Pravidla Náboje

Stáhnout pravidla v pdf


1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Náboj Junior je týmová soutěž žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obtížnost soutěže je přizpůsobená žákům 8. a 9. tříd základní školy. Žáci soutěží v až čtyřčlenných týmech. Všichni členové týmu jsou žáky stejné školy.

2. PŘIHLÁŠENÍ

Do soutěže se školy přihlašují prostřednictvím webového rozhraní na stránkách soutěže do ukončení přihlašování nebo do naplnění kapacity. Veškeré informace o termínech, počtu přihlášených týmů a celkové kapacitě jsou uveřejněny na stránkách soutěže. Každá škola může přímo do soutěže přihlásit nejvýše dva týmy. Třetí a další přihlášené týmy budou zařazené na čekací listinu a soutěže se mohou zúčastnit pouze v případě nenaplnění kapacity. Týmy do soutěže přihlašují učitelé.

3. ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE

Každý přihlášený tým obdrží před soutěží přihlašovací údaje do herního systému určeného pro stahování soutěžních úloh ve formátu pdf a odevzdávání jejich řešení. Po zahájení soutěže bude v herním systému k dispozici prvních šest úloh.

4. ŘEŠENÍ ÚLOH

Řešení úloh probíhá v prostorách přihlášených škol, pod dohledem učitele, který kontroluje dodržování těchto pravidel. Soutěžící v týmu řeší libovolné z šesti úloh, které mají k dispozici, výsledkem je většinou nějaké číslo. Jakmile tým dojde k závěru, že jejich výsledek je správný, zadá výsledek do systému v požadovaném formátu. V případě, že je výsledek úlohy správný, úloha se započítá mezi vyřešené. Týmu je tedy přičten jeden bod a v herním systému uvolněna další úloha ke stažení. V případě špatného výsledku je týmu po dobu 60 sekund zablokované odevzdávání všech úloh. Počet možných zadání výsledků každé úlohy není nikterak omezen.

5. PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY

Během soutěže se v reálném čase zveřejňují průběžné výsledky jednotlivých týmů. 20 minut před koncem soutěže se zveřejňované průběžné výsledky již neaktualizují.

6. UKONČENÍ SOUTĚŽE

Soutěž končí uplynutím časového limitu dvou hodin. Od této chvíle již nelze zadávat do herního systému další řešení.

7. VÍTĚZ

Ihned po ukončení soutěže se zveřejní předběžné pořadí. Nejpozději 60 minut po ukončení soutěže pak budou k dispozici definitivní výsledky. Vítězí tým s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší čas přijetí poslední správné odpovědi. Stejným postupem se určí pořadí zbývajících týmů a obdobně se stanovuje i mezinárodní výsledková listina.

8. POMŮCKY

Povoleny jsou běžné psací a rýsovací potřeby. Každý tým obdrží 60 minut před zahájením soutěže tabulku s vzorci a konstantami ve formátu pdf, která bude k dispozici ke stažení také v herním systému. Používání jakýchkoliv jiných elektronických výpočetních pomůcek (kalkulačky, notebooky, aj.), prostředků dálkové komunikace (mobilní telefony, internet, aj.), literatury ani vlastních poznámek není povoleno s výjimkou odevzdávání výsledků soutěžních úloh a obsluhování herního systému. Spolupracovat je povoleno výhradně se členy vlastního týmu. Na dodržování těchto pravidel dohlíží učitel.

9. STATUT PRAVIDEL

Tato pravidla soutěže Náboj Junior platí pro všechny zúčastněné týmy nezávisle na místě konání soutěže. Svým přihlášením do soutěže tým potvrzuje, že se s pravidly seznámil, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se tato pravidla dodržovat. V případě důvodného podezření z porušování pravidel si organizátoři vyhrazují právo tým diskvalifikovat, a to i po ukončení soutěže.


Organizační řád soutěže Náboj

Termíny


  • Začátek registrace
    18. října 2021
  • Konec registrace
    11. listopadu 2021
  • Termín soutěže
    19. listopadu 2021