajedno čini 676 + 364 + 10 = 1050 pokušaja.

Statistics
119
teams received
47.1%
teams solved
00:13:36
average solving time

Zadatak 33

Patrik vuče konce
Patrik je uzeo 3 poluge duljina 12a, 4a, 5a i povezao ih horizontalnom užadi kao na slici. Počeo je vuči najdesniju polugu silom od 300N. Kolika je, u njutnima, sila kojom mora povuči najljeviju polugu kako bi mehanizam ostao mirovati?

PIC

Rješenje

Rezultat:

125


Mehanizam ostaje mirovati samo ako je moment sile koji djeluje na svaku polugu 0. Moramo, stoga, promotriti momente sile koji djeluju na poluge. U tu svrhu najprije moramo razumjeti užad. U svakom užetu postoji napetost pa će uže djelovati na obje poluge silom iznosa jednakog toj sili napetosti. Na primjer, uže koje spaja srednju i desnu polugu djelovat će jednakom silom na srednju polugu (u desno) i desnu polugu (u lijevo). Štoviše, te sile djeluju na istoj visini, zato i na jednakoj udaljenosti od osi rotacije poluga. Zaključujemo da svako uže na obje poluge djeluje momentom sile jednakog iznosa.

To znači da možemo ignorirati srednju polugu. Uistinu, sila koja djeluje na desnu polugu uzrokuje na njoj moment sile iznosa M. To treba kompenzirati momentom sile koje stvara napetost užeta pričvršćenog za desnu polugu. Budući da užad nosi moment sile, iznos momenta kojim desno uže djeluje na srednju polugu mora također biti M. Slično, kada raspišemo silu napetosti lijevog užeta, dobivamo da je moment sile na lijevu polugu ponovo M.

Dakle, kako bi mehanizam ostao mirovati, dvije relevantna sile moraju imati moment sile istog iznosa, što daje jednadžbu:

F (12a) = 300N (5a) F = 5 12 300N = 125N

Patrik mora povuči polugu silom od 125N.

Statistics
87
teams received
56.3%
teams solved
00:11:19
average solving time

Zadatak 34

Visina nas dijeli i spaja
Zvonimir je nacrtao trokut s duljinama stranica 20cm, 21cm i 22cm na ploču. Zatim je spustio visinu na stranicu duljine 20cm. Podijelio je ovu stranicu na dva dijela. Kolika je pozitivna razlika duljina ta dva odsječka u centimetrima?

Rješenje

Rezultat:

2,15


Neka duljine i nazivi vrhova budu kao na ovoj slici:

PIC

Promotrimo pravokutne trokute ABP i ACP. Možemo za njih napisati kako glasi Pitagorin poučak te dobivamo:

h2 + x2 = (21cm)2 h2 + y2 = (22cm)2

Ako izrazimo h2 iz obje jednakosti i usporedimo ih, dobivamo:

(21cm)2 x2 = (22cm)2 y2 y2 x2 = (22cm)2 (21cm)2

Sada možemo primijeniti formulu a2 b2 = (a b)(a + b) na obje strane kako bismo dobili:

(y x)(y + x) = (1cm)(43cm) = 43cm2

Ali znamo da je y + x = 20cm. Dakle, razlika duljina y x koju trebamo pronaći je:

y x = 43cm2 x + y = 43cm2 20cm = 43 20cm = 2,15cm

Statistics
71
teams received
35.2%
teams solved
00:20:00
average solving time

Zadatak 35

Informativni vlak smrti

Matej je čitajući knijgu naučio sljedeću informaciju: ako se automobil mase m giba brzinom v u zavoju koji je dio kružnice radijusa r, na auto mora djelovati centripetalna sila Fc = mv2 r .

Matej je zatim pošao u zabavni park gdje mu je zanimanje privukao vlak smrti. U određenom dijelu, vagon je pušten slobodno padati s visine h i onda napraviti petlju radijusa 30m, kao što je prikazano na slici. Kolika je minimalna potrebna visina h kako bi vagon napravio petlju bez da padne?

