Change language

Zadania

Náboj Junior 2022

Úloha 1

Jubilejná
V roku 2012, v deň konania prvého ročníka Náboja Junior, zasadil Žaba jabloň. Jabloň mala pri zasadení výšku \SI{5}{\deci\metre}. Každý rok jabloň narástla o \SI{600}{\milli\metre}. Akú výšku v centimetroch má Žabova jabloň v rovnaký dátum v roku 2022?

Riešenie

Answer:

650


V roku 2012 bola výška jablone \SI{5}{\deci\metre} = \SI{50}{\centi\metre}. Počas každého z nasledujúcich desiatich rokov vyrástla jabloň o \SI{600}{\milli\metre} = \SI{60}{\centi\metre}. V roku 2022 má preto jabloň výšku \SI{50}{\centi\metre} + 10 \cdot \SI{60}{\centi\metre} = \SI{650}{\centi\metre}.

Štatistiky
1417
tímov obdržalo
99.9%
tímov vyriešilo
00:07:02
priemerný čas riešenia

Úloha 2

Stratená v New Yorku
Anička sa stratila v uliciach New Yorku. Tie tvoria štvorčekovú sieť, ktorej každý štvorček má stranu dlhú \SI{80}{\metre}. Počas svojho blúdenia prešla Anička po uliciach tak ako na obrázku. Koľko metrov takto prešla?

image

Riešenie

Answer:

1600


Stačí nám spočítať po koľkých stranách štvorčeka Anička prešla. Ľahko spočítame, že prešla po 20 stranách, čo zodpovedá vzdialenosti 20 \cdot \SI{80}{\metre} = \SI{1600}{\metre}.

Štatistiky
1417
tímov obdržalo
99.6%
tímov vyriešilo
00:09:09
priemerný čas riešenia

Úloha 3

Nadpriemerný Jano
Jano si bol dnes ráno zabehať. Používal pritom aplikáciu, ktorá zaznamenávala údaje o jeho behu. Po behu našiel v aplikácii graf ako na obrázku. Tento graf ukazuje závislosť Janovej odbehnutej vzdialenosti od času. Aká bola Janova priemerná rýchlosť počas behu v kilometroch za hodinu?

image

Riešenie

Answer:

16


Janova priemerná rýchlosť je rovná podielu dráhy, ktorú Jano odbehol, a času, za ktorý túto dráhu odbehol. Z grafu vieme odčítať, že Jano odbehol dráhu \SI{16}{\kilo\metre} za \SI{1}{\hour}, takže jeho priemerná rýchlosť bola \SI{16}{\kilo\metre\per\hour}.

Štatistiky
1417
tímov obdržalo
94.4%
tímov vyriešilo
00:25:08
priemerný čas riešenia

Úloha 4

NÁBOJ žetón
Duško si nakreslil štvorčekovú sieť 5 \times 5. Do ľavého horného rohu umiestnil žetón. Duško začne pohybovať žetónom po štvorčekoch tejto siete. Vždy pohne žetónom buď o jedno políčko doprava, alebo o jedno políčko nadol. Koľkými spôsobmi môže Duško popresúvať žetón do pravého dolného rohu tak, že cestou pozbiera písmená slova NÁBOJ v poradí, v akom sú v slove NÁBOJ?

image

Riešenie

Answer:

5


Ako prvé musíme zobrať písmeno N. Ak vezmeme písmeno N o dve políčka napravo od začiatočného políčka žetónu, tak ďalej musíme pokračovať písmenom Á vpravo dole od tohto písmena N. Z neho už ale pohybmi doprava a dole nevieme zobrať žiadne písmeno B. To znamená, že musíme ako prvé zobrať písmeno N pod políčkom, v ktorom začína žetón.

Ak by sme ďalej chceli zobrať písmeno Á o tri políčka napravo, dostali by sme sa do rovnakého problému s písmenom B ako v predošlom odseku. Ako druhé tak vezmeme písmeno Á pod písmenom N.

Keď budeme pokračovať písmenom B v ľavom dolnom rohu, tak sa do políčka s písmenom J vieme dostať už len jedným spôsobom. Keďže počas toho prejdeme aj cez písmeno O, tak týmto dostávame jednu možnosť posúvania žetónu.

Ak budeme pokračovať písmenom B v treťom riadku a treťom stĺpci, tak opäť dostaneme dve možnosti, ako pokračovať k písmenku O. V prípade, že si vyberieme písmeno O v spodnom riadku, tak do písmena J budeme vedieť prejsť jediným spôsobom. Ak však pôjdeme do druhého O, tak získame tri možnosti.

Všetky možnosti, popresúvania žetónu sú zobrazené na nasledujúcom obrázku:

image

Dokopy má Duško 5 možností na popresúvanie žetónu.

Štatistiky
1417
tímov obdržalo
98.7%
tímov vyriešilo
00:30:22
priemerný čas riešenia

Úloha 5

Hore
Marcel stojí v rohu štvorcovej miestnosti s rozmermi \SI{3}{\metre} \times \SI{3}{\metre}. Všetky steny tejto miestnosti sú pokryté zrkadlami. V rohu oproti Marcelovi sa vznáša malý balón. Marcel zasvietil laserovým lúčom z rohu na jednu zo stien. Trafil ju tak ako na obrázku. Koľkokrát sa laser odrazí od stien miestnosti, kým laser trafí balón?

image

Riešenie

Answer:

2


Vyjadrujme sa o smeroch ako na obrázku. Lúč sa od pravej steny na obrázku odrazí tak, že trafí ľavú stenu o ďalší meter smerom nahor. To znamená, že ľavú stenu trafí o 2 metre nad miestom, z ktorého bol lúč vyslaný. Od ľavej steny sa potom odrazí tak, že pravú stranu trafí o ďalší meter vyššie, takže sa trafí presne do rohu s balónom. Dráhu lúču možno vidieť aj na nasledujúcom obrázku:

image

Dokopy sa lúč od steny odrazí 2-krát.

Štatistiky
1417
tímov obdržalo
99.1%
tímov vyriešilo
00:18:42
priemerný čas riešenia

Úloha 6

Cesta do školy
Laura vytvorila novú jednotku dĺžky. Nazvala ju "doškoly", pričom 1 doškoly má rovnakú dĺžku ako \SI{3}{\kilo\metre}, pretože tak ďaleko to má Laura do školy z domu. Vytvorila aj novú jednotku času, ktorú nazvala školohodina. Tá trvá presne toľko, koľko školská hodina – 45 minút. Laura dokáže ísť na svojom bicykli rýchlosťou \SI{24}{\kilo\metre\per\hour}. Teraz rozmýšľa – ako rýchlo vlastne dokáže ísť na bicykli v jednotke doškoly za školohodinu?

Riešenie

Answer:

6


Laura vie na bicykli prejsť za jednu hodinu 24 kilometrov. Keďže 3 kilometre sú 1 doškoly, tak Laura vie na bicykli za hodinu prejsť 24 : 3 = 8 doškoly. Jedna školohodina však tvorí \frac{3}{4} hodiny. Keď Laura dokáže prejsť 8 doškoly za hodinu, tak za tri štvrtiny hodiny (t.j. za jednu školohodinu) prejde \frac{3}{4} \cdot 8 = 6 doškoly. Laura tak dokáže jazdiť na bicykli rýchlosťou 6 doškoly za školohodinu.

Štatistiky
1417
tímov obdržalo
90.8%
tímov vyriešilo
00:36:32
priemerný čas riešenia

Úloha 7

Zostupné čísla
Alex si vymyslel nový typ kladných celých čísel – zostupné čísla. Kladné celé číslo Alex nazýva zostupné, ak neobsahuje žiadnu cifru väčšiu ako 2 a jeho cifry sú zoradené zostupne. Koľko zostupných čísel existuje?

Riešenie

Answer:

6


Rozoberme prípady podľa hodnoty prvej cifry. Jediné číslo, ktoré sa začína nulou, je číslo 0. To ale nie je kladné, takže podľa Alexa nie je zostupné. Ak je prvá cifra 1, tak za ňou môže nasledovať cifra 0 alebo tam môže nebyť. To dáva možnosti 1 a 10. Ak je prvá cifra 2, tak za ňou môžu nasledovať cifry 1 a 0. To dáva možnosti 2, 20, 21 a 210. Spolu tak existuje 2 + 4 = 6 zostupných čísel.

Štatistiky
1417
tímov obdržalo
88.8%
tímov vyriešilo
00:46:52
priemerný čas riešenia

Úloha 8

O dve kolieska naviac
Marek a Hovorca sa rozhodli, že sa budú pretekať. Dohodli sa na trati dlhej \SI{3}{\kilo\metre}. Hovorca bežal rýchlosťou \SI{9}{\kilo\metre\per\hour} na celej trati. Marek šiel na bicykli, preto sa rozhodol dať Hovorcovi náskok 10 minút. Následne vyrazil za Hovorcom rýchlosťou \SI{30}{\kilo\metre\per\hour}. Marek preteky vyhral. Koľko minút po Marekovi dorazil do cieľa Hovorca?

Riešenie

Answer:

4


Hovorca bežal na dráhe dlhej \SI{3}{\kilo\metre} rýchlosťou \SI{9}{\kilo\metre\per\hour}. To znamená, že celú trať prebehol za \frac{\SI{3}{\kilo\metre}}{\SI{9}{\kilo\metre\per\hour}} = \SI[parse-numbers=false]{\frac{1}{3}}{\hour} = \SI{20}{\minute}.

Marek bicykloval rýchlosťou \SI{30}{\kilo\metre\per\hour}, takže prejsť \SI{3}{\kilo\metre} mu trvalo \frac{\SI{3}{\kilo\metre}}{\SI{30}{\kilo\metre\per\hour}} = \SI[parse-numbers=false]{\frac{1}{10}}{\hour} = \SI{6}{\minute}. Keďže dal Hovorcovi náskok 10 minút, tak do cieľa dorazil \SI{6}{\minute} + \SI{10}{\minute} = \SI{16}{\minute} po tom, ako Hovorca vyrazil.

Marek tak prišiel do cieľa o \SI{20}{\minute} - \SI{16}{\minute} = \SI{4}{\minute} skôr.

Štatistiky
1417
tímov obdržalo
92.2%
tímov vyriešilo
00:25:37
priemerný čas riešenia

Úloha 9

Kultúrny zážitok
Mário nedávno objednával lístky do divadla pre seba a svojich kamarátov. Keď sa mu to podarilo, všimol si, že čísla všetkých sedadiel, na ktoré mal lístky, boli dvojciferné prvočísla. Neboli to však hocijaké prvočísla – ak by Mário vymenil cifry v týchto prvočíslach, dostal by opäť prvočíslo. Najviac koľko lístkov mohol Mário objednať?

Riešenie

Answer:

9


Mohla sa v číslach sedadiel vyskytnúť niektorá z cifier 2, 4, 5, 6, 8 alebo 0? Ak by sa tak stalo, bolo by príslušné číslo násobkom dvojky alebo päťky, alebo by sme dostali násobok dvojky alebo päťky po zámene cifier. Hľadané čísla sedadiel tak nemôžu obsahovať žiadnu z týchto cifier. Preto budú obsahovať iba cifry 1, 3, 7 alebo 9. To spĺňa iba 16 čísel:

11, 13, 17, 19, 31, 33, 37, 39, 71, 73, 77, 79, 91, 93, 97, 99

Z týchto čísel nie sú prvočíslami čísla 33 = 3 \cdot 11, 39 = 3 \cdot 13, 77 = 7 \cdot 11, 91 = 7 \cdot 13, 93 = 3 \cdot 31 a 99 = 3 \cdot 3 \cdot 11. Tieto čísla tak musíme vyhodiť. Rovnako musíme vyhodiť číslo 19, ktorému keď vymeníme cifry, tak dostaneme zložené číslo 91. Zostanú tak už iba čísla:

11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97

Mário preto mohol objednať najviac 9 lístkov.

