Letošní informace

Vzhledem k rychle se měnící epidemiologické situaci jsme se rozhodli, že letošní ročník Náboje Junior proběhne online a to tak, že jednotlivé přihlášené týmy budou soutěžit přímo ve svých školách.

Vezměte prosím na vědomí, že organizátoři si vyhrazují právo níže uvedené instrukce a pravidla soutěže změnit (případně i zrušit soutěž), dojde-li k zásadní změně epidemiologické situace případně k výrazným mimořádným bezpečnostním opatřením. O každé změně však budeme přihlášené týmy včas informovat.

Pro soutěžící jsme připravili online herní systém, kde bude možné zobrazovat zadání jednotlivých úloh, stahovat je ve formátu pdf a nahrávat jejich řešení. Dosavadní herní systém Náboje Junior zůstane zachován. Tedy každý tým na začátku dostane přístup k prvním šesti úlohám a další, zpravidla náročnější úlohy budou zpřístupněny pouze po odevzdání správného řešení dosavadních úloh.

Jako doposud se vítězem stává ten tým, který vyřeší nejvíce úloh (v případě rovnosti se postupuje v souladu s pravidly). Ale místo vícero organizačních míst se letos bude soutěžit již na národní úrovni.

Aby mohl Náboj Junior proběhnout, museli jsme změnit některá pravidla. Počet odevzdání každé úlohy není nikterak omezen, nicméně platí, že po zadání n špatných výsledků musíte počkat n minut, abyste mohli zadat další výsledek oné úlohy, tj. minutu po prvním špatném pokusu, 2 minuty po druhém, 3 po třetím atd. Zadání špatného pokusu u jedné úlohy nijak neovlivňuje odevzdávání jiných úloh. 5 minut před koncem soutěže se jednorázově uvolní všechny blokované úlohy.

Nezapomeňte, že pro účast v soutěži je nutný počítač s připojením k internetu. Nicméně, použití počítače ani další elektroniky není povoleno k řešení úloh. K vyřešení úloh Náboje Junior vám budou stačit papíry, psací a rýsovací potřeby (pravítka, úhloměry, kružítka, apod.). Před soutěží obdržíte i přehled fyzikálních a matematických vzorců a užitečných konstant v pdf formátu.

Pro usnadnění organizace mohou týmy do Náboje Junior přihlašovat pouze učitelé. Ti týden před soutěží dostanou instrukce k soutěžnímu dni a 19. listopadu budou odpovídat za dodržování pravidel během soutěže.

Věříme, že tento netradiční koncept Náboje Junior vás zaujal. Pokud je tomu tak, zaregistrujte své týmy co nejdříve, neboť počet míst je pořád omezen!