Náboj logo

Súťaž je na Slovensku tento ročník zrušená!

Súťaž


Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Viac o Náboji…

Ako sa zaregistrovať


Vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia sme sa rozhodli súťaž v tomto kalendárnom roku na Slovensku ZRUŠIŤ

  • Slovensko online
    0 voľných miest
Zoznam prihlásených tímov…

Termíny