Štatistiky
1417
tímov obdržalo
94.5%
tímov vyriešilo
00:28:01
priemerný čas riešenia

Úloha 10

Kĺzačka
Na detskom ihrisku stojí šmykľavka. Ak sa po nej dieťa šmykne, prejde 3 metre vo vodorovnom smere a 4 metre v zvislom smere. Spustenie sa po šmykľavke trvá 2 sekundy. Akú priemernú rýchlosť v metroch za sekundu bude mať dieťa, ktoré sa spustí po šmykľavke?

Riešenie

Answer:

\SI{2,5}{}


Z Pytagorovej vety vieme vypočítať vzdialenosť, ktorú dieťa prejde pri spustení sa po šmykľavke. Táto vzdialenosť je \sqrt{(\SI{3}{\metre})^2 + (\SI{4}{\metre})^2} = \SI{5}{\metre}. Zo zadania vieme, že spustenie sa trvá \SI{2}{\second}. Priemerná rýchlosť dieťaťa tak bude \frac{\SI{5}{\metre}}{\SI{2}{\second}} = \SI{2,5}{\metre\per\second}.

Štatistiky
1416
tímov obdržalo
87.4%
tímov vyriešilo
00:26:28
priemerný čas riešenia

Úloha 11

Záhradná cestička
Kika má záhradu tvaru obdĺžnika s obvodom \SI{64}{\metre}. Chcela by postaviť cestičku, ktorá záhradu rozdelí na dva zhodné obdĺžniky. To však môže spraviť dvomi spôsobmi. Ak si vyberie jeden zo spôsobov, cestička bude mať dĺžku \SI{13}{\metre}. Akú dĺžku by mala cestička, ak by si Kika vybrala druhý zo spôsobov?

Riešenie

Answer:

19


Rozdeliť obdĺžnik na dva menšie obdĺžniky ide len pomocou úsečky rovnobežnej s niektorou zo strán veľkého obdĺžnika. V takom prípade bude mať táto úsečka rovnakú dĺžku ako tá strana, s ktorou je rovnobežná.

Zadanie nám teda hovorí, že máme obdĺžnik s obvodom \SI{64}{\metre}, ktorého jedna strana má dĺžku \SI{13}{\metre}. Druhá strana tak musí mať takú dĺžku b, že platí 2 \cdot (\SI{13}{\metre} + b) = \SI{64}{\metre}. Z toho vypočítame b = \SI{32}{\metre} - \SI{13}{\metre} = \SI{19}{\metre}.

Použitím úvahy zo začiatku tohto riešenia máme, že strana s dĺžkou b musí mať rovnakú dĺžku ako cestička v druhom spôsobe rozdelenia obdĺžniku na dva rovnaké. V druhom spôsobe by tak mala cestička dĺžku \SI{19}{\metre}.

Štatistiky
1411
tímov obdržalo
96.4%
tímov vyriešilo
00:16:12
priemerný čas riešenia

Úloha 12

Z múdrej knižky
Matúš našiel v múdrej knižke, že dve telesá s hmotnosťami M_1 a M_2, ktorých ťažišká sa nachádzajú vo vzájomnej vzdialenosti R, sa priťahujú gravitačnou silou veľkosti F_g = G \frac{M_1 \cdot M_2}{R^2}. V tomto vzťahu označuje G gravitačnú konštantu, ktorej hodnota je približne G = \SI{6,67e-11}{\cubic\metre\per\kilogram\per\square\second}. Použitím tohto vzťahu Matúš zistil, že Zem ho priťahuje silou s veľkosťou \SI{587}{\newton}. Ako veľkou gravitačnou silou v Newtonoch pôsobí Matúš na Zem?

Riešenie

Answer:

587


Použijeme zákon akcie a reakcie. Ten hovorí, že ak nejaké teleso A pôsobí na iné teleso B nejakou silou F, tak aj teleso B pôsobí na teleso A rovnako veľkou silou, ale opačného smeru. V situácii z našej úlohy priťahuje Zem Matúša gravitačnou silou s veľkosťou \SI{587}{\newton}. Matúš teda musí pôsobiť na Zem rovnako veľkou gravitačnou silou, teda silou s veľkosťou \SI{587}{\newton}.

Štatistiky
1408
tímov obdržalo
66.8%
tímov vyriešilo
00:38:08
priemerný čas riešenia

Úloha 13

Dorazili ste do cieľa
Sabinka šoférovala auto po diaľnici konštantnou rýchlosťou \SI{120}{\kilo\metre\per\hour}. Počas jazdy si spravila prestávku na 30 minút, po ktorej pokračovala opäť konštantnou rýchlosťou \SI{120}{\kilo\metre\per\hour}. Keď Sabinka šťastne dorazila do cieľa tak zistila, že jej priemerná rýchlosť počas celej jazdy bola \SI{100}{\kilo\metre\per\hour}. Koľko kilometrov najazdila Sabinka počas tejto jazdy?

Riešenie

Answer:

300


Označme s dráhu, ktorú Sabinka najazdila. Keby nezastavovala, tak by jej trvalo prejsť túto dráhu \frac{s}{\SI{120}{\kilo\metre\per\hour}}. Keďže však Sabinka zastavila na 30 minút, tak túto dráhu prešla za \frac{s}{\SI{120}{\kilo\metre\per\hour}} + \SI{0,5}{\hour}. Práve pre toto zastavenie bola Sabinkina priemerná rýchlosť iba \SI{100}{\kilo\metre\per\hour}. To vedie k rovnici: \begin{aligned}
s &= \left(\frac{s}{\SI{120}{\kilo\metre\per\hour}} + \SI{0,5}{\hour}\right) \cdot \SI{100}{\kilo\metre\per\hour} \\
s &= \frac{5}{6} s + \SI{50}{\kilo\metre} \\
\frac{s}{6} &= \SI{50}{\kilo\metre} \\
s &= \SI{300}{\kilo\metre}
\end{aligned} Z toho vyplýva, že Sabinka najazdila \SI{300}{\kilo\metre}.

Štatistiky
1402
tímov obdržalo
60.9%
tímov vyriešilo
00:36:28
priemerný čas riešenia

Úloha 14

Zle odhadnutá
Minulého ročníka Náboja Junior sa zúčastnil istý štvorčlenný tím. Každý jeho člen si pred začiatkom súťaže tipol, koľko úloh správne vyrieši ich tím. Ich tipy boli 10, 14, 21 a 29 úloh. Po súťaži zistili, že nikto z nich si netipol správne. Ich tipy sa líšili od reality v nejakom poradí o 2, 5, 9 a 10 úloh. Koľko úloh správne vyriešil tento tím minulý rok?

Riešenie

Answer:

19


O 10 úloh sa musel pomýliť niekto, kto dal najväčší alebo najmenší tip. Ak to bol ten s najmenším tipom, tak skutočný počet správne vyriešených úloh musel byť buď 10 - 10 = 0, alebo 10 + 10 = 20. Prvá možnosť nevyhovuje, lebo v takom prípade by sa všetci ostatní pomýlili o viac ako 10 úloh. V druhej možnosti sa zase ostatní ľudia pomýlili o 6, 1 a 9 úloh, čo nie sú rozdiely zo zadania.

O 10 úloh sa preto musel pomýliť ten člen tímu, ktorý si tipol 29. Z podobného dôvodu ako v predošlom prípade nemôže byť počet správne vyriešených úloh 29 + 10 = 39, ale 29 - 10 = 19. V tomto prípade dostávame, že zvyšní členovia sa pomýlili o 9, 5 a 2 úlohy. To sú rozdiely zhodné so zadaním.

Tím teda správne vyriešil 19 úloh.

Štatistiky
1388
tímov obdržalo
86.7%
tímov vyriešilo
00:13:20
priemerný čas riešenia

Úloha 15

Detektívka
Šiesti kamaráti sa hrajú hru na detektíva a špiónov. Vyberú spomedzi seba jedného, ktorý je detektív. Detektív musí opustiť miestnosť. Ostatní piati sa dohodnú na dvoch z nich, ktorí budú špióni. Špióni musia vždy klamať, ostatní musia vždy hovoriť pravdu. Následne ešte každému z piatich priradia jedno číslo. Potom sa vráti detektív a vyšetruje, kto sú špióni. Piati vyšetrovaní povedali nasledovné výroky (číslo v zátvorke je príslušné priradené číslo):

Alica (1): "Dano je špión."

Baška (2): "Cyril nie je špión."

Cyril (4): "Baška určite nie je špión."

Dano (8): "Erik nie je špión."

Erik (16): "Baška je špión."

Aký je súčet čísel priradených špiónom?

Riešenie

Answer:

24


Zamyslime sa čo znamená, ak niekto o niekom hovorí, že (nie) je špión. Napríklad Alica tvrdí, že Dano je špión. Ak Alica hovorí pravdu (teda ona nie je špión), tak je Dano špión. Ak Alica nehovorí pravdu (teda ona je špión), tak Dano nie je špión. To znamená, že Alica a Dano sú na opačných stranách - jeden z nich je špión a druhý nie.

Ešte sa pozrime napríklad na Baškino tvrdenie. Ak Baška hovorí pravdu (teda ona nie je špión), tak Cyril tiež nie je špión. Ale ak Baška nehovorí pravdu (teda ona je špión), tak Cyril je tiež špión. To znamená, že Baška a Cyril sú na rovnakých stranách - buď ani jeden z nich nie je špión, alebo sú obaja špióni.

Podľa tvrdení, ktoré odzneli, sú Baška a Cyril na rovnakých stranách. Tiež Dano a Erik sú na rovnakých stranách. Ak by bola Alica špiónom, tak by okrem nej musela byť jedna z dvojíc Baška a Cyril, alebo Dano a Erik dvojicou obsahujúcou dvoch špiónov. V takom prípade prípade by sme mali ale aspoň troch špiónov, čo je problém. Takže Alica nie je špión. O Danovi ale tvrdí, že je špión, takže Dano musí byť špión. Ten je na rovnakej strane ako Erik, ktorý preto musí byť tiež špión. Zvyšní dvaja, Baška a Cyril špiónmi nie sú.

Takže špiónmi sú Dano a Erik, ktorých súčet čísel je 8 + 16 = 24.

Štatistiky
1366
tímov obdržalo
92.1%
tímov vyriešilo
00:15:35
priemerný čas riešenia

Úloha 16

Skomprimované zadanie
Majo potrebuje do úložiska tohtoročného Náboja Junior nahrať súbor so zadaniami. Nahrávať súbory vie rýchlosťou \SI{1}{\mega\byte\per\second}. Pred začatím nahrávania sa Majo môže rozhodnúť skomprimovať súbor, čím zmenší veľkosť súboru na polovicu. Kompresia každých \SI{4}{\mega\byte} súboru trvá 1 sekundu. Majo zistil, že nahrávanie súboru bez toho, aby súbor skomprimoval, trvá rovnako dlho ako keby Majo súbor najprv skomprimoval a 5 sekúnd po dokončení kompresie ho dal nahrávať do úložiska. Aká je veľkosť Majovho súboru v megabajtoch?

