Tohtoročné informácie

Mapa s organizačnými miestami na Slovensku

Kliknite na organizačné miesto, aby ste zistili konkrétne miesto konania sa súťaže.

Tohtoročný Náboj Junior sa uskutoční 23. novembra 2018. Na Slovensku je registračný poplatok 5€/tím. Poplatok sa platí priamo na mieste súťaže.

Bánovce nad Bebravou

Karolína Pisoňová
Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2
banovcenadbebravou
@junior.naboj.org

Banská Bystrica

Patrik Hlinka
Gymnázium Andreja Sládkoviča
Komenského 18
junior naboj org alt64 banskabystrica

Bratislava

Monika Machalová
UPeCe sv. Jozefa Freinandemetza
Staré Grunty 211/36
Bratislava - Mlynská Dolina
junior naboj org alt64 bratislava

Brezno

Lucia Bušniaková
Gymnázium Jána Chalupku
Štúrova 13
junior naboj org alt64 brezno

Hlohovec

Samuel Řeřicha
Gymnázium Ivana Kupca
Komenského 211/13
junior naboj org alt64 hlohovec

Košice

Ján Richnavský
Gymnázium
Alejová 1
junior naboj org alt64 kosice

Levice

Oto Stanko
Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
junior naboj org alt64 levice

Liptovský Mikuláš

Michal Bohuš
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
Hodžova 860/9
junior naboj org alt64 liptovskymikulas

Lučenec

Marta Öllösová
CVČ Magnet
Ulica Mieru 1702/39
junior naboj org alt64 lucenec

Michalovce

Marcel Polák
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1
junior naboj org alt64 michalovce

Námestovo

Pavol Jurčák
Gymnázium Antona Bernoláka
Ulica Mieru 307/23
junior naboj org alt64 namestovo

Nitra

Matej Hrmo
Gymnázium
Párovská 1
junior naboj org alt64 nitra

Piešťany

Marián Poturnay
Gymnázium Pierra de Coubertina
Námestie SNP 9
junior naboj org alt64 piestany

Poprad

Ing. Mgr. Iveta Šatanková
Gymnázium
Kukučínova 4238/1
junior naboj org alt64 poprad

Prešov

Dávid Pásztor
Gymnázium Jána Adama Raymana
Mudroňova 20
junior naboj org alt64 presov

Prievidza

Róberta Juríková, Štefánia Glevitzká
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského
Matice Slovenskej 16
junior naboj org alt64 prievidza

Púchov

Mária Pastorková
Gymnázium Púchov
Ulica 1. mája 905
junior naboj org alt64 puchov

Šahy

Veronika Máťašová
Gymnázium
Mládežnícka 22
junior naboj org alt64 sahy

Sučany

Marianna Hronská
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215
junior naboj org alt64 sucany

Šurany

Lucia Mikulcová
Gymnázium
Bernolákova 37
junior naboj org alt64 surany

Trenčín

Martin Babača
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2
junior naboj org alt64 trencin

Trnava

Tomáš Ganz
SOŠ Trnava
Sibírska 1
junior naboj org alt64 trnava

Trstená

Veronika Santrová
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278/23
junior naboj org alt64 trstena

Zvolen

Marcel Palaj, Patrik Kriek,
Nina Bortelová
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 3
junior naboj org alt64 zvolen