PIC

Rješenje

Rezultat:

75


Neka je m masa vagona, r = 30m radijus petlje i v brzina vagona u najvišoj točki petlje.

Iz prvog dijela zadatke znamo da u najvišoj točki petlje na vagon mora djelovati centripetalna sila Fc = mv2 r . Dvije sile mogu na taj način i u pravom smjeru djelovati na vagon - gravitacijska sila Fg = mg i neka sila podloge kojom djeluju tračnice petlje. Želimo da centripetalna sila bude što manja (za veću centripetalnu silu vagon će trebati veću brzinu, što znači više energije na početku). Budući da se ne možemo riješiti gravitacijske sile, minimalna je upravo sila Fc = Fg. Odavde dobivamo:

mv2 r = mg v2 r = g v2 = rg

Promotrimo sada energije. Na početku vagon ima samo potencijalnu energiju E1 = mgh. Međutim, na vrhu petlje vagon ima i potencijalnu i kinetičku energiju. U najvišoj točki nalazit će se na visini 2r i imati brzinu v pa će mu energija biti E2 = mg(2r) + 1 2mv2. Kako je energija sačuvana, E1 = E2. U kombinaciji s jednadžbom za v2 dobivamo:

mgh = mg(2r) + 1 2mv2 gh = 2gr + 1 2rg h = 5 2r

Stoga bi kolica trebala početi padati s visine h = 5 2r = 5 2 30m = 75m.

Statistics
59
teams received
27.1%
teams solved
00:18:23
average solving time

Zadatak 36

Križić-kružić turnir

Na turniru u križić-kružiću sudjelovalo je 24 natjecatelja. Svaki natjecatelj može igrati protiv bilo kojeg drugog natjecatelja, ali najviše jednu partiju. U određenom je trenutku Matko uočio da ne postoji skupina natjecatelja u kojoj je svaki natjecatelj odigrao barem dvije partije protiv natjecatelja iz te skupine. Koji je najveći mogući broj partija odigranih na turniru do tog trenutka?

Rješenje

Rezultat:

23


Rješenje se prirodno dijeli na dva dijela. Najprije pokazujemo da su mogle biti odigrane 23 partije. Nakon toga, pokazujemo da bi postojala skupina natjecatelja iz teksta zadatka ukoliko je odigrano 24 partija. To će dokazati da je odgovor 23.

Prvi dio. Označimo natjecatelje brojevima 1, 2, …, 24. Neka su odigrane partije između natjecatelja 1 i 2, 2 i 3, …, 23 i 24. Odaberemo li bilo koju skupinu natjecatelja, u njoj uvijek postoji natjecatelj s najmanjim brojem - nazovimo ga P. U toj skupini, natjecatelj P mogao je odigrati partiju samo s natjecateljem P + 1, s obzirom da P 1 ne može biti član skupine (u tom bi slučaju on bio natjecatelj s najmanjim brojem). Prema tome, natjecatelj P odigrao je partiju s najviše 1 osobom iz skupine. Budući da to vrijedi za proizvoljnu skupinu natjecatelja, ne postoji skupina koja zadovoljava uvjet iz teksta zadatka. Dakle, mogle su se odigrati 23 partije.

Drugi dio. Dokažimo da, ukoliko su odigrane 24 partije, uvijek postoji skupina natjecatelja sa svojstvom iz teksta zadatka. Ukoliko postoji neki par igrača koji su odigrali barem dvije partije međusobno, oni trivijalno tvore traženu skupinu. Dakle, možemo pretpostaviti da ne postoji takav par.

