Change language

Náboj Junior 2023 już za nami!
Do zobaczenia
w przyszłym roku!

Wyniki

Czym jest Náboj?

O Naboju

Naboj Junior to zawody matematyczno-fizyczne dla czteroosobowych drużyn. W tym roku zawody rozgrywane są 24.11.23 od 10:00 do 12:00. Udział w zawodach jest darmowy.

Zadania

Naszym celem jest przygotowanie zadań wymagających innowacyjnego i logicznego myślenia. Dlatego uczestnicy otrzymują tablice ze wzorami, by nie musieli ich sami pamiętać.

Miejsca rozgrywania zawodów

Międzynarodowe zawody rozgrywane są w Belgii (online), Chorwacji (online), Czechach, Hiszpanii (online), Holandii (online), Polsce oraz na Słowacji.

Nagrody

Najlepsze drużyny w każdym mieście otrzymają dyplomy i nagrody.

Zawody oparte na logice z mnóstwem zabawy

Náboj Junior to międzynarodowe zawody matematyczno-fizyczne dla czteroosobowych drużyn reprezentujących swoją szkołę podstawową. Zawody trwają 120 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej zadań. Na początku zawodów każda drużyna otrzymuje sześć zadań. Gdy tylko drużyna poprawnie rozwiąże którekolwiek z zadań, otrzymuje nowe zadanie. Odpowiedzi na zadania mają zazwyczaj postać numeryczną. Drużyna, która poprawnie rozwiąże najwięcej zadań, wygrywa.

Różnorodne problemy odpowiednie dla każdego

Problemy są ułożone w kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Dzięki temu zawody są odpowiednie zarówno dla uczniów bez doświadczenia w konkursach matematycznych i fizycznych, jak i dla tych, którzy odnosili już sukcesy na przykład w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów.

Zadania różnią się znacząco od standardowych problemów szkolnych, które zazwyczaj wymagają tylko zastosowania znanej metody. Zadania w Náboju wymagają inwencji i pomysłowości.

Sukces w zawodach nie zależy tylko od indywidualnych umiejętności zawodników, ale także od efektywnej współpracy całej drużyny. Naszym celem jest pobudzenie wyobraźni, rozwijanie myślenia logicznego i ukazanie uczniom piękna matematyki i fizyki.

Porównaj się z uczniami z innych krajów

Náboj Junior odbywa się w mieszanej formie. Czechy, Polska i Słowacja przeprowadzają zawody w oryginalnej, stacjonarnej formie. Belgia, Chorwacja, Hiszpania i Holandia przeprowadzają zawody w formie online.

Zadania są takie same we wszystkich miastach i państwach (z dokładnością do tłumaczenia), więc uczniowie mogą porównać swój wynik do wyników rówieśników z zagranicy.

Ważne daty

4 października 2023, 00:00

Początek rejestracji

17 listopada 2023, 23:59

Koniec rejestracji

24 listopada 2023

Dzień zawodów