Tohtoročné informácie

Neustále sledujeme vývoj aktuálnej pandemickej situácie COVID-19. Vzhľadom na situáciu na začiatku októbra sme sa rozhodli, že Náboj Junior sa tento rok neuskutoční v 50 mestách naprieč tromi krajinami. Namiesto toho sa uskutoční v oveľa viac mestách, pretože sa uskutoční online a všetci súťažiaci budú riešiť pútavé matematické a fyzikálne úlohy priamo na ich škole.

Prosím, berte na vedomie, že si vyhradzujeme právo zmeniť nasledujúce pokyny (alebo zrušiť tento ročník súťaže) vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu a s ňou spojené opatrenia autorít. Budeme informovať všetky registrované tímy o prípadných zmenách pokynov a/alebo pravidiel súťaže.

Online súťažný systém sa momentálne vyvíja a bude umožňovať tímom stiahnutie si jednotlivých úloh vo formáte PDF a odovzdanie ich riešení. Momentálny priebeh súťaže však bude do veľkej miery zachovaný. Každý tím na začiatku dostane 6 úloh a ďalšie, náročnejšie úlohy budú prístupné až po odovzdaní správneho riešenia na niektorú z práve prístupných úloh.

Ako zvyčajne vyhráva tím, ktorý vyrieši najvyššie číslo úlohy. Avšak namiesto niekoľkých víťazov zo všetkých súťažných miest budú tento rok tímy súťažiť rovno na celoštátnej úrovni.

Aby sa Náboj Junior mohol uskutočniť v takejto forme, museli sme niektoré pravidlá súťaže zmeniť. Aj keď počet možných odovzdaní odpovede je v podstate neobmedzený, každá nesprávna odovzdaná odpoveď zodpovedá časovej penalizácii 60 sekúnd, počas ktorých nie je možné odovzdať žiadnu odpoveď. Každá sekunda sa počíta, keďže čas odovzdania sa zohľadňuje v prípade rovnosti bodov dvoch tímov!

Chceli by sme zdôrazniť, že každý tím potrebuje počítač s prístupom na Internet, aby mohol súťažiť. Aj napriek tomu používanie počítačov alebo iných elektronických zariadení je naďalej zakázané na pomoc pri riešení úloh. Len perá, papier a ďalšie klasické školské potreby (pravítka, kružidlá, …) sú potrebné na súťaženie v Náboji Junior. Okrem toho obrdžíte PDF hárok, ktorý bude obsahovať užitočné matematické a fyzikálne vzorce a konštanty.

Aby sme uľahčili organizáciu, zaregistrovať tím do súťaže môžu len učitelia. Tí potom dostanú dôležité informácie týždeň pred uskutočnením súťaže a budú zodpovední za to, že súťažný deň 20.11. prebehne férovo a bez podvádzania.

Úprimne dúfame, že vás Náboj Junior zaujme aj v takejto podobe a odporúčame vám, aby ste sa zaregistrovali čo najskôr, keďže počet miest je limitovaný!

Špeciálne poďakovanie patrí organizátorom Fyzikální online a FYKOSu, ktorí nám poskytli modifikovaný súťažný systém a umožnili nám tak zorganizovať Náboj Junior 2020.