Change language

Náboj Junior 2023 je za nami! Tešíme sa na Vás v roku 2024!

Výsledky

Čo je to Náboj?

O Náboji

Náboj Junior je súťaž v matematike a fyzike pre najviac štvorčlenné tímy. Tento rok sa uskutoční 24.11.2023 od 10:00 do 12:00. Účastnícky poplatok je 5€/tím.

Zadania úloh

Našou snahou je pripraviť úlohy, ktoré podporujú inovatívne a logické myslenie. Súťažiaci preto dostanú zoznam všetkých potrebných vzorcov, aby ich nemuseli vedieť spamäti.

Súťažné miesta

Súťaž sa tento rok koná medzinárodne v Belgicku (online), v Českej Republike, v Holandsku (online), v Chorvátsku (online), v Poľsku, na Slovensku a v Španielsku (online).

Ceny

Najúspešnejšie tímy v každom súťažnom meste dostanú diplomy a vecné ceny.

Súťaž založená na logike s množstvom zábavy

Náboj Junior je medzinárodná súťaž v matematike a fyzike určená pre 4-členné tímy žiakov primárne 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušné ročníky osemročných gymnázií. Súťaž trvá 120 minút. Na začiatku súťaže obdrží každý tím 6 úloh. Vždy, keď tím niektorú úlohu správne vyrieši, dostane novú úlohu. Víťazom sa stáva tím, ktorý v danom časovom limite správne vyrieši najviac úloh.

Rozmanité úlohy, ktoré pasujú každému

Súťažné úlohy sú zoradené vo vzostupnom poradí podľa predpokladanej náročnosti. Vďaka tomu je súťaž vhodná pre žiakov, ktorí sú v matematických súťažiach menej skúsení a zároveň pre úspešných riešiteľov matematickej a fyzikálnej olympiády.

Úlohy v Náboji Junior sa značne líšia od bežných školských úloh zameraných na precvičenie niektorého postupu či vzorca. Žiaci tak riešia úlohy, ktoré vyžadujú istú dávku vynaliezavosti a kreativity.

Úspech v súťaži závisí nielen na schopnostiach jednotlivých členov tímu, ale tiež na tom, ako efektívne dokážu spolupracovať. Okrem rozvíjania predstavivosti a logického myslenia je naším cieľom ukázať žiakom krásu matematiky a fyziky.

Porovnajte sa so žiakmi z iných krajín

Náboj Junior tento rok prebehne v hybridnej forme. V Českej Republike, v Poľsku a na Slovensku sa súťaž bude konať v pôvodnej prezenčnej forme. V jednotlivých súťažných mestách súťaž zabezpečujú stredoškolskí študenti - dobrovoľníci. V Belgicku, Chorvátsku, v Holandsku a v Španielsku sa súťaž bude konať online.

Zadania úloh sú (až na preklad do iných jazykov) rovnaké na všetkých súťažných miestach a vo všetkých krajinách. Žiaci sa tak môžu porovnať so svojimi rovesníkmi na medzinárodnej úrovni.

Dôležité dátumy

4. október 2023, 0:00

Začiatok registrácie

17. november 2023, 23:59

Koniec registrácie

24. november 2023

Deň súťaže