Change language

Tohtoročné informácie

Súťaž sa tento rok koná prezenčne a prebieha v piatok 25.11.2022 10:00-12:00. Iný začiatok je v nasledujúcich miestach: Banská Bystrica, Bratislava, Poprad, Prešov, kde je súťaž posunutá o hodinu skôr.

Nižšie nájdete ku každému súťažnému miestu adresu, na ktorej sa súťaž uskutoční a na ktorú je potrebné sa dostaviť.

Registrácia na súťažných miestach prebieha medzi 8:30-9:30 (v prípade miest začínajúcich skôr 7:30-8:30). Počas registrácie máte možnosť ohlásiť prípadné zmeny v zložení tímu a zároveň zaplatíte účastnícky poplatok 5€/tím (ak dané miesto nevyberá účastnícky poplatok, je to uvedené v zozname nižšie). Ostávajúca pol hodina do súťaže slúži na prípadne riešenie problémov počas registrácie na danom mieste a taktiež na zopakovanie pravidiel.

Ak máte akékoľvek otázky k samotnej súťaži, kontaktujte nás prosím na info-sk@junior.naboj.org. Ak máte otázky týkajúce sa vami vybraného súťažného miesta, nižšie nájdete príslušnú emailovú adresu. V prípade urgentných problémv, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť, nám prosím zavolajte na +421 918 311 966 (Matej Hrmo).

Bánovce nad Bebravou

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 95701 Bánovce nad Bebravou
Mapa: https://goo.gl/maps/NWVZe7qJsNRBFJdW8
E-mail: banovce@junior.naboj.org

Banská Bystrica - začiatok posunutý na 9:00

Gymnázium J.G. Tajovského, Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica
Mapa: https://goo.gl/maps/2eEAH5voJgWdMrti6
E-mail: banskabystrica@junior.naboj.org

Bratislava - začiatok posunutý na 9:00

UPeCe sv. Jozefa Freinandemetza, Staré Grunty 211/36, 841 04 Bratislava - Mlynská Dolina
Mapa: https://goo.gl/maps/SDtvLoSUPprsrNWs8
E-mail: bratislava@junior.naboj.org

Brezno

Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 01 Brezno
Mapa: https://goo.gl/maps/TeGcYanSFp4xo5GEA
E-mail: brezno@junior.naboj.org

Hlohovec

Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec
Mapa: https://goo.gl/maps/XiWzEoKmxz5o39WK8
E-mail: hlohovec@junior.naboj.org

Košice

Gymnázium Alejová 1, 041 49 Košice
Mapa: https://goo.gl/maps/wjp3RJmwLY2CiUbTA
E-mail: kosice@junior.naboj.org

Levice

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice, 93501
Mapa: https://goo.gl/maps/2J3Ar2yisDf3qtyb8
E-mail: levice@junior.naboj.org

Liptovský Mikuláš

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 860/9, Liptovsky Mikuláš
Mapa: https://goo.gl/maps/aB4Gv3GNcfdLMJSH8
E-mail: liptovskymikulas@junior.naboj.org

Lučenec

Na tomto súťažnom mieste sa nevyzbiera účastnícky poplatok.
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta č. 9, 984 03 Lučenec
Mapa: https://goo.gl/maps/d7SxEGNBCQyNzuxn7
E-mail: lucenec@junior.naboj.org

Michalovce

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce
Mapa: https://g.page/pavol-horov-gymnasium?share
E-mail: michalovce@junior.naboj.org

Námestovo

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo, Ulica Mieru 307/23, 029 01 Námestovo
Mapa: https://goo.gl/maps/TVYErZDoK52mmnib9
E-mail: namestovo@junior.naboj.org

Nitra

Gymnázium Párovská 1, 949 01 Nitra
Mapa: https://goo.gl/maps/1qHQFX6wiwiDFYiv7
E-mail: nitra@junior.naboj.org

Partizánske

Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske
Mapa: https://goo.gl/maps/HmA4WjGuf9w9bNBj8
E-mail: partizanske@junior.naboj.org

Piešťany

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 92126 Piešťany
Mapa: https://goo.gl/maps/Lmuv2KWtWGpPLbp99
E-mail: piestany@junior.naboj.org

Poprad - začiatok posunutý na 9:00

Na tomto súťažnom mieste sa nevyzbiera účastnícky poplatok.
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
Mapa: https://goo.gl/maps/gUcoRk42Um1S4cHJ9
E-mail: poprad@junior.naboj.org

Prešov - začiatok posunutý na 9:00

Na tomto súťažnom mieste sa nevyzbiera účastnícky poplatok.
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mapa: https://goo.gl/maps/GG4JDHGRSrYonHJH8
E-mail: presov@junior.naboj.org

Prievidza

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 971 01
Mapa: https://goo.gl/maps/y2y49ztoD4PDrwkS6
E-mail: prievidza@junior.naboj.org

Púchov

Gymnázium Púchov, Ul.1.mája 905, 020 01 Púchov
Mapa: https://goo.gl/maps/UTeKSHxmyigbK2gz5
E-mail: puchov@junior.naboj.org

Šahy

Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
Mapa: https://goo.gl/maps/yMJiHVVnNwdvjb1f8
E-mail: sahy@junior.naboj.org

Sučany

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany
Mapa: https://goo.gl/maps/uFYcKmvkv2CZZHMw5
E-mail: sucany@junior.naboj.org

Šurany

Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany
Mapa: https://goo.gl/maps/9hMMYdGiYE8KjBkU9
E-mail: surany@junior.naboj.org

Trenčín

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
Mapa: https://goo.gl/maps/TTTnKaCbDNq6rhW76
E-mail: trencin@junior.naboj.org

Trnava

Na tomto súťažnom mieste sa nevyzbiera účastnícky poplatok.
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Mapa: https://goo.gl/maps/4VM3tzW6AH5W99hX9
E-mail: trnava@junior.naboj.org