Change language

Zbierka Náboja Junior

Prvých 10 ročníkov Náboja Junior je za úspešne za nami. Na oslavu tohto veľkého jubilea pre vás pripravujeme prvú Zbierku Náboja Junior, do ktorej sme vybrali najkrajšie úlohy, ktoré sa v doterajších ročníkoch súťaže objavili. Úlohy sme navyše zoradili podľa obtiažnosti a roztriedili do siedmich tématických kapitol.

Veríme, že zbierka bude slúžiť ako užitočný nástroj nielen pri príprave na ďalšie ročníky Náboja Junior a iných súťaží, ale tiež ako pomôcka na krúžkoch či vyučovacích hodinách. Dokopy je v zbierke 272 nábojových úloh. K všetkým úlohám uvádzame aj podrobné vzorové riešenia a navyše k nim dodatočne ukazujeme aj rôzne užitočné triky, ktoré sa pri riešení týchto úloh môžu použiť.

Zbierku plánujeme vydať v papierovej a elektronickej verzii na jar 2023. Na to, aby sme vedeli čo najlepšie odhadnúť počet kusov, ktoré objednáme, potrebujeme vedieť predbežný záujem. Nechceme vytlačiť zbytočne veľa zbierok - chceme, aby si každý výtlačok našiel u niekoho svoje miesto a pomohol mu zjednodušiť prácu alebo naučiť sa niečo nové. Práve z toho dôvodu chceme zistiť predbežný záujem.

Ak máte záujem o výtlačok našej zbierky, prosím, vyplňte krátky nezáväzný dotazník. Ak nám v dotazníku zanecháte svoj email, po vydaní zbierky vám zašleme inštrukcie ako si ju záväzne objednať. Cena zbierky by nemala presiahnuť 15 € a všetok prípadný zisk z jej predaja bude použitý na materiálne zabezpečenie ďalších ročníkov Náboja Junior na Slovensku. Finálna cena zbierky závisí od nákladov na výrobu.

Na vaše otázky vám radi odpovieme na adrese zbierka@junior.naboj.org.

Krátka ukážka: