Change language

Kontakt

Ak sa chcete čokoľvek opýtať, napíšte na nasledujúcu adresu:
info-sk@junior.naboj.org

Matej HrmoAdam Zahradník
Koordinátor pre SRIT Support
matej.hrmo@trojsten.skadam.zahradnik@trojsten.sk
+421 918 311 966+421 904 632 129

Trojsten

Trojsten je nezisková organizácia, ktorá usporadúva aktivity v matematike, fyzike a programovaní pre žiakov stredných a základných škôl. Pre všetkých, ktorí radi ostria svoju myseľ, organizujeme dlhodobé súťaže KMS, KSP a FKS, kde pre najúspešnejších riešiteľov pripravujeme týždňové sústredenia s atraktívnym programom. Okrem toho usporadúvame množstvo ďalších akcií – súťaže (Náboj), víkendy s prednáškami a hrami pre stredoškolákov (Klub Trojstenu) a cykly populárnych prednášok osobností z akademického prostredia (Akadémia Trojstenu). Celý chod organizácie zabezpečujú bez nároku na finančnú odmenu študenti VŠ, poväčšine bývalí riešitelia, ktorí takto pomáhajú odovzdať mladším to, čo roky predtým sami vďaka Trojstenu dostávali. Vedomosti, zážitky a chuť klásť otázky a hľadať odpovede. Viac info na trojsten.sk.