Riešenie

Answer:

20


Označme x hľadanú veľkosť Majovho súboru. Ak Majo nahrá súbor bez kompresie, potrvá to čas \frac{x}{\SI{1}{\mega\byte\per\second}}. Ak sa však Majo rozhodne skomprimovať súbor, tak kompresia bude trvať \frac{x}{\SI{4}{\mega\byte\per\second}}. Od tohto momentu bude mať súbor veľkosť \frac{x}{2}. Po 5 sekundách ho Majo začne nahrávať do úložiska a nahrávanie bude trvať \frac{x}{2 \cdot \SI{1}{\mega\byte\per\second}}. Takže v prípade kompresie to Majovi potrvá \frac{x}{\SI{4}{\mega\byte\per\second}} + \SI{5}{\second} + \frac{x}{2 \cdot \SI{1}{\mega\byte\per\second}}. Tento čas sa podľa zadania rovná času bez kompresie. To vedie k rovnici, ktorú vyriešime nasledovným spôsobom: \begin{aligned}
\frac{x}{\SI{1}{\mega\byte\per\second}} &= \frac{x}{\SI{4}{\mega\byte\per\second}} + \SI{5}{\second} + \frac{x}{2 \cdot \SI{1}{\mega\byte\per\second}} \\
4 x &= x + \SI{20}{\mega\byte} + 2 x \\
x &= \SI{20}{\mega\byte}
\end{aligned} Vypočítali sme, že veľkosť Majovho súboru je \SI{20}{\mega\byte}.

Štatistiky
1344
tímov obdržalo
73.4%
tímov vyriešilo
00:28:41
priemerný čas riešenia

Úloha 17

9 častí
Katka má obdĺžnikovú záhradu. Záhrada je rozdelená na 9 obdĺžnikových záhonov, medzi ktorými má postavené drobné ploty. Obvody niektorých záhonov vidíš na obrázku. Katka by chcela vymeniť ploty okolo záhona s otáznikom. Koľko metrov plotu bude Katka potrebovať, ak celá záhrada má obvod \SI{64}{\metre}?

image

Riešenie

Answer:

26


Všimnime si, že obvod celej záhrady sa rovná súčtu obvodov častí s obvodmi \SI{18}{\metre}, \SI{20}{\metre} a časti s otáznikom. To preto, lebo niektoré strany týchto troch častí môžeme presunúť na obvod celej záhrady a dostaneme tým celý obvod záhrady:

image

Z toho vyplýva, že obvod časti označenej otáznikom je \SI{64}{\metre} - \SI{18}{\metre} - \SI{20}{\metre} = \SI{26}{\metre}.

Štatistiky
1322
tímov obdržalo
67.4%
tímov vyriešilo
00:31:50
priemerný čas riešenia

Úloha 18

Nezraz srnku
Adrián šoféroval auto s hmotnosťou \SI{1000}{\kilogram} rýchlosťou \SI{15}{\meter\per\second}. Keď tu zrazu \SI{50}{\meter} pred sebou zbadal srnku. V snahe nenabúrať do nej začal hneď brzdiť. Aká najmenšia brzdná sila v Newtonoch musí pôsobiť na auto, aby nenabúralo do srnky?

Riešenie

Answer:

2250


Čím väčšia bude vzdialenosti, na ktorej bude Adrián brzdiť, tým menšiu silu F bude potrebovať. Predpokladajme preto, že auto zabrzdí na dráhe s = \SI{50}{\metre}. Aby auto brzdilo, musí na úkor svojej energie, v tomto prípade kinetickej, konať prácu na prekonanie brzdnej sily. Auto zastaví, keď spotrebuje všetku kinetickú energiu.

Kinetická energia auta s hmotnosťou m = \SI{1000}{\kilogram} a rýchlosťou v = \SI{15}{\meter\per\second} je E_k = \frac{1}{2} m v^2. Takúto prácu musí vykonať sila s veľkosťou F, ktorou auto prekonáva brzdnú silu s rovnakou veľkosťou. Na dráhe s táto sila vykoná prácu W = F s. To vedie na vzťah: \begin{aligned}
W &= E_k \\
F s &= \frac{1}{2} m v^2\\
F &= \frac{m v^2}{2 s}
\end{aligned} Na auto teda musí pôsobiť brzdná sila s veľkosťou aspoň: F = \frac{m v^2}{2 s} = \frac{\SI{1000}{\kilogram} \cdot  (\SI{15}{\meter\per\second})^2}{2 \cdot \SI{50}{\metre}} = \SI{2250}{\newton}

Štatistiky
1272
tímov obdržalo
19.3%
tímov vyriešilo
00:38:12
priemerný čas riešenia

Úloha 19

Drahý nákup
V krajine Nábojovo sa používajú len mince s nominálnou hodnotou 3 a 13. Jedného dňa šla Miška do obchodu na nakúp. Uvedomila si, že aj ak by mala pri sebe neobmedzene veľa mincí oboch typov, nedokázala by zaplatiť cenu svojho nákupu nijakým spôsobom bez toho, aby jej predavač musel nejaké mince vydať. Koľko najviac mohol stáť Miškin nákup?

Riešenie

Answer:

23


Sumu 23 nevieme zaplatiť žiadnym spôsobom. Môžeme totiž použiť buď 0 alebo 1 mincu s hodnotou 13 - ak by sme použili viac, prekročili by sme sumu 23. V oboch prípadoch ale nevieme zvyšok sumy zaplatiť iba mincami v hodnote 3. Zároveň vieme zaplatiť všetky väčšie sumy ako 23. Začnime s 24 (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3), 25 (13 + 3 + 3 + 3 + 3) a 26 (13 + 13). Keď vieme zaplatiť tieto tri sumy, tak vieme už zaplatiť aj ľubovoľnú väčšiu sumu – stačí k týmto sumám pridávať mince s hodnotou 3.

Preto je najväčšia suma, ktorú Miška nevie zaplatiť bez toho, aby jej predavač vydal, suma 23.

Štatistiky
1224
tímov obdržalo
28.4%
tímov vyriešilo
00:33:53
priemerný čas riešenia

Úloha 20

Plastelínová masa
Dve rovnako veľké plastelínové guľôčky sa kĺzali po vodorovnej doske. Keď tu sa zrazili a zlepili dokopy do jednej plastelínovej masy. Každá z nich mala hmotnosť \SI{200}{\gram}. Pred nárazom mali obe guľôčky rýchlosť \SI{20}{\meter\per\second} smerom k tej druhej a teplotu \SI{20}{\degreeCelsius}. Aká bola teplota plastelínovej masy v stupňoch Celsia po tom, ako sa po náraze ustálila teplota celej masy? Predpokladajte, že všetko teplo, ktoré vznikne pri zrážke, sa použije na zohriatie masy.

image

Riešenie

Answer:

\SI{20,25}{}


Celá situácia je osovo symetrická podľa osi úsečky, ktorá spája obe guľôčky. Taká zostane aj po náraze, kedy sa guľôčky spoja do väčšej masy. Ak by sa táto masa pohybovala doľava alebo doprava, tak by situácia už nebola symetrická. Výsledná plastelínová masa tak zostane po náraze stáť.

Pri náraze každá z guľôčok stratí svoju kinetickú energiu, ktorá sa podľa predpokladu zo zadania premení na teplo. To sa potom dodá mase, ktorá sa tým zohreje.

Každá z guľôčok (s hmotnosťou m = \SI{200}{\gram} a rýchlosťou v = \SI{20}{\meter\per\second}) má kinetickú energiu E_k = \frac{1}{2} m v^2. Spolu tak majú kinetickú energiu 2 E_k = m v ^2. Táto energia sa vo forme tepla dodá plastelínovej mase. Tá má hmotnosť 2 m (sú v nej obe guľôčky s hmotnosťou m), mernú tepelnú kapacitu c = \SI{800}{\joule\per\kilogram\per\degreeCelsius} a jej teplota sa zmení o \Delta t. Preto platí: \begin{aligned}
c \cdot 2 m \cdot \Delta t &= m v^2 \\
\Delta t &= \frac{v^2}{2 c}
\end{aligned} Ak bola teplota guľôčok pred zrážkou t = \SI{20}{\degreeCelsius}, tak teplota masy po zrážke bude: t + \Delta t = t + \frac{v^2}{2 c} = \SI{20}{\degreeCelsius} + \frac{(\SI{20}{\metre\per\second})^2}{2 \cdot \SI{800}{\joule\per\kilogram\per\degreeCelsius}} = \SI{20,25}{\degreeCelsius}

Štatistiky
1129
tímov obdržalo
15.3%
tímov vyriešilo
00:40:24
priemerný čas riešenia

Úloha 21

Rovnováha kociek
Danka si na dvore postavila hojdačku. Hojdačka pozostávala z veľmi dlhej, ale za to nehmotnej dosky. Danka váži \SI{50}{\kilo\gram} a sadla si \SI{40}{\centi\metre} od bodu otáčania hojdačky. Na druhú stranu hojdačky jej kamarátka Ninka začala ukladať kocky s hmotnosťou \SI{1}{\kilo\gram} a hranou dlhou \SI{10}{\centi\metre}. Prvú kocku položila tak, že jedna stena kocky bola priamo nad bodom otáčania sa hojdačky a ďalšie kocky ukladala tesne za seba (tak ako na obrázku). Keď položila niekoľko kociek, zrazu bola hojdačka s Dankou a kockami v rovnováhe. Koľko kociek musela Ninka uložiť na hojdačku?

image

Riešenie

Answer:

20


Aby bola hojdačka v rovnováhe, musia sa rovnať momenty síl pôsobiace na oboch stranách hojdačky. Danka, s hmotnosťou m = \SI{50}{\metre}, sedí vo vzdialenosti r = \SI{40}{\centi\metre} od osi otáčania. Na Danku tak pôsobí tiažová sila F_G = m g. Danka tak na hojdačku pôsobí rovnako veľkou tiažou a tá pôsobí na hojdačku momentom: M_1 = G r = m g r Rovnako veľkým momentom musia pôsobiť kocky na opačnej strane. Predpokladajme, že týchto kociek je n. Zo zadania majú hmotnosť m_0 = \SI{1}{\kilogram} a stranu dlhú a = \SI{10}{\centi\metre}. Spolu majú hmotnosť n m_0 a tvoria kváder dlhý n a. Jeho ťažisko sa nachádza vo vzdialenosti \frac{n a}{2} od osi otáčania, takže takto dlhé je aj rameno tiažovej sily pôsobiacej na kocky brané ako jeden veľký kváder. Moment sily, ktorým pôsobí kváder na hojdačku, je potom: M_2 = n m_0 g \frac{n a}{2} = n^2 \frac{m_0 g a}{2} Daním týchto momentov do rovnosti dostávame: \begin{aligned}
M_1 &= M_2 \\
m g r &= n^2 \frac{m_0 g a}{2} \\
n^2 &= \frac{2 m r}{m_0 a} \\
n &= \sqrt{\frac{2 m r}{m_0 a}} \\
\end{aligned} Počet kociek, ktoré Ninka musela uložiť, je preto: n = \sqrt{\frac{2 m r}{m_0 a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot \SI{50}{\kilogram} \cdot \SI{40}{\centi\metre}}{\SI{1}{\kilogram} \cdot \SI{10}{\centi\metre}}} = \sqrt{400} = 20

Štatistiky
1032
tímov obdržalo
49.5%
tímov vyriešilo
00:28:55
priemerný čas riešenia

Úloha 22

Prvočíselné dvojčatá
Sima má 8 kartičiek, na ktorých sú napísané postupne cifry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9. Z týchto 8 kartičiek by chcela vytvoriť 4 dvojciferné prvočísla tak, že každá kartička bude použitá v presne jednom prvočísle. Sima by pri tom chcela ešte dostať čo najväčší súčet týchto štyroch prvočísel. Aký najväčší môže tento súčet byť?