Pretpostavimo najprije da je svaki natjecatelj odigrao barem dvije partije. Odaberimo natjecatelje na sljedeći način. Počnimo s proizvoljnim natjecateljem P0. On je odigrao partiju s natjecateljem P1. P1 je odigrao s barem dva natjecatelja, stoga postoji P2P0 koji je s njime odigrao partiju. Slično, pronađimo P3P1 s kojim je partiju odigrao P2. Nastavimo na isti način, sve dok u nekom trenutku ne dođemo do natjecatelja koji je već na neki način označen. Sada imamo skup natjecatelja Pk, Pk+1, …, Pn sa svojstvom da je Pi igrao protiv Pi1 i Pi+1, dok su Pk i Pn igrali međusobno. Drugim riječima, možemo ih posložiti u krug navedenim redoslijedom tako da je svaki igrao sa svojim susjedima. To dokazuje da takva skupina ima svojstvo iz zadatka. Dakle, ukoliko je svaki natjecatelj odigrao barem dvije partije, gotovi smo.

Preostaje provjeriti slučaj kad je netko odigrao manje od dvije partije. Tada možemo zanemariti tog natjecatelja te ostajemo s manjim ukupnim brojem natjecatelja. Ipak, broj partija odigranih u preostalom skupu natjecatelja svakako je veći ili jednak broju natjecatelja. Dakle, nakon zanemarivanja natjecatelja preostaju dvije mogućnosti: ili su svi preostali natjecatelji odigrali barem dvije partije, ili postoji natjecatelj koji je odigrao jednu ili nijednu. U prvom slučaju prethodni argument pokazuje da postoji skupina natjecatelja sa svojstvom iz teksta zadataka. U suprotnom, postoji još jedan natjecatelj kojega zanemarujemo. Nastavljamo postupak. Ukoliko možemo neprestano smanjivati broj natjecatelja, nakon dovoljno ponavljanja (točnije 21 ponavljanje) ovog postupka, dolazimo do tri natjecatelja koji su međusobno odigrali barem tri partije. Jedina je mogućnost da su odigrali jedan protiv drugoga, tako da njih troje formiraju skupinu koju pokušavamo pronaći.

Ovime smo dokazali da tražena skupina postoji ukoliko su odigrane 24 partije.

Iz svega navedenog zaključujemo da je najveći mogući broj odigranih partija do tog trenutka 23.

Statistics
46
teams received
52.2%
teams solved
00:15:19
average solving time

Zadatak 37

Brzopleto množenje
Luciju je zanimalo koliki je umnožak pozitivnih uzastopnih neparnih brojeva od jedan do trideset jedan, tj. koliko je 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31. Izvadila je svoj kalkulator i užurbano počela množiti brojeve. Lucija misli da je možda izostavila jedan od njih. Vidi da je znamenka stotice broja prikazanog na njezinom kalkulatoru 4. Koji je broj Lucija izostavila?

Rješenje

Rezultat:

25


Prvo trebamo otkriti pravilo o djeljivosti sa 125. Kriterij je da posljednje 3 znamenke broja moraju biti djeljive sa 125 (ovo je slično kriterijima o djeljivosti sa 2, 4, 8, 16 …, ali s 5, 25 , 125 …). Zašto? Zapišimo bilo koji broj kao 1000A + B, gdje je B < 1000. Dakle, B je broj sastavljen od posljednje 3 znamenke. Primijetimo da je 1000 djeljiv sa 125 jer je 1000 = 8 125. Dakle, da bi broj 1000A + B bio djeljiv sa 125, B mora biti djeljiv sa 125. Ovime smo dokazali kriterij djeljivosti.

Sada pogledajmo kakve to posljedice ima. Jedini brojevi s najviše 3 znamenke djeljivi sa 125 su 0, 125, 250, 375, 500, 625, 750 i 875. Nijedan od njih ne počinje znamenkom 4. Stoga zaključujemo da višekratnici od 125 ne mogu imati znamenku 4 kao stoticu.

