Tohtoročné informácie

Vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom sme sa rozhodli, že Náboj Junior sa tento rok neuskutoční prezenčne. Namiesto toho sa uskutoční online a všetci súťažiaci budú riešiť pútavé matematické a fyzikálne úlohy priamo z ich školy.

Prosím, berte na vedomie, že si vyhradzujeme právo zmeniť nasledujúce pokyny (alebo zrušiť tento ročník súťaže) vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu a s ňou spojené opatrenia autorít. Budeme informovať všetky registrované tímy o prípadných zmenách pokynov a/alebo pravidiel súťaže.

Online súťažný systém bude umožňovať tímom zobrazenie si jednotlivých úloh (+ ich stiahnutie vo formáte PDF) a odovzdanie ich riešení. Momentálny priebeh súťaže však bude do veľkej miery zachovaný. Každý tím na začiatku dostane 6 úloh a ďalšie, náročnejšie úlohy budú prístupné až po odovzdaní správneho riešenia na niektorú z práve prístupných úloh.

Ako zvyčajne vyhráva tím, ktorý vyrieši najväčší počet úloh (v prípade rovnosti sa postupuje podľa pravidiel). Avšak namiesto niekoľkých víťazov zo všetkých súťažných miest budú tento rok tímy súťažiť rovno na celoštátnej úrovni.

Aby sa Náboj Junior mohol uskutočniť v takejto forme, museli sme niektoré pravidlá súťaže zmeniť. Aj keď počet možných odovzdaní odpovede je v podstate neobmedzený, každá nesprávna odovzdaná odpoveď zodpovedá časovej penalizácii n minút, počas ktorých nie je možné odovzdať daľšiu odpoveď na danú úlohu. Pričom n zodpovedá počtu nesprávnych riešení pre danú úlohu (teda po prvom nesprávnom riešení musí počkať jednu minútu, po druhom dve, po treťom tri, …). 5 minút pred koncom súťaže sa jednorazovo uvoľnia všetky blokované úlohy.

Chceli by sme zdôrazniť, že každý tím potrebuje počítač s prístupom na Internet, aby mohol súťažiť. Aj napriek tomu používanie počítačov alebo iných elektronických zariadení je naďalej zakázané na pomoc pri riešení úloh. Len perá, papier a ďalšie klasické školské potreby (pravítka, kružidlá, …) sú povolené na súťaženie v Náboji Junior. Okrem toho obrdžíte hárok, ktorý bude obsahovať užitočné matematické a fyzikálne vzorce a konštanty.

Aby sme uľahčili organizáciu, zaregistrovať tím do súťaže môžu len učitelia. Tí potom dostanú dôležité informácie týždeň pred uskutočnením súťaže a budú zodpovední za to, že súťažný deň 19.11. prebehne férovo a bez podvádzania.

Úprimne dúfame, že vás Náboj Junior zaujme aj v takejto podobe a odporúčame vám, aby ste sa zaregistrovali čo najskôr!