Riešenie

Answer:

190


Zamyslime sa, ktoré cifry môžu byť na mieste jednotiek. Nemôžu tam byť cifry 2, 4 a 6, lebo by dané číslo bolo násobkom 2 a tým pádom by nebolo prvočíslom. Podobne je problém aj s cifrou 5, pre ktorú by bolo vzniknuté dvojciferné číslo násobkom 5. Tak vieme určiť, že cifry 2, 4, 5 a 6 budú na mieste desiatok a zvyšné cifry 1, 3, 7 a 9 na mieste jednotiek. Jediný, a teda aj maximálny, možný súčet všetkých štyroch prvočísel preto musí byť 20 + 40 + 50 + 60 + 1 + 3 + 7 + 9 = 190.

Poznámka: Kartičky sa aj skutočne dajú rozdeliť tak, aby sme dostali 4 dvojciferné prvočísla. Napríklad takto: 23, 41, 59, 67.

Štatistiky
928
tímov obdržalo
75.0%
tímov vyriešilo
00:15:35
priemerný čas riešenia

Úloha 23

Priama Tete
Tete si nakreslila na papier kružnicu a vyznačila ne nej 7 rôznych bodov, ktoré ležali vo vrcholoch pravidelného sedemuholníka. Chcela by nakresliť dve priamky, pričom každá z nich bude prechádzať presne dvomi vyznačenými bodmi. Zároveň by Tete chcela, aby sa jej priamky nepretínali. Koľkými spôsobmi môže Tete nakresliť takúto dvojicu priamok?

Riešenie

Answer:

21


Dve priamky v rovine, ktoré sa nepretínajú, sú rovnobežné. Hľadáme teda počet dvojíc rovnobežných priamok, ktoré sú určené siedmimi vyznačenými bodmi.

Označme vyznačené body postupne A, B, C, D, E, F a G. Nájdime všetky priamky určené týmito bodmi, ktoré sú rovnobežné s priamkou AB. To sú priamky CG a DF. Je to preto, lebo pravidelný sedemuholník ABCDEFG je symetrický podľa osi úsečky AB. Priamky AB, CG a DF sú z tejto symetrie kolmé na os úsečky AB, a teda navzájom rovnobežné. Týmto dostávame prvé 3 dvojice rovnobežných priamok.

Keď podobnú úvahu zopakujeme aj pre priamky BC, CD, DE, EF, FG a AG, dostaneme zakaždým 3 dvojice rovnobežných priamok.

Každú z priamok určených bodmi AG týmto určíme ako rovnobežnú s niektorou z priamok AB, BC, CD, DE, EF, FG a AG (týchto 7 priamok je navzájom rôznobežných). Tým dostávame všetky dvojice rovnobežných priamok.

image

Spolu teda môže Tete nakresliť dvojicu priamok 7 \cdot 3 = 21 spôsobmi.

Štatistiky
849
tímov obdržalo
47.7%
tímov vyriešilo
00:27:20
priemerný čas riešenia

Úloha 24

Podanie
Serena hrá tenis s tenisovou loptičkou s hmotnosťou \SI{60}{\gram}. Serena vyhodila loptičku priamo nad seba z výšky \SI{1}{\metre} rýchlosťou \SI{4}{\metre\per\second} a nechala loptičku dopadnúť na zem. Aká bola rýchlosť loptičky v metroch za sekundu tesne pred tým, ako dopadla na zem?

Riešenie

Answer:

6


Pri vyhodení loptičky má loptička potenciálnu energiu E_p = m g h, kde m = \SI{60}{\gram} je jej hmotnosť, h = \SI{1}{\metre} je výška, z ktorej Serena vyhodila loptičku, a g je tiažové zrýchlenie. Ak označíme v = \SI{4}{\metre\per\second}, tak kinetická rýchlosť loptičky pri vyhodení je E_k = \frac{1}{2} m v^2. Počas celého pohybu sa zachováva celková energia loptičky. Teda súčet E_p + E_k je v každom momente rovnaký. Napríklad aj v momente tesne pred dopadom. Vtedy sa loptička nachádza v nulovej výške, takže jej potenciálna energia je nulová. Celá energia sa tak v tomto momente bude rovnať kinetickej energii. Ak si označíme u rýchlosť loptičky tesne pred dopadom, tak dostávame rovnosť: \begin{aligned}
m g h + \frac{1}{2} m v^2 &= \frac{1}{2} m u^2 \\
g h + \frac{1}{2} v^2 &= \frac{1}{2} u^2 \\
2 g h + v^2 &= u^2 \\
u &= \sqrt{v^2 + 2 g h}
\end{aligned} Rýchlosť loptičky tesne pred dopadom je teda: u = \sqrt{v^2 + 2 g h} = \sqrt{(\SI{4}{\metre\per\second})^2 + 2 \cdot \SI{10}{\metre\per\second\squared} \cdot \SI{1}{\metre}} = \SI{6}{\metre\per\second}

Štatistiky
749
tímov obdržalo
34.0%
tímov vyriešilo
00:27:52
priemerný čas riešenia

Úloha 25

Nešťastný nález
Jonáš našiel všetky prirodzené čísla, ktoré sa rovnajú 13-násobku svojho ciferného súčtu. Aký je súčet čísel, ktorá Jonáš našiel?

Riešenie

Answer:

468


Jediné jednociferné číslo, ktoré sa rovná 13-násobku svojho ciferného súčtu, je číslo 0. Aj keby sme nulu brali medzi prirodzené čísla (v niektorých častiach matematiky sa berie nula ako prirodzené číslo, v niektorých nie), tak by to nezmenilo súčet čísel, ktoré Jonáš našiel.

Ak by Jonáš našiel nejaké vyhovujúce dvojciferné číslo, tak by sme si ho mohli napísať v tvare 10 A + B, kde A a B sú jeho cifry. Avšak 13-násobok ciferného súčtu tohto čísla je 13 (A + B) a platí 13 (A + B) = 13 A + 13 B > 10 A + B. Trinásťnásobok ciferného súčtu dvojciferného čísla tak nikdy nebude rovný tomuto číslu.

Pokračujme s trojcifernými číslami, pričom každé z nich si vieme zapísať v tvare 100 A + 10 B + C. Keďže toto číslo je trojciferné, tak A \geq 1. Podmienka s ciferným súčtom vedie k vzťahu: \begin{aligned}
100 A + 10 B + C &= 13 A + 13 B + 13 C \\
87 A &= 3 B + 12 C \\
29 A &= B + 4 C
\end{aligned} Ak A = 1, tak pre cifry B a C dostávame tri možnosti. Hodnoty (B, C) sú v nich (1, 7), (5, 6) a (9, 5), čo zodpovedá číslam 117, 156 a 195. Iné možnosti pre A nemáme, keďže A \geq 1, pre A \geq 2 by sme tak dostali 29 A \geq 58 a zároveň o pravej strane vieme, že B + 4 C \leq 9 + 4 \cdot 9 = 45. V ďalších možnostiach by teda nevedela platiť rovnosť 29 A = B + 4C. Tým sme vyriešili prípad trojciferného čísla.

Štvorciferné číslo má ciferný súčet najviac 4 \cdot 9 = 36, takže 13-násobok ciferného súčtu bude určite menší ako 13 \cdot 36 < 20 \cdot 50 = 1000 (samozrejme, mohli by sme aj spočítať, koľko je 13 \cdot 36, ale na spravenie nasledujúceho záveru nám stačí aj takýto hrubý odhad). Vieme tak povedať, že 13-násobok ciferného súčtu určite nebude štvorciferné číslo. Jonáš preto nemohol nájsť žiadne štvorciferné číslo. Z rovnakého dôvodu Jonáš nemohol nájsť ani žiadne číslo s väčším počtom cifier.

Spolu tak Jonáš našiel čísla so súčtom 117 + 156 + 195 = 468.

Štatistiky
631
tímov obdržalo
37.1%
tímov vyriešilo
00:22:04
priemerný čas riešenia

Úloha 26

Hlavná cesta
Jakub šoféroval auto, keď si všimol značku "hlavná cesta". Okamžite mu v hlave napadla otázka: Ak je celá štvorcová značka široká \SI{12}{\dm} a žltá časť zaberá \frac{8}{9} plochy celej značky, aká je dĺžka strany žltého štvorca v decimetroch?

image

Riešenie

Answer:

8


Štvorec má obe svoje uhlopriečky rovnako dlhé a navzájom kolmé. Vieme, že uhlopriečka celej značky je dlhá \SI{12}{\dm}. Každá z uhlopriečok rozdeľuje celý štvorec na dva trojuholníky, ktorých výška je tvorená polovicou druhej uhlopriečky. Takýto trojuholník tak má obsah \SI{12}{\dm} \cdot \SI{6}{\dm} : 2 = \SI{36}{\square\dm}. Celá značka, skladajúca sa z dvoch takýchto trojuholníkov, má preto obsah 2 \cdot \SI{36}{\square\dm} = \SI{72}{\square\dm}.

Žltá časť zaberá \frac{8}{9} celej značky, takže má obsah \frac{8}{9} \cdot \SI{72}{\square\dm} = \SI{64}{\square\dm}. Jeho strana je preto dlhá \sqrt{\SI{64}{\square\dm}} = \SI{8}{\dm}.

Štatistiky
506
tímov obdržalo
62.1%
tímov vyriešilo
00:11:53
priemerný čas riešenia

Úloha 27

Hra s pásom
Jerry letela do Slovinska. Na letisku si všimla pohyblivý pás. Čakajúc na lietadlo začala zisťovať, ako sa správa. Zistila, že keď sa postaví na začiatok pásu a zostane na ňom stáť, tak pás ju posunie na koniec za \SI{30}{\second}. Keď Jerry kráčala vedľa pásu, tak od začiatku pásu na jeho koniec prešla za \SI{20}{\second}. Potom Jerry kráčala na páse. Vyskúšala, ako dlho jej bude trvať prejsť od jedného konca pásu na druhý v prípade, keď bude kráčať v smere pohybu pásu a aj v prípade, keď bude kráčať proti smeru pohybu pásu. O koľko sekúnd dlhšie trvá Jerry prejsť pás proti smeru jeho pohybu ako v smere jeho pohybu?

Riešenie

Answer:

48


Nech má pás dĺžku d. Z prípadu, keď Jerry iba stojí na páse, vieme zistiť jeho rýchlosť. Keďže v tomto prípade sa Jerry odvezie na koniec pásu za čas t_1 = \SI{30}{\second}, tak rýchlosť pásu je v_{\textit{\fontencoding{T1}\selectfont pás}} = \frac{d}{t_1}. Podobne z prípadu, keď Jerry kráča popri páse vieme určiť rýchlosť Jerry. Vtedy jej to trvá t_2 = \SI{20}{\second}, takže má rýchlosť v_{Jerry} = \frac{d}{t_2}.