Konačno, vratimo se našem izvornom problemu. Znamo da je znamenka stotica 4, tako da Lucijin rezultat ne može biti višekratnik od 125. Da nije izostavila nijedan broj, konačni umnožak bio bi djeljiv s 5 15 25. Dakle, rastav umnoška na proste faktore sadržavao bi broj 5 četiri puta. Dakle, moramo ukloniti 5 najmanje dva puta, ali tako da izostavimo samo jedan broj. To je moguće samo izostavljanjem broja 25. To znači da je Lucija izostavila broj 25.

Statistics
38
teams received
39.5%
teams solved
00:13:42
average solving time

Zadatak 38

Naposlijetku napon

Martin ima svoj najdraži strujni krug koji je nacrtan na slici. Bira točke A, B, C i D te mjeri napon između svakog para tih točaka. Izmjerene je vrijednosti zapisao na list papira. Nakon nekog vremena, pronašao je taj papir, ali jedna je od vrijednosti bila nečitljiva. Ostalih je pet vrijednosti u nekom poretku 7V, 8V, 10V, 15V and 18V. Martin je počeo razmišljati i na temelju informacija s papira, uspio je odrediti dvije mogućnosti za šestu vrijednost napona. Koliki je, u voltima, zbroj te dvije mogućnosti?

Otpori svih otpornika nisu nužno jednaki.

PIC

Rješenje

Rezultat:

28


Napon između dvije točke opisuje razliku iznosa potencijala tih dviju točaka. Potencijal opisuje (električnu) potencijalnu energiju čestice naboja 1C. U svakoj od točaka A, B, C i D, ta bi čestica imala neku potencijalnu energiju pa taj broj možemo pridružiti svakoj od ovih točaka. Tada naponi opisuju razlike između tih brojeva.

Možemo, stoga, preformulirati zadatak u matematički problem pridruživanja brojeva nekim A, B, C i D (ove oznake nemaju veze s originalnim točkama fizikalnog zadatka) i to tako da njihove razlike u parovima budu 7, 8, 10, 15, 18 uz nepoznatu razliku. Primijetimo zanimljivo svojstvo: uzmemo neka tri slova X, Y i Z i definiramo uređaj, na primjer X > Y > Z. Tada je razlika X Z zbroj razlika X Y i Y Z (očito (X Y ) + (Y Z) = X Z). Dakle, ako uzmemo bilo koju trojku brojeva, jedna od razlika između njih bit će zbroj preostale dvije.

Vratimo se početnom zadatku. Recimo da je nepoznata razlika upravo razlika između C i D. Uzmimo brojeve A, B i C. Sve tri razlike među njima su poznate. Budući da jedna mora biti zbroj druge dvije imamo samo dvije mogućnosti: 7 + 8 = 15 ili 8 + 10 = 18. Slično vrijedi za A, B i D, pa jedna od te dvije trojke mora imati razlike 7, 8 i 15, a druga 8, 10 i 18. Neka je trojka A, B i C (u nekom poretku) ona s razlikama 7, 8 i 15. Trojke A, B, C i A, B, D se podudaraju samo u razlici između A i B pa upravo ta razlika mora biti 8 (to je jedina vrijednost razlika koja se pojavljuje u obje trojke 7, 8, 15 i 8, 10, 18).

Za sada se brojevi A i B mogu međusobno zamijeniti, tako da možemo izabrati da razlika između A i C bude 15, a da razlika između B i C bude 7. U trojki A, B, C brojevi A i C su ili najveći ili najmanji. Odaberimo ih tako da A bude najveći. Imamo dvije mogućnosti za razliku između D i brojeva A i B.

1. slučaj: razlika između A i D je 18. To znači da je u trojki A, B, D jedan od brojeva A i D je najveći, a drugi najmanji. Međutim, u trojki A, B, C odabrali smo A za najveći broj, dakle A je veći od B pa onda i najveći u trojki A, B, D. Sve ovo daje da je A za 15 veći od C i za 18 veći od D. Dakle, razlika između C i D je (A 15) (A 18) = 3. To je naše prvo rješenje.

