Change language

Informacije o obradi osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list EU L 119, 4.5.2016) (u nastavku teksta: “Uredba”)

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

Trojsten o.z., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Id. No.: 30815886

Lokalni organizatori zaduženi za pojedine države koje sudjeluju na natjecanju Náboj Junior (u nastavku teksta: “Natjecanje”) mogu pristupiti osobnim podacima ispitanika, ali samo u opsegu osobnih podataka koji se odnose na osobe koje provode registraciju i registrirane osobe (učenike) u državi za koju su zaduženi. Ti se osobni podaci koriste isključivo za komunikaciju s osobama koje provode registraciju u svrhu informiranja o Natjecanju aktualne godine kako bi se osigurala uspješna provedba natjecanja, slanje promotivnih poruka e-pošte o godišnjem odvijanju Natjecanja te slanje informacija o rezultatima registriranih osoba (učenika) osobama koje su ih registrirale.

Koje podatke obrađujemo?

Kako prikupljemo osobne podatke?

Osoba koja provodi registraciju upisuje osobne podatke prilikom registracije tima učenika za Natjecanje. Video i/ili video i audio snimke snimaju se tijekom Natjecanja.

Kako obrađujemo osobne podatke? Za koje svrhe, po kojoj zakonskoj osnovi i koliko dugo obrađujemo osobne podatke?

SvrhaZakonska osnovaOpseg podataka koji se obrađujuKoliko dugo obrađujemo osobne podatke?
Ispravno održavanje natjecanja (organizacija i provedba)Legitimni interesPodaci upisani u obrascu za registraciju za NatjecanjeTijekom trajanja natjecanja te jednu godinu nakon završetka kalendarske godine u kojoj je Natjecanje održano
Izrada i objava liste rezultataLegitimni interesIme, prezime, razred, škola koju učenik pohađa, naziv timaTijekom postojanja web stranice Natjecanja te računa na društvenim mrežama
Izrada i objava video i/ili video i audio snimki NatjecanjaPrivolaFotografije i/ili videozapisiTijekom postojanja web stranice Natjecanja te računa na društvenim mrežama
Promocija NatjecanjaLegitimni interesE-mail i broj telefona osobe koja provodi registraciju osobe navedene u obrascu za registraciju2 godine nakon završetka kalendarske godine u kojoj je Natjecanje održano

Tko ima pristup Vašim osobnim podacima?

Prenosimo li Vaše osobne podatke u treće zemlje (izvan EU)?

Podatke dostavljene tijekom registracije ne prenosimo u treće zemlje izvan Europske unije. Ti podaci se nalaze isključivo na poslužiteljima unutar Europske unije.

Tijekom interakcije na društvenim mrežama koje koristi Trojsten, osobni podaci mogu biti preneseni u treće zemlje, primarno u svrhu analitičkih i statističkih usluga pružatelja usluga društvenih mreža na kojima Trojsten posjeduje profil.

Koja su Vaša prava ispitanika?

  1. Pravo na povlačenje privole, ako je zakonska osnova za obradu osobnih podataka privola
  2. Pravo na ispravak netočnih ili neažurnih osobnih podataka
  3. Pravo na ograničavanje obrade
  4. Pravo na pristup osobnim podacima
  5. Pravo na prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade
  6. Pravo na brisanje osobnih podataka
  7. Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka
  8. Pravo na podnošenje žalbe

U slučaju sumnje na kršenje odgovarajuće zakonske regulative o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka u državi u kojoj živite ili u državi u kojoj se dogodilo kršenje zaštite osobnih podataka na koje sumnjate. U Slovačkoj je za to nadležan Ured za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke.

Rok za obradu Vašeg zahtjeva kojim izvršavate neko od svojih prava:

Vaš zahtjev ćemo pokušati obraditi u roku od 30 dana od dana dostave. Međutim, zbog mogućeg većeg broja zahtjeva i njihove složenosti, taj se rok može produžiti za dodatna 2 mjeseca. O tome ćemo vas obavijestiti najkasnije 30 dana od dana dostave vašeg zahtjeva, zajedno s obrazloženjem produženja roka. U tom slučaju imate pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu.

Zahtjeve za izvršenjem prava ispitanika možete podnijeti elektroničkim putem, putem adrese e-pošte gdpr@trojsten.sk ili putem pošte na adresu voditelja obrade navedenu na početku ovog dokumenta.

Tijekom obrade osobnih podataka ne služimo se automatskom obradom ili profiliranjem.