Keď Jerry kráča proti smeru pohybu pásu, tak jej rýchlosť je v_{Jerry} - v_{\textit{\fontencoding{T1}\selectfont pás}}, a preto Jerry trvá prejsť pás: t_3 = \frac{d}{v_{Jerry} - v_{\textit{\fontencoding{T1}\selectfont pás}}} = \frac{d}{\frac{d}{t_2} - \frac{d}{t_1}} = \frac{t_1 t_2}{t_1 - t_2} = \frac{\SI{30}{\second} \cdot \SI{20}{\second}}{\SI{30}{\second} - \SI{20}{\second}} = \SI{60}{\second} V prípade, keď Jerry kráča v smere pásu je jej rýchlosť v_{Jerry} + v_{\textit{\fontencoding{T1}\selectfont pás}}. Na koniec pásu vtedy prejde za čas: t_4 = \frac{d}{v_{Jerry} + v_{\textit{\fontencoding{T1}\selectfont pás}}} = \frac{d}{\frac{d}{t_2} + \frac{d}{t_1}} = \frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2} = \frac{\SI{30}{\second} \cdot \SI{20}{\second}}{\SI{30}{\second} + \SI{20}{\second}} = \SI{12}{\second} Z toho vieme zistiť, že keď bude Jerry kráčať proti smeru pohybu pásu, bude jej to trvať dlhšie o čas: t_3 - t_4 = \SI{60}{\second} - \SI{12}{\second} = \SI{48}{\second}

Štatistiky
433
tímov obdržalo
45.0%
tímov vyriešilo
00:14:33
priemerný čas riešenia

Úloha 28

Absolútne maximálna radosť
Miška si nakreslila dve množiny. Do množiny A dala všetky body (x, y) roviny, pre ktoré platí |x| + |y| = 3. Do množiny B zas dala všetky body (x, y) roviny, pre ktoré platí \text{max} \{ |x|, |y| \} = 2. Koľko bodov leží súčasne v A aj v B?

Poznámka: Funkcia |a| sa rovná a, ak a \geq 0, a rovná sa -a, ak a < 0. Funkcia \text{max} \{ a, b \} je rovná väčšiemu z dvojice čísel a, b.

Riešenie

Answer:

8


Pochopme najprv, ako vyzerajú množiny A a B.

Funkcia |a|, nazývaná aj absolútna hodnota, udáva vzdialenosť čísla a od nuly. Možno to tak na prvý pohľad z definície uvedenej v poznámke nie je vidno, ale absolútna hodnota akoby maže znamienko a. Pozrime sa na |x| + |y|, ak x \geq 0 a y \geq 0. Vtedy |x| + |y| = x + y. Podmienka |x| + |y| = 3 vtedy dáva x + y = 3, a teda y = 3 - x. To je nejaká priamka, na ktorej ležia body (3, 0) a (0, 3). Vzhľadom na podmienku x > 0 a y > 0 to je však len úsečka spájajúca tieto dva body. Pre ostatné prípady znamienok x a y dostávame, že množinu A tvoria úsečky spájajúce body (3, 0) a (0, 3), body (0, 3) a (-3, 0), body (-3, 0) a (0, -3), body (0, -3) a (3, 0). Toto je v skutočnosti štvorec s vrcholmi v bodoch (0, 3), (3, 0), (0, -3) a (-3, 0).

Pokračujme množinou B. Tá je popísaná vzťahom \text{max} \{ |x|, |y| \} = 2. Táto funkcia, nazývaná maximum, má ako hodnotu väčšie z |x| a |y|. Aby sa táto funkcia rovnala 2, tak niektoré z |x| a |y| musí byť 2 a to druhé musí byť menšie. Ak |x| = 2, tak x = 2 alebo x = -2. V tom prípade má byť |y| \leq 2, čo znamená, že -2 \leq y \leq 2. Pre x = 2 to spĺňajú body na úsečke medzi bodmi (2, 2) a (2, -2). Pre x = -2 to zas spĺňajú body na úsečke spájajúcej (-2, 2) a (-2, -2). Keď urobíme podobný rozbor pre |y| = 2, tak sa do množiny B pridajú úsečka spájajúca (-2, 2) a (2, 2) a úsečka spájajúca (-2, -2) a (2, -2). Množina B tak bude tiež štvorec, tentoraz s vrcholmi (2, 2), (-2, 2), (-2, -2) a (2, -2).

Množiny A a B sú nakreslené na tomto obrázku:

image

Odtiaľ vidíme, že štvorce zodpovedajúce množinám A a B sa pretínajú v 8 bodoch, takže bodov, ktoré ležia súčasne v A aj B je 8.

Štatistiky
356
tímov obdržalo
33.4%
tímov vyriešilo
00:21:24
priemerný čas riešenia

Úloha 29

Zapojenina
Nina sa hrá s množstvom rezistorov s odporom \SI{3}{\ohm}. Vytvorila z nich také zapojenie, ktoré pozostávalo z dvoch paralelných vetiev, pričom v každej z nich bol nejaký počet sériovo zapojených rezistorov. Nina si všimla, že odpor celého tohto zapojenia je 10-krát menší ako odpor samotnej pravej vetvy. Koľkokrát viac rezistorov je zapojených v pravej vetve ako v ľavej vetve tohto zapojenia?

Riešenie

Answer:

9


Predpokladajme, že v pravej vetve je a rezistorov a v ľavej vetve b rezistorov. Potrebujeme nájsť hodnotu \frac{a}{b}. Odpor sériovo zapojených rezistorov v pravej vetve je a R, kde R = \SI{3}{\ohm} je odpor jedného rezistora. Odpor rezistorov v ľavej vetve je zas b R. Odpor celého zapojenia R^\prime je potom: \begin{aligned}
\frac{1}{R^\prime} &= \frac{1}{a R} + \frac{1}{b R}\\
R^\prime &= \frac{a b R^2}{a R + b R} = \frac{a b}{a + b}R
\end{aligned} Podľa zadania je ale tento odpor 10-krát menší ako odpor v a R v pravej vetve. Odtiaľ dostávame rovnosť, ktorej úpravou získame hodnotu \frac{a}{b}: \begin{aligned}
10 R^\prime &= a R \\
10 \frac{a b}{a + b} R &= a R \\
10 \frac{b}{a + b} &= 1 \\
10 b &= a + b \\
9 b &= a \\
\frac{a}{b} &= 9
\end{aligned} V pravej vetve je teda zapojených 9-krát viac rezistorov.

Štatistiky
292
tímov obdržalo
35.6%
tímov vyriešilo
00:17:00
priemerný čas riešenia

Úloha 30

Dlhočizný kameň
Marianka našla veľmi zaujímavý kameň s hmotnosťou \SI{5}{\kilogram}. Mal tvar dlhočizného trojbokého hranola s podstavou tvaru rovnostranného trojuholníka s výškou \SI{60}{\centi\metre}. Kameň ležal na svojom dlhočiznom boku a bol homogénny, čiže mal v každom svojom bode rovnakú hustotu. Marianka ho začala tlačiť domov, ale v tom jej do cesty prišiel múr, ktorý siahal do výšky \SI{2}{\metre} nad ťažiskom kameňa. Marianka musí vyložiť tento kameň na múr. Akú prácu v Jouloch pri tom vykoná?

Riešenie

Answer:

110


Marianka bude konať prácu na to, aby zdvihla kameň s hmotnosťou m = \SI{5}{\kilogram} dostatočne vysoko na to, aby celý kameň preliezol ponad múr. Potrebujeme tak zistiť, do akej najmenšej výšky musíme zdvihnúť ťažisko.

Ťažisko v trojuholníku rozdeľuje ťažnicu na dve časti, ktorých dĺžky sú v pomere 2 : 1, pričom dlhšia časť ťažnice je pri vrchole. V rovnostrannom trojuholníku je každá ťažnica zároveň výškou, takže ťažnica je dlhá \SI{60}{\centi\metre}. Ťažisko je preto vzdialené od každej strany tohto trojuholníka \SI{60}{\centi\metre} : 3 = \SI{20}{\centi\metre}. Preto je ťažisko od každého bodu na niektorej strane trojuholníka vzdialené aspoň \SI{20}{\centi\metre}.

V momente, keď bude ťažisko trojuholníka presne nad múrom, tak nejaký bod na nejakej strane trojuholníka sa bude dotýkať vrchu múru (ak by to tak nebolo, tak by sme mohli celý trojuholník posunúť nadol a Marianka by vykonala menšiu prácu). Tento bod je od ťažiska vzdialený aspoň \SI{20}{\centi\metre}. Preto musíme pri prenášaní kameň ponad múr zdvihnúť ťažisko kameňa aspoň \SI{20}{\centi\metre} nad vrch múru. Z opačného pohľadu kameň vieme skutočne preniesť tak, aby sme ťažisko zdvihli len do výšky \SI{20}{\centi\metre} nad vrch múru. Stačí pritom napríklad udržiavať jednu zo strán trojuholníka vodorovne.

To znamená, že Marianka pri prehadzovaní kameňa ponad múr musí zdvihnúť ťažisko kameňa o \SI{2}{\metre}, aby dostala ťažisko do výšky vrchu múru, a ešte o ďalších \SI{20}{\centi\metre}. Spolu teda zdvihne ťažisko o \Delta h = \SI{2}{\metre} + \SI{20}{\centi\metre} = \SI{2,2}{\metre}. Pritom zvýši potenciálnu kameňa o \Delta E_p = m g \Delta h = \SI{5}{\kilogram} \cdot \SI{10}{\newton\per\kilogram} \cdot \SI{2,2}{\metre} = \SI{110}{\joule}. Marianka vykonala prácu presne na to, aby kameňu zdvihla potenciálnu energiu o \Delta E_p, takže vykonala prácu \SI{110}{\joule}.

Štatistiky
233
tímov obdržalo
27.0%
tímov vyriešilo
00:20:23
priemerný čas riešenia

Úloha 31

Aritmetická
Andrej si na tabuľu napísal dve rôzne jednociferné čísla. Okrem týchto dvoch čísel na ňu napísal aj ich súčet a kladnú hodnotu ich rozdielu. Všimol si, že môže usporiadať všetky štyri čísla na tabuli tak, aby tvorili aritmetickú postupnosť. Koľkými spôsobmi mohol Andrej vybrať svoje dve čísla?

Poznámka: Postupnosť sa nazýva aritmetická, ak sa každé dve po sebe idúce čísla tejto postupnosti líšia o rovnaké číslo d. Napríklad postupnosť 3, 7, 11, 15 je aritmetická postupnosť.

Riešenie

Answer:

3


Ak si na začiatku vybral Andrej čísla A a B, tak na tabuli budú aj čísla A + B a A - B. Keby bolo niektoré z čísel A a B nulové, povedzme A = 0, tak by aritmetickú postupnosť museli v nejakom poradí tvoriť čísla 0, B, B, B. Niektoré dve po sebe idúce čísla tejto aritmetickej postupnosti musia byť B a B, a tak sa každé dve po sebe idúce čísla tejto postupnosti líšia o B - B = 0. Inými slovami, všetky čísla v nej sú rovnaké. Preto aj B = 0. To ale nemôže nastať, lebo A a B majú byť rôzne.