2. slučaj: razlika između A i D je 10. To znači da je u trojki A, B, D jedan od brojeva B i D najveći, a drugi najmanji. Slično prvom slučaju znamo da je A veći od B, pa je B očito najmanji u trojki. Iz toga slijedi da je C za 7 manji od B i da je D za 18 veći od B. To znači da je razlika između C i D (B + 18) (B 7) = 25. To je drugo rješenje.

Konačno, vidimo da nepoznata razlika može biti samo 3 ili 25. U kontekstu početnog problema to znači da nepoznati napon može biti samo 3V ili 25V. Zbroj mogućih nepoznatih napona je 3V + 25V = 28V.

Statistics
31
teams received
51.6%
teams solved
00:08:14
average solving time

Zadatak 39

Heksafleksatastično
U gradu postoji igralište. Ima oblik konveksnog šesterokuta, čiji su svi unutarnji kutovi 120. Duljine stranica igrališta su 10m, 12m, 4m, 8m, 14m, 2m. Poznato je da se površina ovog igrališta može napisati kao a3m2. Odredite koliko je a.

Rješenje

Rezultat:

91


Prije nego što počnemo, pogledajmo površinu jednakostraničnog trokuta sa stranicom duljine x. Pomoću Pitagorinog poučka lako je izračunati da je visina ovog trokuta 3 2 x. Dakle, površina jednakostraničnog trokuta je x3 2 x 2 = 3 4 x2.

Sada se vratimo na izvorni problem. Označimo vrhove šesterokuta A, B, C, D, E, F, tako da je AB = 10m, BC = 12m, CD = 4m, DE = 8m, EF = 14m, FA = 2m. Produljimo pravce AB, CD i EF kako bismo dobili trokut KLM kao na slici:

PIC

Kako su unutarnji kutovi šesterokuta ABCDEF 120, dobivamo da su trokuti KAF, LBC i MDE jednakostranični. To odmah daje da je trokut KLM jednakostraničan s duljinom stranice 24m.

Površina šesterokuta ABCDEF dana je kao razlika površine jednakostraničnog trokuta KLM i zbroja površina jednakostraničnih trokuta KAB, LBC i MDE. Dakle, površina šesterokuta ABCDEF je:

3 4 (24m)2 (3 4 (2m)2 + 3 4 (12m)2 + 3 4 (8m)2) = (122126242)3m2 = 913m2

To znači da je a = 91.

Statistics
24
teams received
8.3%
teams solved
00:06:45
average solving time

Zadatak 40

Pokusni kunić
Maja kod kuće ima hidraulički pogon s 3 klipa kao na slici. Zna da je površina prvog klipa jednaka zbroju površina preostala dva klipa. Maja također ima kunića s kojim će napraviti sljedeće pokuse:

Kad kunića stavi na prvi klip, klip se pomakne prema dolje za 15mm.

Kada ga stavi na drugi klip, on se pomakne prema dolje za 30mm.

Koliko se milimetara prema dolje pomakne treći klip kad Maja na njega položi svog kunića?

PIC

Rješenje

Rezultat:

75


Neka P1 označava površinu prvog klipa, P2 površinu drugog klipa, a P3 površinu trećeg klipa. Prema uvjetima zadatka, P1 = P2 + P3.

