Pravidla

Stáhnout pravidla v pdf


1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Náboj Junior je týmová soutěž žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci soutěží v až čtyřčlenných týmech. Všichni členové týmu jsou žáky stejné školy. Obtížnost soutěže je přizpůsobená žákům 8. a 9. tříd základní školy.

2. PŘIHLÁŠENÍ

Do soutěže se školy přihlašují prostřednictvím webového rozhraní na stránkách soutěže do ukončení přihlašování nebo do naplnění kapacity. Veškeré informace o termínech, počtu přihlášených týmů a celkové kapacitě jsou zveřejněny na stránkách soutěže. Každá škola může do soutěže přihlásit libovolný počet týmů. Týmy do soutěže přihlašují učitelé.

3. ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE

Soutěžící se do Náboje Junior zapojují ze své školy, pomocí počítače s přístupem do internetu. Organizátoři neodpovídají za problémy způsobené internetovým připojením na straně soutěžících. Každý přihlášený tým obdrží týden a den před soutěží e-mail s přihlašovacími údaji do herního systému určeného pro stahování soutěžních úloh ve formátu pdf a odevzdávání jejich řešení. Po zahájení soutěže bude v herním systému k dispozici prvních šest úloh.

4. ŘEŠENÍ ÚLOH

Soutěžící v týmu řeší libovolné z šesti úloh, které mají k dispozici, výsledkem je vždy jedno číslo. Jakmile tým dojde k závěru, že jejich výsledek je správný, zadá výsledek do systému v požadovaném formátu. V případě, že je výsledek úlohy správný, úloha se započítá mezi vyřešené, v herním systému se objeví hláška a současně se uvolní další úloha k řešení.

Počet odevzdání každé úlohy není nikterak omezen, nicméně platí, že po zadání n špatných výsledků musí tým počkat n minut, než může zadat další výsledek oné úlohy, tj. minutu po prvním špatném pokusu, 2 minuty po druhém, 3 po třetím atd. Zadání špatného pokusu u jedné úlohy nijak neovlivňuje odevzdávání jiných úloh.

5 minut před koncem soutěže se jednorázově uvolní všechny blokované úlohy, čím každý tým dostane možnost alespoň jednou odevzdat řešení každé řešené úlohy. Další případná časová penalizace pak pokračuje stejně jako během celé soutěže.

5. UKONČENÍ SOUTĚŽE

Soutěž končí uplynutím časového limitu dvou hodin. Od této chvíle již nelze zadávat do herního systému další řešení. Bezprostředně po ukončení soutěže před vyhlášením výsledků bude možné případné námitky zaslat na adresu info-cz@junior.naboj.org.

6. VÍTĚZ

Ve své kategorii a zemi vítězí ten tým, který vyřešil nejvíce úloh. Při stejném počtu záleží na nejvyšším čísle vyřešené úlohy, při rovnosti se posuzuje druhé nejvyšší číslo atd. Pokud některé týmy vyřeší úplně stejné úlohy, rozhoduje čas odevzdání poslední úlohy, při rovnosti se posuzuje čas předposlední odevzdané úlohy atd. Stejným postupem se určí pořadí zbývajících týmů. Obdobně se stanovuje mezinárodní výsledková listina.

7. POMŮCKY

Povoleny jsou běžné psací a rýsovací potřeby. Každý tým obdrží před zahájením soutěže tabulku s vzorci a konstantami ve formátu pdf, která bude k dispozici ke stažení také v herním systému. Používání jakýchkoliv jiných elektronických výpočetních pomůcek (kalkulačky, notebooky, aj.), prostředků dálkové komunikace (mobilní telefony, internet, aj.), literatury ani vlastních poznámek není povoleno s výjimkou odevzdávání výsledků soutěžních úloh a obsluhování herního systému. Spolupracovat je povoleno výhradně se členy vlastního týmu. Na dodržování těchto pravidel dohlíží učitel.

8. STATUT PRAVIDEL

Tato pravidla soutěže Náboj Junior platí pro všechny zúčastněné týmy nezávisle na místě konání soutěže. Svým přihlášením do soutěže tým potvrzuje, že se s pravidly seznámil, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se tato pravidla dodržovat. V případě důvodného podezření z porušování pravidel si organizátoři vyhrazují právo tým diskvalifikovat, a to i po ukončení soutěže.


Organizační řád soutěže Náboj