Ďalej teda môžeme predpokladať, že aj A aj B sú väčšie ako 0. Tiež môžeme predpokladať, že A > B (ak by platila opačná nerovnosť, tak len premenujeme A a B). V takom prípade vieme povedať, že najväčšie spomedzi čísel na tabuli je číslo A + B a druhé najväčšie je číslo A. Keďže v aritmetickej postupnosti musia čísla postupne narastať alebo klesať, tak A + B a A musia byť dve po sebe idúce čísla v tejto postupnosti. Dve po sebe idúce čísla sa tak musia líšiť o (A + B) - A = B.

Z tohto vidíme, že tretie číslo v aritmetickej postupnosti musí byť číslo A - B, keďže to musí byť číslo o B menšie ako A. Posledné číslo potom bude B, ktoré má byť o B menšie ako A - B. To dáva podmienku: \begin{aligned}
(A - B) - B &= B \\
A &= 3 B
\end{aligned} Skutočne ak si na začiatku Andrej vyberie čísla B a 3 B, tak pripísaním ich súčtu a kladného rozdielu dostane aritmetickú postupnosť B, 2 B, 3 B a 4 B.

Zostáva už len doriešiť, koľko dvojíc A = 3 B a B je navyše takých, že A aj B sú jednociferné čísla. Ľahko overíme, že také dvojice (A, B) sú len (3, 1), (6, 2) a (9, 3). Andrej si tak mohol vybrať dvojicu čísel 3 spôsobmi.

Štatistiky
177
tímov obdržalo
62.1%
tímov vyriešilo
00:10:38
priemerný čas riešenia

Úloha 32

Rýchla kladka
Juro našiel na povale zo stropu visieť zaujímavý kladkostroj – vidíš ho na obrázku. Kladkostroj ho zaujal a začal ťahať za lano v smere šípky rýchlosťou \SI{20}{\centi\metre\per\second}. Akou rýchlosťou v centimetroch za sekundu sa pohybovalo závažie pripevnené na kladkostroj?

image

Riešenie

Answer:

4


Keď potiahneme lano, tak sa voľné kladky spolu so závažím vytiahnu o nejakú vzdialenosť nahor. Pritom akoby zmizne časť lana, ktorá z nich vychádza, lebo to je tá časť lana, ktorá prešla našimi rukami. Na obrázku vidno, čo sa udeje, keď sa kladky zdvihnú z dolnej čiarkovanej čiary na hornú čiarkovanú čiaru - zo všetkých piatich úsekov lana medzi týmito dvomi čiarami akoby zmizne rovnako dlhý kus lana. To znamená, že keď potiahneme lano o nejakú dĺžku, tak sa závažie spolu s voľnými kladkami zdvihnú tak, aby medzi príslušnými čiarkovanými čiarami zmizlo presne toľko lana, o koľko sme lano potiahli. Takže závažie sa vždy zdvihne o pätinu toho, o koľko sme potiahli lano. Ak teda ťaháme lano rýchlosťou \SI{20}{\centi\metre\per\second}, tak sa závažie dvíha rýchlosťou \frac{\SI{20}{\centi\metre\per\second}}{5} = \SI{4}{\centi\metre\per\second}.

image

Štatistiky
143
tímov obdržalo
42.7%
tímov vyriešilo
00:11:42
priemerný čas riešenia

Úloha 33

Najväčšia
Tomáš si napísal dvojicu prirodzených čísel. Vypočítal, že ich súčin je 37800 a že ich najmenší spoločný násobok je 42-krát väčší ako ich najväčší spoločný deliteľ. Tomáš tiež tvrdí, že spomedzi takýchto možných dvojíc má tá jeho najväčší súčet. Aký súčet mali Tomášove čísla?

Riešenie

Answer:

1290


Pripomeňme si, ako počítame najmenší spoločný násobok a najväčší spoločný deliteľ dvojice čísel. Najprv potrebujeme zistiť prvočíselný rozklad jednotlivých čísel. Potom pre každé prvočíslo spravíme to, že do najmenšieho spoločného násobku dáme toto prvočíslo toľkokrát, koľkokrát sa nachádza v tom čísle, kde sa nachádza viackrát. Do najväčšieho spoločného deliteľa ho dáme toľkokrát, koľkokrát sa nachádza v tom čísle, kde sa nachádza menejkrát. Z toho, ako rozdeľujeme tieto prvočísla sa dá vidieť, že musí platiť vzťah \text{nsn} (a, b) \cdot \text{NSD} (a, b) = a \cdot b pre ľubovoľné dve prirodzené čísla a, b.

Zoberme si teraz za a, b dvojicu čísel, ktorá spĺňa Tomášove podmienky. Pre tieto dve čísla platí a \cdot b = 37800\text{nsn} (a, b) = 42 \cdot \text{NSD} (a, b). Dosadením do získaného vzťahu dostávame z predošlého odseku: \begin{aligned}
42 \cdot \text{NSD}(a, b) \cdot \text{NSD}(a, b) &= 37800 \\
\text{NSD}(a, b) \cdot \text{NSD}(a, b) &= 900 \\
\text{NSD}(a, b) &= 30
\end{aligned} Obe čísla a aj b sú preto násobkom 30, a teda ich vieme písať v tvare a = 30 A, b = 30 B pre nejaké prirodzené čísla AB. Zároveň snažiť sa nájsť dvojicu s maximálnym súčtom a + b = 30 A + 30 B = 30 (A + B) je rovnaké ako snažiť sa nájsť dvojicu A a B s čo najväčším A + B.

Keďže najväčší spoločný deliteľ čísel 30 A a 30 B bol 30, tak najväčší spoločný deliteľ čísel A a B musí byť 1. Taktiež vieme, že: A \cdot B = \frac{a}{30} \cdot \frac{b}{30} = \frac{a \cdot b}{900} = \frac{37800}{900} = 42 Dve čísla s daným súčinom majú najväčší súčet, keď sa od seba líšia čo najviac. Najviac sa líšia, ak A = 42 a B = 1 (alebo naopak). V tomto prípade aj naozaj platí, že \text{NSD}(42, 1) = 1 a tieto dve čísla dávajú aj najväčší možný súčet A + B. Po návrate k číslam a, b dostávame, že súčet Tomášových čísel je a + b = 30 (A + B) = 30 (42 + 1) = 30 \cdot 43 = 1290.

Štatistiky
114
tímov obdržalo
27.2%
tímov vyriešilo
00:15:12
priemerný čas riešenia

Úloha 34

Silná reťaz
V krajine Nábojovo stojí hrad, ktorý má padací most. Padací most má dĺžku \SI{3}{\metre} a hmotnosť \SI{400}{\kilo\gram}. Na jednej strane je upevnený dvomi reťazami, ktoré majú opačný koniec upevnený vo výške \SI{4}{\metre} nad bránou. Na druhej strane je most upevnený na otáčavý kĺb. Akou silou v Newtonoch je napínaná každá reťaz?

image

Riešenie

Answer:

1250


Pozrime sa, ako v tejto úlohe pôsobia sily. Na most, ktorý váži m = \SI{400}{\kilogram}, pôsobí v jeho strede tiažová sila F_G = m g = \SI{400}{\kilogram} \cdot \SI{10}{\newton\per\kilogram} = \SI{4000}{\newton}. Okrem toho na most pôsobí sila od reťaze. Aby sa tento most nehýbal, tak nesmie ani rotovať. Nerotuje vtedy, keď sa momenty síl pôsobiacich na most navzájom vyrušia. Tiažová sila pôsobí vo vzdialenosti r = \SI{1.5}{\meter} na most momentom sily M = F_G r = \SI{4000}{\newton} \cdot \SI{1,5}{\meter} = \SI{6000}{\newton\metre}. Zvislá zložka sily od reťaze pôsobí vo vzdialenosti r^\prime = \SI{3}{\metre} a musí pôsobiť momentom M = \SI{6000}{\newton\meter}. Musí tak mať veľkosť F_2 = \frac{M}{r^\prime} = \frac{\SI{6000}{\newton\meter}}{\SI{3}{\meter}} = \SI{2000}{\newton}. Každej reťazi z toho pripadá polovičná sila, teda sila F_1 = \frac{F_2}{2} = \frac{\SI{2000}{\newton}}{2} = \SI{1000}{\newton}.

image

Vieme teda zložku sily napínajúcu reťaz v zvislom smere. Ako ale nájsť silu v smere reťaze? Všimnime si, že trojuholník tvorený reťazou, bránou a mostom je podobný s trojuholníkom tvoreným hľadanou silou \vec{F}, silou \vec{F_1} a spojnicou ich koncových bodov. Pomer veľkostí F_1 a F je preto rovnaký ako pomer výšky brány a dĺžky reťaze. Dĺžku reťaze vieme spočítať z Pytagorovej vety ako \sqrt{(\SI{3}{\metre})^2 + (\SI{4}{\metre})^2} = \SI{5}{\metre}. Preto: \begin{aligned}
\frac{F_1}{F} &= \frac{\SI{4}{\metre}}{\SI{5}{\metre}} \\
F &= \frac{5}{4} F_1
\end{aligned} Každá z reťazí je preto napínaná silou: F = \frac{5}{4} F_1 = \frac{5}{4} \cdot \SI{1000}{\newton} = \SI{1250}{\newton}

Štatistiky
93
tímov obdržalo
12.9%
tímov vyriešilo
00:21:52
priemerný čas riešenia

Úloha 35

Jednotkový domček
Domča našla pri upratovaní v skrini staré USB v tvare domčeka. Vložila ho do svojho počítača, aby zistila, čo je na ňom uložené. Bol tam iba jeden textový súbor s názvom: "Obrázok v binárke". Bola zvedavá, tak súbor otvorila. Našla tam 2022 náhodne zaznačených číslic, pričom každá bola buď 0, alebo 1. Domču by zaujímalo, aká je pravdepodobnosť v percentách, že počet zaznačených číslic 1 je deliteľný štyrmi?

Riešenie

Answer:

25


Najprv nájdime pravdepodobnosť, že počet jednotiek je párny. Nech je prvých 2021 cifier úplne náhodných. Parita počtu jednotiek medzi nimi je nejaká. Posledná cifra je buď 0, alebo 1. Podľa toho, akú má hodnotu, má počet cifier 1 v celom súbore buď rovnakú, alebo opačnú paritu ako počet cifier 1 spomedzi prvých 2021 cifier. Obe situácie však nastanú s rovnakou pravdepodobnosťou, a tak je počet jednotiek v celom súbore párny s pravdepodobnosťou \SI{0,5}{}.

Ďalej sa pozrime na to, aká časť možností, ako dostať párny počet jednotiek, obsahuje počet jednotiek deliteľný štyrmi. Keď je v súbore párny počet jednotiek, tak môžu nastať dve situácie - buď je počet jednotiek deliteľný štyrmi, alebo ich počet dáva po delení štyrmi zvyšok 2. Dajme do skupiny A všetky možnosti s počtom jednotiek deliteľným štyrmi a do skupiny B všetky možnosti s počtom jednotiek dávajúcim zvyšok 2 po delení štyrmi. Všimnime si nasledovnú vec. Zoberme si možnosť zo skupiny A a zmeňme všetky nuly na jednotky a všetky jednotky na nuly. Ak v pôvodnej možnosti bolo 4 n jednotiek a 2022 - 4 n núl, tak po tejto zámene dostaneme možnosť, v ktorej je 2022 - 4 n jednotiek a 4 n núl. Číslo 2022 - 4 n dáva zvyšok 2 po delení štyrmi. Týmto teda vieme zmeniť ľubovoľnú možnosť zo skupiny A na možnosť zo skupiny B. Keď opäť zmeníme jednotky a nuly na nuly a jednotky, tak dostaneme opäť pôvodnú možnosť zo skupiny A.