Nadalje, neka je m masa kunića i Δh1 = 15mm visina za koju se prvi klip pomakne prema dolje kad Maja na njega položi kunića. Istovremeno, drugi se klip pomakne prema gore za Δh2, a treći za Δh3. Nakon stavljanja kunića na prvi klip, događaju se dvije stvari. Najprije, dio vode ispod prvog klipa mora se podijeliti između drugog i trećeg klipa. To nam daje jednadžbu P1Δh1 = P2Δh2 + P3Δh3. S druge strane, tlak sva tri klipa mora biti jednak. Ako s p označimo početni tlak sustava, a s ρ gustoću vode, dobivamo p + mg P1 Δh1ρg = p + Δh2ρg = p + Δh3ρg. Oduzimanjem p i dijeljenjem s g slijedi m P1 Δh1ρ = Δh2ρ = Δh3ρ. Druga jednakost daje nam Δh2 = Δh3. Uvrstimo li to u prethodne jednadžbe, dobivamo sljedeće:

P1Δh1 = (P2 + P3)Δh2 m P1 Δh1ρ = Δh2ρ

Drugim riječima,

P1 P2 + P3Δh1 = Δh2 m P1ρ Δh1 = Δh2

Usporedimo li te dvije jednadžbe, slijedi:

m P1ρ Δh1 = P1 P2 + P3Δh1 m P1ρ = P1 + P2 + P3 P2 + P3 Δh1

Neka sada Δh2 i Δh3 označavaju, redom, visine za koje se drugi i treći klip pomaknu prema dolje kad Maja na njih stavi kunića. Kao i prije, dolazimo do jednakosti:

m P1ρ = P1 + P2 + P3 P2 + P3 Δh1 m P2ρ = P1 + P2 + P3 P1 + P3 Δh2 m P3ρ = P1 + P2 + P3 P1 + P2 Δh3

Podijelimo li prve dvije jednakosti i iskoristimo da je P1 = P2 + P3, dobivamo sljedeće:

P2 P1 = 2P1 P2 P1 Δh1 Δh2 P2 = (2P1 P2)Δh1 Δh2 = (2P1 P2)15mm 30mm = 2P1 P2 2 3P2 = 2P1 P2 = 2 3P1

Iz P1 = P2 + P3 slijedi da je P3 = P1 P2 = P1 2 3P1 = 1 3P1. Dijeljenjem prve i treće jednakosti iz prethodnog skupa dobivamo:

P3 P1 = P1 + P2 P2 + P3 Δh1 Δh3 1 3P1 P1 = P1 + 2 3P1 2 3P1 + 1 3P1 Δh1 Δh3 1 3 = 5 3 Δh1 Δh3 Δh3 = 5Δh1 = 5 15mm = 75mm

Dakle, stavi li Maja kunića na treći klip, on se pomakne prema dolje 75mm.

Statistics
19
teams received
15.8%
teams solved
00:16:47
average solving time

Zadatak 41

Umnožen broj
Matija ima omiljeni broj. To je njegov omiljeni broj jer je najmanji cijeli broj veći od 1 sa sljedećim svojstvom: ako Matija pomnoži zbroj znamenki tog broja tim brojem, dobije umnožak znamenki tog broja. Koja je vrijednost ovog broja?

Rješenje

Rezultat:

999


Matijin omiljeni broj ne može biti jednoznamenkast. Ako bi bio jednak znamenki a, uvjet nam daje a2 = a što je istina samo za a = 0 ili a = 1, ali broj mora biti veći od 1.

Matijin omiljeni broj ne može biti niti dvoznamenkast. Zaista, ako je broj 10a + b imali bismo (a + b)2 = ab ili a2 + ab + b2 = 0. Međutim, budući da su a i b nenegativni i a je pozitivan, uvijek imamo a2 + ab + b2 > 0, pa nikad ne može vrijediti a2 + ab + b2 = 0.

Sada ćemo pokazati da je 999 jedini troznamenkasti broj sa zadanim svojstvima. Lako se provjeri da 999 zadovoljava zadana svojstva ((9 + 9 + 9)2 = 272 = 36 = 93 = 9 9 9).

