Registrace


Soutěž
*
*

Začněte psát město, ulici anebo název školy. Pak školu vyberte z nabídky. Nenajdete-li vaši školu v nabídce, kontaktujte prosím organizátory.

Kontakt
*
*
*
Účastníci
Jméno
 
Příjmení
 
Rok narození
 
Rok ukončení ZŠ
   
   
   
   

Účastníky soutěže je možné doplnit později, nejpozději však do 17. listopadu 2020.

Zaregistrovat
*

Přihlášením do soutěže Náboj žáci, resp. jejich učitelé nebo zákonní zástupci souhlasí s pravidly a podmínkami organizačního řádu a zavazují se jimi řídit.

Přihlášením také udělují souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208 (dále jen UK), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, ke zpracování výše uvedených osobních údajů pro potřeby soutěže Náboj, a to po dobu 10 let od času registrace. Současně souhlasí s uvedením svého jména, příjmení, ročníku a počtu bodů ve spojení se soutěžním týmem a navštěvovanou školou ve zveřejněných výsledkových listinách. Souhlas se vztahuje i na uchovávání dat potřebných pro archivní účely (včetně publikovaných výsledkových listin) i po této lhůtě.

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 (dále jen MFF UK) tyto údaje zpracovává za účelem evidence soutěžících, k zajištění fungování soutěže, analýze účinnosti jednotlivých propagačních akcí MFF UK a zpravodajským účelům.

Údaje nebudou předány třetí osobě s výjimkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 (dále jen MŠMT). MŠMT budou poskytnuty pouze údaje nezbytné pro zařazení soutěže Náboj do rozvojových a dotačních programů MŠMT. Údaje nebudou využívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty.

Přihlášením dále souhlasí se zobrazením fotografií a videozáznamů, na kterých je zachycena jejich podoba, a dále souhlasí s rozmnožováním a rozšiřování těchto fotografií a videozáznamů pro zpravodajské účely v souvislosti s jejich účastí v soutěži Náboj. S těmito materiály bude nakládáno v souladu se z. č. 89/2012 Sb.

Žáci, resp. jejich učitelé nebo zákonní zástupci berou na vědomí, že tento souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu naboj org alt64 gdpr. Stejně tak může být požadováno vymazání archivních údajů, pokud to bude technicky možné.

Přihlášeni mají právo:

  • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
  • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • požadovat, aby nebyly jejich osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených požadavků,
  • požadovat, aby byly jejich osobní údaje předány jinému správci,
  • podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv je možné kontaktovat pověřence UK pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese cuni cz alt64 gdpr.

Prosím potvrďte Vaši registraci kliknutím na odkaz v e-mailu, který obdržíte po odeslání tohoto formuláře.