Takto rozdelíme možnosti na dvojice obsahujúce jednu možnosť zo skupiny A a jednu možnosť zo skupiny B. Každá možnosť je z presne jednej skupiny. Preto musia mať skupiny A a B rovnakú veľkosť. To ale znamená, že pravdepodobnosť, že v možnosti s párnym počtom jednotiek je v skutočnosti počet jednotiek deliteľný štyrmi, je \SI{0,5}{}.

Preto je pravdepodobnosť, že počet zaznačených jednotiek je deliteľný štyrmi, rovná \SI{0,5}{} \cdot \SI{0,5}{} = \SI{0,25}{} = 25 \%.

Štatistiky
69
tímov obdržalo
68.1%
tímov vyriešilo
00:07:58
priemerný čas riešenia

Úloha 36

Ešte vyššie
Marcel sa opäť objavil v rohu štvorcovej miestnosti s rozmermi \SI{3}{\metre} \times \SI{3}{\metre}. Všetky steny tejto miestnosti sú pokryté zrkadlami. V rohu oproti Marcelovi sa vznáša malý balón. Marcel zasvietil laserovým lúčom z rohu na jednu zo stien. Tentoraz ju trafil tak ako na obrázku. Koľkokrát sa laser odrazí od stien miestnosti, kým laser trafí balón?

image

Riešenie

Answer:

20


Keď skúsime niekoľkokrát odraziť lúč, tak to vyzerá, že lúč netrafí balón tak skoro. Navyše musíme zakaždým počítať, kde presne sa lúč odrazí, čo nie je až také jednoduché a príjemné. Skúsme teda niečo iné.

Skúsme namiesto preklápania lúča okolo kolmice na stenu, do ktorej lúč narazil, preklápať samotnú miestnosť. Povedzme, že vedľa pravej steny sa nachádza presne rovnaká miestnosť, akurát že preklopená podľa pravej steny pôvodnej miestnosti. Keby sme náš lúč nechali prejsť cez pravú stenu, tak by v tejto zrkadlovej miestnosti išiel presne rovnako, ako by išiel odrazený lúč v pôvodnej miestnosti. Opakovaním takéhoto preklápania môžeme predpokladať, že lúč sa pohybuje iba priamo a preklápame miestnosť.

Z informácie o prvom odraze v pôvodnej situácii vieme, že vždy, keď sa priamy lúč posunie na obrázku doprava o \SI{3}{\metre}, tak sa posunie nahor o \SI{1,4}{\metre}. Po istom čase sa lúč trafí presne do rohu niektorej preklopenej miestnosti a s trochou šťastia to bude ten, v ktorom sa nachádza aj balón. Lúč trafí nejaký roh, keď bude jeho prejdená vzdialenosť doprava aj prejdená vzdialenosť nahor nejakým násobkom dĺžky \SI{3}{\metre}. Ak lúč prejde k \cdot \SI{3}{\metre} doprava, tak podľa prvej vety tohto odseku prejde k \cdot \SI{1,4}{\metre} nahor. Keď je k celé číslo, tak je k \cdot \SI{3}{\metre} násobkom dĺžky \SI{3}{\metre}, hľadáme teda najmenšie celé číslo k > 0, pre ktoré je k \cdot \SI{1,4}{\metre} násobkom \SI{3}{\metre}. Keďže \SI{1,4}{\metre} = \frac{7}{15} \cdot \SI{3}{\metre}, tak najmenšie také k musí byť k = 15. Situácia tak dopadla tak ako na obrázku:

image

Z obrázka vidíme, že sme naozaj trafili správny roh (ten, v ktorom je balón). Ako ale spočítať počet odrazov od steny? Odraz v našom prerobení úlohy zodpovedá tomu, že lúč prešiel do inej miestnosti. Z obrázka vidno, že lúč 14-krát prešiel do miestnosti vpravo a 6-krát do miestnosti hore. Spolu teda prešiel do inej miestnosti 14 + 6 = 20-krát, čiže v pôvodnej formulácii úlohy sa odrazil 20-krát.

Poznámka: Na tomto obrázku možno vidno, ako presne sa lúč 20-krát poodrážal, kým trafil balón:

image

Štatistiky
61
tímov obdržalo
37.7%
tímov vyriešilo
00:16:21
priemerný čas riešenia

Úloha 37

Plávajúca múka
Kubo sa popri varení hrá s pohármi. Má dva poháre tvaru valca – jeden z nich s obsahom podstavy \SI{10}{\square\cm} a jeden s obsahom podstavy \SI{30}{\square\cm}. Do väčšieho z nich Kubo nalial vodu a vložil doň menší pohár. Menší pohár začal vo väčšom pohári plávať. Keď sa vodná hladina ustálila, tak situácia vyzerala ako na obrázku. Potom Kubo nasypal do menšieho pohára \SI{45}{\gram} múky. Po nasypaní múky tento pohár stále plával. O koľko centimetrov sa zdvihla hladina vo väčšom pohári oproti jej výške pred tým, ako Kubo nasypal múku?

image

Riešenie

Answer:

\SI{1,5}{}


Po prisypaní múky s hmotnosťou m = \SI{45}{\gram} do pohára s podstavou s obsahom S = \SI{10}{\square\cm} sa tiažová sila pôsobiaca na tento pohár zvýšila o \Delta F_G = m g. Na to, aby pohár stále plával, sa musela vztlaková sila zvýšiť o rovnakú veľkosť. Vztlaková sila sa vedela zvýšiť iba tým, že sa zväčšila ponorená časť tohto pohára. Pre túto zmenu máme z Archimedovho zákona vzťah \Delta F_{vz} = \Delta V^\prime \rho_{voda} g, kde \Delta V^\prime je zmena objemu ponorenej časti. Odtiaľ dostávame: \begin{aligned}
\Delta F_G &= \Delta F_{vz} \\
m g &= \Delta V^\prime \rho_{voda} g \\
\Delta V^\prime &= \frac{m}{\rho_{voda}}
\end{aligned} Aby sa mohol zväčšiť objem ponorenej časti, tak dno menšej nádoby musí klesnúť, a teda sa priblíži ku dnu väčšej nádoby o nejakú výšku h^\prime. Pri tom mu v ceste akoby zavadzia valec vody s objemom S h^\prime, ktorý sa tak musí niekam presunúť. Presunie sa k bokom menšieho pohára. Tam spôsobí nárast hladiny vody vo väčšom pohári o h. Objem vody, ktorý sa sem presunul, vieme vyjadriť aj ako (S_0 - S) h, kde S_0 = \SI{30}{\square\cm} je obsah podstavy väčšieho pohára. Tým získavame vzťah: S h^\prime = (S_0 - S) h Pri týchto posunoch sa výška ponorenej časti menšieho valca zväčší o h + h^\prime a teda keďže vieme jej objem, tak dostávame aj vzťah: \Delta V^\prime = S (h + h^\prime) Skombinovaním oboch získaných vzťahov dostávame: \begin{aligned}
S_0 h &= S h + S h^\prime = \Delta V^\prime \\
h &= \frac{\Delta V^\prime}{S_0} = \frac{m}{\rho_{voda} S_0}
\end{aligned} Takže hladina sa vo väčšom pohári zdvihla o výšku: h = \frac{m}{\rho_{voda} S_0} = \frac{\SI{45}{\gram}}{\SI{1}{\gram\per\cubic\cm} \cdot \SI{30}{\square\cm}} = \SI{1,5}{\cm}

Štatistiky
44
tímov obdržalo
34.1%
tímov vyriešilo
00:12:29
priemerný čas riešenia

Úloha 38

Veľa deviatok
Zuzka si napísala čísla 9, 99, 999, 9999, …Skončila číslom, ktoré obsahovalo 2022 deviatok. Všetkých týchto 2022 čísel sčítala. Akú hodnotu mal ciferných súčet čísla, ktoré Zuzka dostala po sčítaní?

Riešenie

Answer:

2043


Spočítať tak veľa deviatok by bolo veľmi náročné. Nájdime preto iný spôsob ako Zuzkine čísla sčítať. Všimnime si, že keď každé číslo zväčšíme o 1, dostaneme číslo začínajúce jednotkou, za ktorou nasleduje niekoľko núl. Súčet 9 + 99 + 999 + 9999 + \dots preto vieme zapísať ako (10 -1) + (100 - 1) + (1000 -1) + (10000 - 1) + \dots. Keď dáme všetky čísla -1 dokopy, dostaneme -2022. Ostatné čísla súčtu vytvoria číslo 11 \dots 110, v ktorom sa nachádza 2022 jednotiek. Zuzkiným výsledkom je toto veľké číslo zmenšené o 2022.

Ako toto číslo vyzerá? Odčitovanie 2022 ovplyvňuje len posledných 5 cifier veľkého čísla, ktoré sa zmenia na 11110 - 2022 = 9088. Zvyšných 2018 jednotiek zostáva nezmenených. Ciferný súčet Zuzkinho výsledku je preto 2018 \cdot 1 + 9 + 0 + 8 + 8 = 2043.

Štatistiky
35
tímov obdržalo
22.9%
tímov vyriešilo
00:13:37
priemerný čas riešenia

Úloha 39

Bob staviteľ a jeho tehlička
Bob staviteľ má tehlu s hustotou \SI{2400}{\kilogram\per\cubic\meter}. Keď ju položil na vodorovnú podlahu tromi rôznymi spôsobmi, pôsobila tehla na podlahu postupne tlakmi \SI{2400}{\pascal}, \SI{3200}{\pascal} a \SI{4800}{\pascal}. Aká je hmotnosť Bobovej tehly v kilogramoch?

Riešenie

Answer:

\SI{6,4}{}


Predpokladajme, že tehla má rozmery a, b, c a hmotnosť m. Potom tlaky p_1 = \SI{2400}{\pascal}, p_2 = \SI{3200}{\pascal}p_3 = \SI{4800}{\pascal} zo zadania vieme vypočítať ako: \begin{aligned}
p_1 &= \frac{m g}{a b} \\
p_2 &= \frac{m g}{b c} \\
p_3 &= \frac{m g}{c a}
\end{aligned} Keď tieto tri vzťahy navzájom vynásobíme, dostaneme: p_1 p_2 p_3 = \frac{m^3 g^3}{a^2 b^2 c^2} Lenže a b c je objem V tehly. Vzťah teda vieme upraviť na tvar: p_1 p_2 p_3 = \frac{m^3 g^3}{V^2} Ďalej si potrebujeme už len uvedomiť, že podiel \frac{m}{V} je hustota tehly \rho = \SI{2400}{\kilogram\per\cubic\metre}. Z toho už vieme získať hmotnosť tehly: \begin{aligned}
p_1 p_2 p_3 &= m g^3 \rho^2 \\
m &= \frac{p_1 p_2 p_3}{g^3 \rho^2} = \frac{\SI{2400}{\pascal} \cdot \SI{3200}{\pascal} \cdot \SI{4800}{\pascal}}{(\SI{10}{\newton\per\kilogram})^3 \cdot (\SI{2400}{\kilogram\per\cubic\metre})^2} = \SI{6,4}{\kilogram}
\end{aligned} Bobova tehla preto mala hmotnosť \SI{6,4}{\kilogram}.