Neka je 100a + 10b + c broj sa zadanim svojstvima, znači da vrijedi (a + b + c)2 = abc. Brojevi a, b i c su znamenke, pa mora biti 0 a,b,c 9. Jasno, ako je neka od znamenki jednaka 0, zbog relacije (a + b + c)2 = abc moraju i sve preostale znamenke biti 0, stoga možemo pretpostaviti 1 a,b,c. Nadalje, relacija (a + b + c)2 = abc je simetrična u odnosu na vrijednosti a, b, c, pa možemo pretpostaviti a b c (zbog ovog uvjeta ćemo dobiti najmanji troznamenkasti broj od bilo koje trojke koja zadovoljava uvjete). Dakle, pretpostavljamo

1 a b c 9.

Promotrimo izraz (a + b + c)2 = abc. To se može zapisati kao a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc = abc. Iskoristimo li c 9, dobivamo abc 9ab. S druge strane, koristeći a b c imamo:

c2 ab ac ab bc ab

Također, (a b)2 0 pa je a2 + b2 2ab. Kombinirajući ove nejednakosti dobivamo:

9ab a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc = abc 9ab

Budući da su lijeva i desna strana ove nejednakosti jednake, moramo imati jednakosti u svim nejednakostima.

  • U nejednakosti abc 9ab vrijedi jednakost ako i samo ako je c = 9.
  • U nejednakosti ac ab vrijedi jednakost ako i samo ako je b = c.
  • U nejednakosti bc ab vrijedi jednakost ako i samo ako je a = c.

Spajajući ova tri zapažanja dobivamo da je jedini mogući slučaj a = b = c = 9. Kako smo već provjerili, to je zaista i rješenje. Dakle, broj 999 je jedini troznamenkasti broj koji zadovoljava zadana svojstva. To je najmanji cijeli broj veći od 1 sa traženim svojstvom, što znači da je 999 Matijin omiljeni broj.

Statistics
14
teams received
7.1%
teams solved
00:19:50
average solving time

Zadatak 42

Stabilni robot uzvraća udarac

Znanstvenici žele istražiti drugu duboku rupu koju su iskopali, a čiji je presjek kvadrat. Ponovno su u rupu postavili malog robota mase 15kg. Da bi se stabilizirao, robot opet rukama gura sve strane rupe, svakom rukom silom F, no ovaj su put znanstvenici otkrili da su koeficijenti trenja između ruka robota i svake od strana redom 0,1, 0,2, 0,3 i 0,4. Napravili su skicu robota, gledano odozgo, kao na slici. Kojom minimalnom silom F, u njutnima, robot mora gurati ovaj put kako bi ostao stabilan?

PIC

Rješenje

Rezultat:

250


Radimo slično kao u zadatku 25., samo što ovaj put moramo i razmisliti što različiti koeficijenti trenja rade. Usredotočimo se samo na smjer u kojem su koeficijenti trenja f1 = 0,1 i f3 = 0,3. Znamo da u formuli Ff = fF ova sila predstavlja maksimalnu silu trenja, tj. Ff fF. Na ovaj način dobivamo dvije sile trenja Ff1 f1F i Ff3 f3F. Kad bi ove dvije sile bile različite, uzrokovale bi moment sile (oko osi koja prolazi kroz druge dvije robotove ruke) na robotu. Mora, dakle, vrijediti Ff1 = Ff3. Kombiniranjem dvije nejednakosti uz f1 f3, dobivamo Ff1 = Ff3 = f1F. Slično za f2 = 0,2 i f4 = 0,4 imamo Ff2 = Ff4 = f2F. Kako bismo kompenzirali gravitacijsku silu Fg = mg treba nam:

Fg = Ff1 + Ff2 + Ff3 + Ff4 mg = f1F + f2F + f1F + f2F mg = 2(f1 + f2)F F = mg 2(f1 + f2)

To znači da robot mora gurati silom:

F = mg 2(f1 + f2) = 15kg 10Nkg 2 (0,1 + 0,2) = 250N

Statistics
9
teams received
33.3%
teams solved
00:25:15
average solving time