Change language

Lista čekanja

Belgija Češka Španjolska Hrvatska Nizozemska Poljska Slovačka
Popis timova

Bánovce nad Bebravou (Náboj Junior)

Banská Bystrica (Náboj Junior)

Gymnázium Ľ.Š.
Hronská 3, Zvolen
Výboh Lukáš (Kvarta), Václavík Marián (Kvarta), Ježek Filip (Kvarta), Puškár Aleš (Kvarta)

Bratislava (Náboj Junior)

Základná škola
Pri kríži 11, Bratislava-Dúbravka
Tomáš Kopunec (8. ročník), Tomáš Csicsay (8. ročník), Diana Šulvová (8. ročník), Tomáš Kišidaj (8. ročník)
Gymnázium
Vazovova 6, Bratislava-Staré Mesto
Matúš Kajaba (Tercia), Pavol Sviatko (Tercia), Katarína Katonáková (Tercia), Diana Byková (Tercia)
Gymnázium L.Novomeského
Tomášikova 2, Bratislava-Ružinov
Sára Rauková (Tercia), Barbora Vážanová (Tercia), Laura Strechová (Tercia), Barbora Kučerová (Tercia)
Základná škola
Pri kríži 11, Bratislava-Dúbravka
Matej Mlynár (8. ročník), Juraj Sidor (8. ročník), Tomáš Pivka (8. ročník), Laura Pribišová (8. ročník)

Brezno (Náboj Junior)

Základná škola K. J.
Kolkáreň 12, Podbrezová
Kusalová Viktória (9. ročník), Nikorovičová Petra (9. ročník), Žilková Teréziua (9. ročník), Pňačková Eliška (8. ročník)

Hlohovec (Náboj Junior)

Košice (Náboj Junior)

Levice (Náboj Junior)

Liptovský Mikuláš (Náboj Junior)

Základná škola
Nábr. 4. apríla 23, Liptovský Mikuláš
Viktória Brnová (9. ročník), Zuzana Štricová (9. ročník), Michal Kunst (9. ročník), Tamara Sálusová (8. ročník)

Lučenec (Náboj Junior)

Základná škola s MŠ M.K
Detvianska Huta
Sebastián Chrin (9. ročník), Karolína Pavlovičová (9. ročník), Lukáš Kurtík (9. ročník), Tomáš Kurtík (7. ročník)
Súkromné gymnázium
Gemerská cesta 1, Lučenec
Ema Kamenská (Kvarta), Sofia Lékeová (Kvarta), Martina Sojková (Kvarta), Nikola látková (Kvarta)

Námestovo (Náboj Junior)

Základná škola s MŠ
Andreja Bažíka 20, Zuberec
Filip Kaššák (9. ročník), Adam Patera (9. ročník), Karin Škerdová (8. ročník), Karolína Bebejová (8. ročník)

Nitra (Náboj Junior)

Základná škola
Benkova 34, Nitra
Samuel Dewi Ondieki (9. ročník), Nataniel Malec (9. ročník), Samuel Malenčík (8. ročník), Brtek Damián (8. ročník)
Základná škola
Nábrežie mládeže 5, Nitra
Adam Flóriš (8. ročník), Michal Sládečka (8. ročník), Martin Krajčovič (8. ročník), Jakub Bernát (8. ročník)

Partizánske (Náboj Junior)

Piešťany (Náboj Junior)

Poprad (Náboj Junior)

Prešov (Náboj Junior)

Súkr. ZŠ s MŠ
Námestie slobody 100, Sabinov
Nela Tomková (9. ročník), Eliška Pavuková (8. ročník), Alexandra Novická (8. ročník), Laura Štofaníková (9. ročník)
Základná škola
Petrovany
Kristína Sopková (8. ročník), Lukáš Sopko (8. ročník), Gloria Maria Hatoková (8. ročník), Kristián Karniš (8. ročník)
Cirk. ZŠ s MŠ bl. biskupa Gojdiča - Spoj. škola
Bernolákova 21, Prešov
Marek Michal Grohola (9. ročník), Tatiana Lešková (9. ročník), Ester Fudalyová (9. ročník), Norbert Gargalík (9. ročník)

Prievidza (Náboj Junior)

Púchov (Náboj Junior)

Šahy (Náboj Junior)

Sučany (Náboj Junior)

Šurany (Náboj Junior)

Základná škola
Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo
Sofia Bucseková (9. ročník), Nina Šimunčiová (9. ročník), Viktória Mučaiová (9. ročník), Marek Kovács (9. ročník)
Základná škola
Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo
Sven Slatina (8. ročník), Kristína Ďurišová (8. ročník), Adam Tužinčin (8. ročník), Matúš Tužinčin (8. ročník)

Trenčín (Náboj Junior)

Trnava (Náboj Junior)

Základná škola s MŠ
Bučany
Miroslava Kovalíková (9. ročník), Patrik Kresan (9. ročník), Sofia Ráciková (9. ročník), Nina Trebatická (9. ročník)
Základná škola s MŠ
Bučany
Nela Mackovičová (9. ročník), Laura Orviská (9. ročník), Lea Bošnáková (9. ročník), Eliška Bališová (9. ročník)
ZŠ s MŠ
Ulica Jána Bottu , Trnava
Bínovská Karolína (9. ročník), Hrončeková Karolína (9. ročník), Fajmonová Lucia (8. ročník), Majerníková Olívia (8. ročník)