Štatistiky
29
tímov obdržalo
24.1%
tímov vyriešilo
00:21:27
priemerný čas riešenia

Úloha 40

Luckin lichobežník
Lucka nosí vo vrecku peňaženku tvaru lichobežníka ABCD so základňami AB a CD. Strany lichobežníka Luckinej peňaženky majú nasledovné dĺžky: |AB|=\SI{100}{\centi\metre}, |BC|=\SI{24}{\centi\metre}, |CD|=\SI{75}{\centi\metre}, |AD|=\SI{7}{\centi\metre}. Lucka potrebuje vedieť, aké bankovky sa jej vojdú do peňaženky. Aký obsah má lichobežník peňaženky v centimetroch štvorcových?

Riešenie

Answer:

588


Pretnime priamky AD a BC. Ich priesečník nazvime P. Vďaka rovnobežnosti AB a CD sú trojuholníky PAB a PDC podobné. Koeficient podobnosti týchto trojuholníkov je \frac{\SI{75}{\centi\metre}}{\SI{100}{\centi\metre}} = \frac{3}{4}. Táto podobnosť dáva vzťahy: \begin{aligned}
\frac{|PD|}{|PA|} &= \frac{3}{4} \\
\frac{|PC|}{|PB|} &= \frac{3}{4}
\end{aligned} Vieme však, že |PA| = |PD| + |AD| = |PD| +     \SI{7}{\centi\metre} a |PB| = |PC| + |BC| = |PC| + \SI{24}{\centi\metre}. Použitím týchto vzťahov dostávame: \begin{aligned}
\frac{|PD|}{|PD| + \SI{7}{\centi\metre}} = \frac{3}{4} \qquad &\Rightarrow \qquad |PD| = \SI{21}{\centi\metre}\\
\frac{|PC|}{|PC| + \SI{24}{\centi\metre}} = \frac{3}{4} \qquad &\Rightarrow \qquad |PC| = \SI{72}{\centi\metre}
\end{aligned} V trojuholníku PCD platí (\SI{21}{\centi\metre})^2 + (\SI{72}{\centi\metre})^2 = (\SI{75}{\centi\metre})^2, takže podľa Pytagorovej vety je tento trojuholník pravouhlý s pravým uhlom pri vrchole P. Takže aj trojuholník PAB je pravouhlý. Obsah lichobežníka ABCD sa rovná rozdielu obsahov týchto dvoch trojuholníkov.

Trojuholník PCD má odvesny dlhé \SI{21}{\centi\metre} a \SI{72}{\centi\metre}, takže jeho obsah je \SI{21}{\centi\metre} \cdot \SI{72}{\centi\metre} : 2 = \SI{756}{\square\centi\metre}. Trojuholník PAB má odvesny dlhé \SI{21}{\centi\metre} + \SI{7}{\centi\metre} = \SI{28}{\centi\metre} a \SI{72}{\centi\metre} + \SI{24}{\centi\metre} = \SI{96}{\centi\metre}, takže jeho obsah je \SI{28}{\centi\metre} \cdot \SI{96}{\centi\metre} : 2 = \SI{1344}{\square\centi\metre}. Lichobežník ABCD má preto obsah \SI{1344}{\square\centi\metre} - \SI{756}{\square\centi\metre} = \SI{588}{\square\centi\metre}.

Štatistiky
18
tímov obdržalo
11.1%
tímov vyriešilo
00:16:51
priemerný čas riešenia

Úloha 41

Úsečná Tete
Tete si nakreslila na papier kružnicu a tentoraz vyznačila na nej 13 rôznych bodov. Chcela by nakresliť dve úsečky, ktorých krajné body budú práve v týchto vyznačených bodoch. Zároveň by však chcela, aby tieto dve úsečky nemali žiaden spoločný bod (a to ani krajný). Koľkými spôsobmi môže Tete nakresliť takéto dve úsečky?

Riešenie

Answer:

1430


Vyriešme najprv jednoduchšiu úlohu, keby mala Tete na kružnici len 4 body. Označme si tieto body A, B, C a D tak, aby išli po kružnici v tomto poradí. Nakreslené úsečky nesmú mať spoločné ani krajné body, takže jedna úsečka bude mať svoje krajné body v jednej dvojici bodov a druhá úsečka bude mať svoje krajné body v druhej dvojici vyznačených bodov. To spôsobuje, že dvojicu úsečiek môžeme nakresliť iba tromi spôsobmi:

  1. úsečky AB a CD,

  2. úsečky AC a BD,

  3. úsečky AD a BC.

V druhom prípade sa úsečky pretínajú, vo zvyšných prípadoch nie. V prípade pre 4 body tak máme 2 možnosti ako nakresliť dvojicu úsečiek.

Teraz sa môžeme vrátiť k úlohe, v ktorej má Tete na kružnici 13 bodov. Dvojica úsečiek bude mať krajné body v nejakých 4 rôznych bodoch. Keď vyberieme, ktoré 4 body to budú, tak na to budeme môcť aplikovať úlohu, v ktorej máme len 4 body. Takže po výbere štvorice bodov budeme mať 2 možnosti ako nakresliť úsečky.

Zostáva preto spočítať, koľkými spôsobmi môžeme vybrať 4 body. Na vybratie prvého z nich máme 13 možností, na druhý 12 možností, na tretí 11 a na štvrtý 10 možností. Pritom sme ale každú štvoricu započítali viackrát. Konkrétne sme ju započítali za každé možné zoradenie týchto štyroch bodov. Na výber prvého z týchto štyroch máme 4 možnosti, na druhý 3, na tretí 2 a na posledný 1 možnosť. Možností, ako vybrať 4 body, je preto (13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10) : (4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) = 715.

Spolu s tým, že pre každú štvoricu máme 2 možnosti nakreslenia dvojice úsečiek, dostávame, že Tete môže nakresliť úsečky 2 \cdot 715 = 1430 spôsobmi.

Štatistiky
12
tímov obdržalo
8.3%
tímov vyriešilo
00:01:32
priemerný čas riešenia

Úloha 42

Fakt kúl sústava
Majo si vytvoril fakt kúl sústavu. Môžeš ju vidieť na obrázku. Táto sústava sa skladá z troch kvádrov. Tieto majú zhora nadol hmotnosti \SI{500}{\gram}, \SI{900}{\gram} a \SI{2}{\kilogram}. Kvádre sú pospájané lanami prevesenými cez nehmotné kladky. Koeficient šmykového trenia medzi kvádrami je \SI{0,2}{}, rovnako ako koeficient šmykového trenia medzi spodným kvádrom a podložkou. Majo teraz potiahne spodný kváder. Akou najväčšou silou v Newtonoch môže Majo potiahnuť spodný kváder tak, aby bola sústava stále v pokoji?

image

Riešenie

Answer:

\SI{14,4}{}


Označme si hmotnosti jednotlivých kvádrov ako m_1 = \SI{500}{\gram}, m_2 = \SI{900}{\gram}, m_3 = \SI{2}{\kilo\gram} a koeficient šmykového trenia f = \SI{0,2}{}. Pozrime sa na sily, ktoré pôsobia na jednotlivé kvádre. Tie pôsobia tak ako na tomto obrázku:

image

Sily \vec{F_{G_1}}, \vec{F_{G_2}} a \vec{F_{G_3}} sú tiažové sily pôsobiace na jednotlivé kvádre. Keďže kvádre na seba navzájom tlačia, vznikajú normálové sily \vec{F_{N_{12}}} a \vec{F_{N_{23}}}. Silou s veľkosťou F_{N_{12}} pôsobí horný kváder na prostredný smerom nadol. Zároveň podľa zákonu akcie a reakcie tlačí rovnako veľkou silou, len smerom nahor, aj prostredný kváder na horný kváder. Podobne to platí aj medzi prostredným a spodným kvádrom so silou s veľkosťou F_{N_{23}}. Zároveň podložka tlačí na spodný kváder normálovou silou \vec{F_{N_3}}.

Vodorovne pôsobiace sily sú sila \vec{F}, ktorou bude Majo pôsobiť na spodný kváder, a sily \vec{T_1} a \vec{T_2}, ktoré zodpovedajú napätiu v lane. Napokon poslednými silami sú trecie sily. Na vrchný kváder, ktorý by sa chcel pohybovať doprava, pôsobí smerom doľava trecia sila \vec{F_{t_{12}}}. Opäť zo zákona akcie a reakcie musí pôsobiť aj na prostredný kváder sila s veľkosťou F_{t_{12}}, ale smerom doprava. Podobne pôsobia aj trecie sily medzi prostredným a spodným kvádrom. Taktiež aj podložka pôsobí na spodný kváder trecou silou \vec{F_{t_3}}.

Aby sa žiadny kváder nehýbal, musí byť súčet síl pôsobiacich naň nulový, a to v každom smere. V zvislom smere to dáva rovnice: \begin{aligned}
F_{G_1} &= F_{N_{12}} \\
F_{G_2} + F_{N_{12}} &= F_{N_{23}} \\
F_{G_3} + F_{N_{23}} &= F_{N_3}
\end{aligned} Vo vodorovnom zas rovnice: \begin{aligned}
T_1 &= F_{t_{12}} \\
T_2 &= T_1 + F_{t_{12}} + F_{t_{23}} \\
F &= T_2 + F_{t_{23}} + F_{t_3}
\end{aligned} Tiažové sily vypočítame jednoducho zo vzťahu F_G = m g, kde g je tiažové zrýchlenie. Keď bude Majo pôsobiť maximálnou možnou silou, tak aj trecie sily budú maximálne možné - vtedy totiž platí, že ak by Majo pôsobil o trochu väčšou silou, celá sústava by sa hýbala a trecie sily by pôsobili maximálnou možnou veľkosťou. Ich veľkosti tak vypočítame pomocou vzťahu F_t = f F_N. Už stačí len postupne vyjadrovať neznáme veľkosti zo šiestich rovníc vyššie, čím dostaneme: \begin{aligned}
F_{N_{12}} &= F_{G_1} = m_1 g \\
F_{N_{23}} &= F_{G_2} + F_{N_{12}} = m_2 g + m_1 g = (m_1 + m_2) g \\
F_{N_3} &= F_{G_3} + F_{N_{23}} = m_3 g + (m_1 + m_2) g = (m_1 + m_2 + m_3) g \\
T_1 &= F_{t_{12}} = f F_{N_{12}} = m_1 g f \\
T_2 &= T_1 + F_{t_{12}} + F_{t_{23}} = T_1 + f F_{N_{12}} + f F_{N_{23}} = m_1 g f + m_1 g f + (m_1 + m_2) g f = (3 m_1 + m_2) g f \\
F &= T_2 + F_{t_{23}} + F_{t_3} = T_2 + f F_{N_{23}} + f F_{N_3} = (3 m_1 + m_2) g f + (m_1 + m_2) g f + (m_1 + m_2 + m_3) g f = (5 m_1 + 3 m_2 + m_3) g f
\end{aligned} Najväčšia sila, ktorou môže Majo pôsobiť, má teda veľkosť: F = (5 m_1 + 3 m_2 + m_3) g f = (5 \cdot \SI{0,5}{\kilogram} + 3 \cdot \SI{0,9}{\kilogram} + \SI{2}{\kilogram}) \cdot \SI{10}{\newton\per\kilogram} \cdot \SI{0,2}{} = \SI{14,4}{\newton}

Štatistiky
6
tímov obdržalo
50.0%
tímov vyriešilo
00:12:19
priemerný čas riešenia