Zasady

1. Uczestnictwo

Náboj Junior to zawody drużynowe dla uczniów szkół podstawowych. Poziom trudności zadań jest dostosowany do wiedzy uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. Drużyny składają się z czterech uczniów z tej samej szkoły.

2. Rejestracja

Szkoła może zgłosić uczestnictwo na stronie internetowej zawodów do daty zakończenia rejestracji lub do momentu osiągnięcia maksymalnej możliwej liczby drużyn. Wszystkie istotne informacje dotyczące dat, liczby zarejestrowanych drużyn oraz maksymalnej możliwej liczby drużyn są dostępne na stronie zawodów. Każda szkoła może zarejestrować co najwyżej dwie drużyny. Trzecia i czwarta drużyna ze szkoły zostanie dopuszczona do zawodów (chyba, że limit miejsc został wyczerpany). Podczas rejestracji drużyna wybiera miejsce zawodów spośród dostępnych lokalizacji. Uczestnictwo za granicą nie jest dozwolone.

3. Rozpoczęcie zawodów

Uczestnicy powinni przybyć na miejsce zawodów punktualnie oraz przestrzegać instrukcji organizatorów. Przed startem zawodów każda drużyna otrzymuje zaklejoną kopertę zawierającą pierwszych sześć zadań. Koperty mogą zostać otwarte tylko na polecenie organizatorów, którzy w ten sposób rozpoczynają zawody.

4. Rozwiązywanie zadań

Uczestnicy pracują nad którymkolwiek z sześciu zadań, które posiadają; odpowiedzią na nie jest zazwyczaj pojedyncza liczba. Gdy tylko drużyna dojdzie do wniosku, że jej odpowiedź jest poprawna, jeden z członków drużyny podchodzi do punktu kontrolnego zaprezentować odpowiedź zapisaną na kartce zawierającej to zadanie. W punkcie kontrolnym odpowiedź jest sprawdzana i jeśli jest poprawna, to jest oznaczana przez poprawiającego. Liczba prezentacji rozwiązania jest nieograniczona, niemniej, po trzeciej nieudanej próbie poprawiający może zażądać od uczestnika zaprezentowania pełnego rozwiązania poza odpowiedzią numeryczną.

5. Poprawiający i wydający zadania

W punkcie kontrolnym jest wielu poprawiających i każdy z nich sprawdza tylko konkretne zadania. Szczegóły zostaną ogłoszone na miejscu przed rozpoczęciem zawodów. Jeśli wielu uczestników podejdzie do danego poprawiającego w tym samym czasie, przyjmowani są w kolejności podejścia. Kartka z prawidłową odpowiedzią oznaczona przez poprawiającego jest wręczana wydającemu zadania. Tylko oznaczone zadania wręczone wydającemu zadania są uważane za rozwiązane. W takim wypadku drużyna otrzymuje nowe zadanie. Procedura ta jest powtarzana aż do upłynięcia czasu zawodów lub rozwiązania wszystkich problemów. Liczba problemów będzie ogłoszona przed rozpoczęciem zawodów.

6. Zakończenie zawodów

Zawody trwają dwie godziny. Po upływie czasu zawodów, nie można ustawiać się w kolejce do punktu kontrolnego. Uczestnicy, którzy są już obecni w kolejce, mogą zaprezentować swoje rozwiązania poprawiającemu. Zadania złożone po upływie czasu zawodów uważa się za złożone w momencie zakończenia zawodów.

7. Zwycięzca

W każdym miejscu rozgrywania zawodów wygrywa drużyna, która rozwiązała najwięcej zadań. Jeśli wiele drużyn rozwiązało tyle samo zadań, zwycięzcą jest drużyna, która rozwiązała zadanie o największym numerze. W przypadku dalszego remisu, rozstrzyga drugi największy numer rozwiązanego zadania, itd. W przypadku gdy wiele drużyn rozwiązało dokładnie te same zadania, zwycięzca jest wyznaczany przez losowanie. Taki sam sposób używa się przy rozstrzyganiu kolejności drużyn na dalszych miejscach. Te same zasady obowiązują przy wyznaczaniu krajowych i międzynarodowych wyników.

8. Dozwolone pomoce

Dozwolone są jedynie standardowe przybory do pisania i rysowania. Każda drużyna dostanie tablice fizyczne oraz papier na brudnopis. Wykorzystanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (kalkulatorów, notebooków, itp.), środków komunikacyjnych (telefonów, internetu, itp.), a także literatury i własnych notatek jest zabronione. Współpraca jest dozwolona tylko pomiędzy członkami danej drużyny.

9. Ważność zasad

Powyższe zasady obowiązują wszystkie uczestniczące drużyny niezależnie od miejsca zawodów. Poprzez rejestrację drużyna potwierdza, że przeczytała i rozumie zasady oraz że zobowiązuje się do ich przestrzegania podczas zawodów. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować dyskwalifikacją drużyny.

Daty


  • Rozpoczęcie rejestracji
    12 października 2020
  • Zamknięcie rejestracji
    12 listopada 2020
  • Termin zawodów
    20 listopada 2020