Tegoroczne informacje

Uważnie przyglądamy się rozwojowi trwającej pandemii COVID-19. Na podstawie sytuacji z początku października zdecydowaliśmy, że tegoroczna edycja zawodów Náboj Junior nie będzie się odbywała w kilkudziesięciu miastach trzech krajów. Zamiast tego Náboj Junior odbędzie się online i uczestnicy będą rozwiązywać zadania z matematyki i fizyki we własnych szkołach.

Zastrzegamy sobie prawo do zamiany następującej instrukcji (lub do odwołania zawodów) z powodu szybko zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i związanymi z nią działaniami rządu. Będziemy informować wszystkie zarejestrowane drużyny o zmianach tej instrukcji i/lub zasad zawodów.

Nowy system obsługi drużyn pozwoli drużynom pobierać pliki pdf z kolejnymi zadaniami i wpisywać odpowiedzi. Jednak dotychczasowy schemat zawodów zostanie zachowany. Każda drużyna otrzyma sześć zadań na początku zawodów, a kolejne zadania będą udostępniane po rozwiązaniu któregoś z nich.

Drużyna z największą liczbą rozwiązanych zadań wygrywa. Drużyny rywalizują ze sobą na poziomie krajowym i międzynarodowym, z pominięciem poziomu lokalnego.

Niektóre z dotychczasowych zasad musiały zostać zmienione. Każde zadanie można próbować rozwiązać dowolnie wiele razy, jednak po udzieleniu błędnej odpowiedzi drużyna przez 60 sekund nie może wpisywać odpowiedzi do żadnego zadania. Każda sekunda jest ważna, gdyż jeśli drużyny zdobędą tę samą liczbę punktów, czas wpisywania odpowiedzi jest brany pod uwagę.

Chcielibyśmy podkreślić, że każda drużyna będzie potrzebowała komputera z dostępem do internetu. Jednakże używanie komputerów i innych urządzeń elektronicznych do rozwiązywania problemów jest niedozwolone. Wyłącznie długopisy, papier i inne typowe przybory szkolne są potrzebne do udziału w zawodach Náboj Junior. Wyślemy również plik pdf z ważniejszymi fizycznymi i matematycznymi wzorami i stałymi.

Dla ułatwienia organizacji, tylko nauczyciele mogą rejestrować swoje drużyny na zawody Náboj Junior. Otrzymają ważne instrukcje tydzień przed zawodami i będą odpowiedzialni za przestrzeganie zasad fair-play w czasie zawodów 20 listopada.

Mamy nadzieję, że spodoba Wam się Náboj Junior w nowej formie i zachęcamy szybko się zarejestrować, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.

Specjalne podziękowania dla organizatorów Online Physics Brawl i FYKOS za udostępnienie nam systemu zmodyfikowanej wersji swojego systemu, co pozwala odbyć się zawodom Náboj Junior w 2020 roku.