Pravidla

Stáhnout pravidla v pdf


1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Náboj Junior je týmová soutěž žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obtížnost soutěže je přizpůsobená žákům 8. a 9. tříd základní školy. Žáci soutěží v až čtyřčlenných týmech. Všichni členové týmu jsou žáky stejné školy.

2. PŘIHLÁŠENÍ

Do soutěže se školy přihlašují prostřednictvím webového rozhraní na stránkách soutěže do ukončení přihlašování nebo do naplnění kapacity. Veškeré informace o termínech, počtu přihlášených týmů a celkové kapacitě jsou uveřejněny na stránkách soutěže. Každá škola může přímo do soutěže přihlásit nejvýše dva týmy. Třetí a další přihlášené týmy budou zařazené na čekací listinu a soutěže se mohou zúčastnit pouze v případě nenaplnění kapacity organizačního místa. Tým si při přihlášení zvolí soutěžní místo, soutěžit v zahraničí však není povoleno.

3. ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE

Soutěžící jsou povinni dostavit se na místo konání soutěže včas a dbát pokynů organizátorů. Před vlastním zahájením soutěže dostane každý tým zalepenou obálku s prvními šesti úlohami. Týmy tuto obálku rozbalí až na pokyn organizátora, který tak zahájí soutěž.

4. ŘEŠENÍ ÚLOH

Soutěžící v týmu řeší libovolné z šesti úloh, které mají k dispozici, výsledkem je většinou nějaké číslo. Jakmile tým dojde k závěru, že jejich výsledek je správný, vyšle jednoho zástupce s výsledkem napsaným na zadání příslušné úlohy za opravovatelem, kde výsledek předloží ke kontrole. Je-li předložené řešení správné, opravovatel zřetelně označí zadání úlohy svou značkou. Počet předložení každé úlohy není nikterak omezen, po třetím nesprávném pokusu však může opravovatel vyžadovat kromě výsledku i postup řešení.

5. OPRAVOVATELÉ A MĚNIČI

Opravovatelů je více a každý opravuje jenom některé úlohy. Podrobnosti budou upřesněny na místě před zahájením soutěže. Sejde-li se u jednoho opravovatele více řešitelů, řadí se do fronty v pořadí, v jakém přišli. Opravovatelem označená úloha se odevzdává u stolku měniče. Pouze zde odevzdaná úloha se počítá mezi vyřešené. Za odevzdanou úlohu obdrží tým úlohu novou, a to až do vyčerpání všech připravených úloh. Celkový počet úloh bude upřesněn před zahájením soutěže.

6. UKONČENÍ SOUTĚŽE

Soutěž končí uplynutím časového limitu dvou hodin. Od této chvíle se s úlohami nelze řadit do fronty k opravovateli. Ti, co již stojí ve frontě, mohou svá řešení předložit ke kontrole. Úlohy odevzdané po časovém limitu se považují za odevzdané v čase konce soutěže.

7. VÍTĚZ

Ve své kategorii a místě konání vítězí ten tým, který vyřešil nejvíce úloh. Při stejném počtu záleží na nejvyšším čísle vyřešené úlohy, při rovnosti se posuzuje druhé nejvyšší číslo atd. Pokud některé týmy vyřeší úplně stejné úlohy, určí se vítěz losováním. Stejným postupem se určí pořadí zbývajících týmů. Obdobně se stanovuje celostátní a mezinárodní výsledková listina.

8. POMŮCKY

Povoleny jsou běžné psací a rýsovací potřeby. Každý tým dostane dostatek papírů na psaní a tabulku s vzorci a konstantami v obálce s úlohami. Používání jakýchkoliv elektronických výpočetních pomůcek (kalkulačky, notebooky, aj.), prostředků dálkové komunikace (mobilní telefony, internet, aj.), literatury ani vlastních poznámek není povoleno. Spolupracovat je povoleno výhradně se členy vlastního týmu.

9. STATUT PRAVIDEL

Tato pravidla soutěže Náboj Junior platí pro všechny zúčastněné týmy nezávisle na místě konání soutěže. Svým přihlášením do soutěže tým potvrzuje, že se s pravidly seznámil, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Jakékoliv prohřešky proti pravidlům soutěže mohou být potrestány diskvalifikací celého týmu.


Organizační řád soutěže Náboj