Náboj logo
text_logo

Súťaž


Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Viac o Náboji…

Aktuálne


Súťaž prebehla 22. novembra 2019.

Ďakujeme za účasť všetkých zúčastnených tímov!

 

Organizátori


Súťaž organizujú organizátori korešpondenčného seminára MFF UK z fyziky pre ZŠ Výfuk.


Na slovenských organizáciách zabezpečuje občianské združenie Trojsten, Usporiadateľ korešpondenčných seminárov UFO, KMS, FKS a KSP.


Lokálne organizáciu zabezpečujú priatelia matematiky a fyziky z českých a slovenských gymnázií a vysokých škôl.


V Poľsku súťaž organizujú študenti Jagellovskej univerzity v Krakove.

Viac o nás…