Zasady

1. UCZESTNICTWO

Náboj Junior to zawody drużynowe dla uczniów szkół podstawowych. Poziom trudności zadań jest dostosowany do wiedzy uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. Drużyny składają się z czterech uczniów z tej samej szkoły.

2. REJESTRACJA

Szkoła może zgłosić uczestnictwo na stronie internetowej zawodów do daty zakończenia rejestracji lub do momentu osiągnięcia maksymalnej możliwej liczby drużyn. Wszystkie istotne informacje dotyczące dat, liczby zarejestrowanych drużyn oraz maksymalnej możliwej liczby drużyn są dostępne na stronie zawodów. Każda szkoła może zarejestrować dowolnie wiele drużyn.

3. ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW

Uczestnicy mogą brać udział w zawodach w dowolnym miejscu ze stabilnym połączeniem do internetu. Organizatorzy nie odpowiadają za żadne problemy spowodowane brakiem lub przerwami połączenia internetowego po stronie uczestników. O ile pozwalają na to obostrzenia, drużyny rozwiązują zadania w swoich szkołach. Równocześnie prosimy wszystkich uczestników zawodów o przestrzeganie wszystkich restrykcji i zaleceń epidemicznych. Wszystkie zarejestrowane drużyny dostaną wiadomości email na tydzień przed zawodami oraz na jeden dzień przed zawodami zawierające dane potrzebne do logowania się w systemie zawodów, gdzie będą dostępne zadania i możliwość wysyłania odpowiedzi.

4. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ

Uczestnicy pracują nad którymkolwiek z sześciu zadań, które posiadają; odpowiedzią na nie jest zazwyczaj pojedyncza liczba (jeśli ułamek, to dziesiętny). Gdy tylko drużyna dojdzie do wniosku, że jej odpowiedź jest poprawna, może wpisać ją do systemu, w postaci określonej w treści zadania. Jeśli podana odpowiedź jest poprawna, zadanie jest zaznaczane jako zrobione. Drużyna dostaje punkt i może pobrać nowe zadanie. Liczba wysyłanych odpowiedzi jest nieograniczona, niemniej, po n-tej nieudanej próbie drużyna musi odczekać n minut przed wysłaniem kolejnej odpowiedzi do tego zadania. Przykładowo, minutę po pierwszej błędnej próbie, dwie minuty po drugiej błędnej odpowiedzi, itd. Pięć minut przed końcem zawodów wszystkie zadania zostają odblokowane, dzięki czemu każda drużyna może co najmniej raz udzielić odpowiedzi na każde pytanie.

5. ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

Zawody trwają dwie godziny. Po upływie czasu zawodów, nie można już wpisywać odpowiedzi do systemu. Bezpośrednio po zakończeniu zawodów można wysłać uzasadnione skargi na adres info-pl@junior.naboj.org.

6. ZWYCIĘZCA

W każdym państwie wygrywa drużyna, która rozwiązała najwięcej zadań. Jeśli wiele drużyn rozwiązało tyle samo zadań, zwycięzcą jest drużyna, która rozwiązała zadanie o największym numerze. W przypadku dalszego remisu, rozstrzyga drugi największy numer rozwiązanego zadania, itd. W przypadku gdy wiele drużyn rozwiązało dokładnie te same zadania, zwycięzca jest wyznaczany na podstawie czasu wysłania ostatniego zadania. W przypadku remisu, decyduje czas złożenia przedostatniego zadania, itd. Taki sam sposób używa się przy rozstrzyganiu kolejności drużyn na dalszych miejscach. Te same zasady obowiązują przy wyznaczaniu międzynarodowych wyników.

7. DOZWOLONE POMOCE

Dozwolone są jedynie standardowe przybory szkolne. 60 minut przed rozpoczęciem zawodów każda drużyna dostanie plik pdf z tablicami z ważniejszymi wzorami i stałymi potrzebnymi w zawodach. Tablicę będzie można również pobrać z systemu obsługującego zawody. Używanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (kalkulatorów, notebooków, itp.), środków komunikacyjnych (telefonów, internetu, itp.), a także literatury i własnych notatek jest zabronione, z wyjątkiem wpisywania odpowiedzi do zadań i administracji systemem obsługującym zawody. Współpraca jest dozwolona tylko pomiędzy członkami danej drużyny. Nauczyciel jest zobowiązany pilnować przestrzegania tych zasad.

8. WAŻNOŚĆ ZASAD

Powyższe zasady obowiązują wszystkie uczestniczące drużyny niezależnie od miejsca zawodów. Poprzez rejestrację drużyna potwierdza, że przeczytała i rozumie zasady oraz że zobowiązuje się do ich przestrzegania podczas zawodów. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować dyskwalifikacją drużyny, nawet po zakończeniu zawodów.