Zasady

Pobierz zasad w pdf


1. UCZESTNICTWO

Náboj Junior to zawody drużynowe dla uczniów szkół podstawowych. Poziom trudności zadań jest dostosowany do wiedzy uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. Drużyny składają się z czterech uczniów z tej samej szkoły.

2. REJESTRACJA

Szkoła może zgłosić uczestnictwo na stronie internetowej zawodów do daty zakończenia rejestracji lub do momentu osiągnięcia maksymalnej możliwej liczby drużyn. Wszystkie istotne informacje dotyczące dat, liczby zarejestrowanych drużyn oraz maksymalnej możliwej liczby drużyn są dostępne na stronie zawodów. Każda szkoła może zarejestrować co najwyżej dwie drużyny. Trzecia i czwarta drużyna ze szkoły zostanie umieszczona na liście rezerwowej i dopuszczona do zawodów, jeśli limit miejsc nie zostanie osiągnięty (chyba, że limit miejsc został wyczerpany). Drużyna musi zostać zarejestrowana przez nauczyciela.

3. ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW

Każda zarejestrowana drużyna otrzyma login do systemu obsługującego zawody online. System pozwala pobierać pojedyncze zadania w formacie pdf i wpisywać odpowiedzi. Pierwszych sześć zadań będzie dostępnych na początku zawodów.

4. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ

Rozwiązywanie zadań jest dozwolone jedynie na terenie szkoły, pod kontrolą nauczyciela, który będzie pilnował przestrzegania niniejszych zasad. Uczestnicy pracują nad którymkolwiek z sześciu zadań, które posiadają; odpowiedzią na nie jest zazwyczaj pojedyncza liczba. Gdy tylko drużyna dojdzie do wniosku, że jej odpowiedź jest poprawna, może wpisać ją do systemu, w postaci określonej w treści zadania. Jeśli podana odpowiedź jest poprawna, zadanie jest zaznaczane jako zrobione. Drużyna dostaje punkt i może pobrać nowe zadanie. Jeśli wpisana odpowiedź jest błędna, drużyna nie może wpisywać odpowiedzi do żadnego zadania przez 60 sekund. Drużyna może dowolnie wiele razy wpisywać odpowiedź do dowolnego zadania.

5. BIEŻĄCE WYNIKI

Bieżące wyniki są publikowane w czasie zawodów. Przez ostatnie 20 minut zawodów nie są one aktualizowane.

6. ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

Zawody trwają dwie godziny. Po upływie czasu zawodów, nie można już wpisywać odpowiedzi do systemu.

7. ZWYCIĘZCA

Wstępne wyniki są publikowane zaraz po zakończeniu zawodów. Końcowe wyniki zostaną opublikowane w czasie do 60 minut po zakończeniu zawodów. Zwycięża drużyna z największą liczbą punktów. W przypadku wielu szkół o tej samej liczbie punktów, drużyna lepszy wynik ma ta drużyna, która wcześniej podała swoją ostatnią prawidłową odpowiedź. Dotyczy to zarówno wyników krajowych, jak i międzynarodowych.

8. DOZWOLONE POMOCE

Dozwolone są jedynie standardowe przybory szkolne. 60 minut przed rozpoczęciem zawodów każda drużyna dostanie plik pdf z tablicami z ważniejszymi wzorami i stałymi potrzebnymi w zawodach. Tablicę będzie można również pobrać z systemu obsługującego zawody. Używanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (kalkulatorów, notebooków, itp.), środków komunikacyjnych (telefonów, internetu, itp.), a także literatury i własnych notatek jest zabronione, z wyjątkiem wpisywania odpowiedzi do zadań i administracji systemem obsługującym zawody. Współpraca jest dozwolona tylko pomiędzy członkami danej drużyny. Nauczyciel jest zobowiązany pilnować przestrzegania tych zasad.

9. WAŻNOŚĆ ZASAD

Powyższe zasady obowiązują wszystkie uczestniczące drużyny niezależnie od miejsca zawodów. Poprzez rejestrację drużyna potwierdza, że przeczytała i rozumie zasady oraz że zobowiązuje się do ich przestrzegania podczas zawodów. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować dyskwalifikacją drużyny, nawet po zakończeniu zawodów.

Daty


  • Rozpoczęcie rejestracji
    18 października 2021
  • Zamknięcie rejestracji
    11 listopada 2021
  • Termin zawodów
    19 listopada 2021